Vad menar vi med sexövergrepp?

08 december 2009, av Pelle Billing

Sexuella övergrepp är något som ska tas på stort allvar, och som samhället bör jobba aktivt för att förebygga – och beivra när det väl har hänt. Även om bägge könen kan råka ut för sexuella övergrepp så är det vanligaste scenariot att en kvinna drabbas, och således kan man se det som en kvinnofråga. Min egen åsikt är att sexuella övergrepp är en långt mer legitim kvinnofråga än de flesta frågor som diverse proffsfeminister driver i media och i politiken.

ensam-kvinna

Med tanke på hur allvarligt sexuella övergrepp är, får begreppet inte urholkas eller hanteras vårdlöst. Till exempel så kan vi aldrig jämställa en våldtäkt med att någon blir kallad för ”jävla hora”. Därför är det beklagligt att se en artikel där våldtäkt och ”jävla hora” buntas ihop under kategorin sexövergrepp:

En ny undersökning bland kvinnor som är 23, 26 och 29 år gamla, som gjorts på Sahlgrenska akademin i Göteborg visar att omkring 20 procent av kvinnorna har varit med om olika former av sexuella övergrepp: Hot, kränkningar, tvång eller sexuellt våld.

Våldtäkt är en form av sexuellt våld eller tvång, medan ”jävla hora” är en form av kränkning. Och den stora frågan är om kränkningen ”jävla hora” är en form av sexuellt övergrepp? För mig är det självklart att det inte är en form av sexuellt övergrepp. Det är en förolämpning, ett dåligt språkbruk och en kränkning – men inte ett sexövergrepp som ska polisanmälas och utredas.

Slagen Dam, den infamösa forskningsrapporten (och jag använder begreppet ”forskning” generöst här) av Eva Lundberg, fick kritik för att man just inkluderade närmast accidentella former av våld för att komma fram till att 46 procent av kvinnorna blivit utsatt för våld av en man. Men nu verkar det som att man är redo att göra samma misstag igen…

Tack för tipset Mattias!

 

17 kommentarer på “Vad menar vi med sexövergrepp?”

 1. Musse Pig skriver:

  Jag tycker att bli kallad ”jävla hora” är en kränkning att jämställa med ”svartskalle”, ”gubbslem” osv. Absolut inte sexuellt övergrepp! Ingen vinner på att urholka begreppet på det sättet annat än någon som kortsiktigt vill luras med statistik eller ändra lagstiftningen (mot män förmodar jag). En kränkning är allvarlig och ociviliserad. Mycket allvarligare är när det växer till mobbning. När det gäller mobbning så tycker jag nog att det är i nivå med sexuella övergrepp. Mobbning har helt andra offer och gärningsmän de vanliga misstänkta. Därför får det inte särskilt mycket uppmärksamhet. Jag läste i en sjukskötersketidning at 250000 fall anmäls varje år, men jag spårade inte upp källan. Det gällde dock bara mobbning inom yrkeslivet, inte på skolgården osv. De flesta fallen sas komma från vård, skola och omsorg, dvs kvinnodominerade arbetsplatser. Mobbning tycker jag är att likställa med fysisk misshandel och sexuella övergrepp. Det är alltså mycket möjligt att när man räknar in de tunga typerna av våld, dvs misshandel, sexuella övergrepp och mobbning, samt tittar på våld mot kvinnor speciellt så kan en stor majoritet av fallen utgöras av mobbning med kvinnor som gärnings”män”. Det vill ju naturligtvis feminister och genusvetare inte låtsas om.

 2. Musse Pig skriver:

  Naturligtvis kan det tänkas att feministkampanjerna har minskat mobbningsvåldet mellan kvinnor något. Det finns inget som kan ena träto-bröder och systrar som att de upptäcker att de har en gemensam fiende. Mobbningspropagandan mot män legitimerar mobbning av individer pga av deras manliga kön. Det senare förekommer menar jag. Exvis det totalt blinda hatet i vissa gruppers propaganda mot pappor i enskilda vårdnadsfall verkar för en del av aktivisterna handla om utlopp för sadistiska impulser på samma sätt som vid mobbning. De skulle inte kunna agera som de gör om de inte hade stöd i feminsitmaffians propganda och retirik.

 3. Lasse skriver:

  Ang. Slagen Dam

  Skulle vara intressant att se utformningen av frågorna i den där enkäten. Är själv allergisk mot enkäter när det gäller statistik och forskning eftersom det är så oerhört lätt att vinkla frågorna för att uppnå önskat resultat.

 4. katten skriver:

  Lasse! Om du verkligen är intresserad av Slagen dam så kan du ju klicka pp
  längen och läsa rapporten. Folk – särskilt män – har gapat och hånat Eva Lundgren och hennes rapport i åratal. Men ingen har läst den. Att Pelle lägger ut den är det bästa han gjort senan han startade sin blogg..

  Eva Lundgrens rapport (m fl forskare) är en mycket omfattande och välgjord
  forskningsrapport. 10.000 kvinnor mellan 15 och 70 år får svara på frågor angående våld de blivit utsatta för. Cirka 700 svarar. Alltså svarsfrekvensen är tämligen hög. SCB har medverkat för att få fram lämpligt urval personer i de
  olika åldersgrupperna. Det är ingen kort rapport. Men den är välgjord och
  välskriven. Hon hade regeringens uppgirt att göra en omfångsundersökning
  av våldet

 5. Musse Pig skriver:

  Jag har för mig att man tom även räknade in ifall någon hade känts sig hotad.

 6. Musse Pig skriver:

  katten, det där är ett absurt omdöme! Den är kraftigt tendentiös och betraktar kvinnors våld mot män som irrelevant i sammanhanget. Det är ju heltokigt! Det går ju inte dra några slutsatser om man inte har hela bilden. Jag läste rapporten och det gjorde många andra som deltog i debatten. Jag har för mig att hon räknade in även tom då någon hade känt sig hotad, lättare knuffar allt jämställdes som våld mot kvinnor. Jag ska kolla om jag minns rätt. Det har visats att att hennes typ av våld är minst lika vanligt från kvinnor mot män och allt tal om kösmaktsordning har inget som helst stöd i hennes tendentiösa, ickevetenskapliga, undersökning.

 7. Noger skriver:

  Katten:

  En enkätundersökning
  - där man frågar ENDAST kvinnor,
  - vars resultat radikalt skiljer sig från alla andra undersökningar
  - som använder en unik definition på våld
  - som anmäls för vetenskaplig ohederlighet
  - där granskarna fäller omdömet anser att hennes ”slutsats borde vara den rakt motsatta”
  - där den enda anledningen att hon inte fälls för vetenskaplig ohederlighet är att man inte kan bevisa uppsåt, något som ju måste vara en omskrivning för inkompetens med tanke på granskarnas slutord
  - där granskarnas slutord blir: ”Detta är, vill vi hävda, en mycket allvarlig kritik som vi riktar mot Lundgrens forskning. Hennes arbete här brister sålunda i ett bestämt avseende i kvalitet. Detsamma kan sägas angående våra övriga invändningar mot framställningen i Slagen dam. Framställningen präglas av en stor iver att hitta bevis för de egna teserna, men saknar nästan helt ambitionen att pröva de egna tesernas hållfasthet”

  kan den verkligen kallas för välgjord?

  Den förefaller ju snarast vara ovetenskaplig. Den hade aldrig godtagits för publicering i en vetenskaplig tidskrift.

 8. Lasse skriver:

  Ville dra egna slutsatser men tyvärr instämmer jag med föregående skribenter.

  Det är tråkigt att feminister hela tiden använder felaktiga och så uppenbart vinklade underlag för sin påståenden. Tror dem inte folk är läskunniga och kan dra egna slutsatser.

  Märkligt.

 9. Erik skriver:

  Precis så här ser ju feministisk debatt ut överallt.

  Man ”omdefininierar” (finare ord för att ljuga) ord till det ord som stämmer på den emotionella effekt man vill uppnå istället för det ord som stämmer bäst på vad man faktiskt pratar om. Hela poängen med att kalla trakasserier för våldtäkt är ju att andra dumma människor som hör en verkligen skall tro det är en våldtäkt (efter vad de vanligen anser ordet betyda) som man pratar om.

  Våldtäkt är (som kanske hörs på ordet) ett våldsbrott, att i samma kontext prata om att någon säger elaka saker är ju bara att ljuga folk i ansiktet. Jämför med om du frågar efter vägbeskrivningar och någon svarar -nästa kvarter , du kommer tillbaka och berättar du inte hittade vad du letar efter där, Den som gav dig beskrivningen svarar då ”jo men för mig är ett kvarter vad de flesta kallar en stadsdel” Du menar alltså nästa kvarter i en helt annan del av staden? -Ja just det svarar samariten.

  Ett annat bra exempel upptäckte de i amerikanska militären. De upptäckte de fick in mängder av anmälningar om sexuella trakasserier. Det visade sig dock att långt över hälften av alla anmälningar var kvinnor som anmälde en man anmärkt på att kvinnorna favoriserades.

  När man så plockade dit ett högt befäl att vittna under ed berättade han till allas chock att -ja kvinnor är favoriserade och det sänker moralen hos männen att se det. Anmälningarna handlade alltså om kvinnor som var favoriserade men inte VILLE höra de var det och kom på den fiffiga iden att använda lagen till hjälp för att slippa. Det var närmare 65% av SAMTLIGA anmälningar gällande sexuella trakasserier detta bestod av.

  När man omdefinierar ett brott kan alltså majoriteten av alla anmälningar vara enbart den nya omdefinitionen. På papperet ser det ut som det begås mer brott, och det gör ju massmedia glada så sånt rapporterar de glatt.

 10. Pelle Billing skriver:

  Noger,

  Ligger granskarnas omdöme ute på nätet?

 11. Lavazza skriver:

  Erik: Vi har en lustig utveckling på två fronter. Det ena är att lindrigare brott får ingå i ett brott som behåller samma ”tyngre” namn. Rattfylla och våldtäkt är de exempel jag kan komma på, men det finns säkert flera. Det andra är att straffen för brott blir mildare (men det kanske är en bruten trend nu?). Slutpunkten blir annars en situation där alla brott kallas mord eller kanske grovt mord och straffet är att skriva ”Jag ska inte mörda” 100 gånger på tavlan (helt frivilligt, man slipper om man inte vill). ;-)

 12. Noger skriver:

  Pelle:

  Ja, granskarnas rapport finns här:

  http://dibbuk.se/arkiv/Granskarnas_rapport.pdf

 13. Roffe skriver:

  @Pelle:

  Här är granskarnas rapport:

  http://dibbuk.se/arkiv/Granskarnas_rapport.pdf

  ” Lundgren m.fl. hävdar att de har avlivat myten om att våldet mot kvinnor kan knytas till särskilda grupper av män. Den analys som leder fram till denna slutsats innehåller dock flera brister, och en reanalys av samma data visar att slutsatsen borde vara den rakt motsatta. [...] Framställningen präglas av en stor iver att hitta bevis för de egna teserna, men saknar nästan helt ambitionen att pröva de egna tesernas hållfasthet. [...]

  Sammantaget har vår granskning identifierat flera allvarliga problem i Lundgrens forskning. Här finns empiriska påståenden som saknar empirisk grund, oklarheter vad gäller urval och antal intervjupersoner, avsaknad av alternativa tolkningar, påståenden som motsägs av egna data, generaliseringar utifrån ett litet underlag. För min del betyder det att trovärdigheten i Lundgrens forskning måste ifrågasättas. Vilka slutsatser som bör dras av detta vill jag dock överlåta åt Uppsala universitet att avgöra.”

  Ev. ytterligare matnyttigt från Wikisidan :

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Eva_Lundgren

 14. Roffe skriver:

  Noger hann före;-)

 15. Pelle Billing skriver:

  Tack Noger!
  Och tack Roffe!

 16. katten skriver:

  För att göra en undersökning av kvinnors våld mot män (det som är Pelles hjärtebarn) så kan man ju utgå från Eva Lundgrens omfångsundersökning.
  De över hundra frågorna är full justa och kan säkert användas ochså på 10.000
  män.Även om frågorna måste ändras i vissa fall. Det finna säkert någon forskare vid något universitet som kan fixa saken. Det vore onekligen av intresse.

 17. Roffe skriver:

  @katten

  Du har väl möjligtvis ingen kommentar till invändningarna på Lundgrens ”Slagen Dam” enligt länkarna ovan?

Google