Subjektiv lycka i muslimska världen

07 december 2009, av Pelle Billing

Muslimska länder tas ofta som ett exempel på regioner där kvinnor har det sämre än män, och detta p g a bristande feminism och kvardröjande patriarkala värderingar. Som bekant brukar jag själv göra en helt annan analys av läget, där jag inkluderar bägge könens situation. Visst har kvinnor en utsatt position i många muslimska länder, med dålig tillgång till arbetsmarknaden samt en brist på lagliga rättigheter och personlig autonomi. Det man däremot glömmer bort är att mäns situation också är utsatt i dessa länder, men detta lyfts inte lika mycket i media eftersom det smäller högre att belysa utsatta kvinnor och kvinnoförtryck. Män i muslimska länder möter också omänskligt hårda straff i sharia-domstolar, män ska försörja sin familj till varje pris (och får därmed inte en lika nära kontakt med barnen), män ska utföra de farliga jobben, män ska försvara landet, osv.

moske

Frågan är då vem som är mest nöjd med sitt liv i muslimska länder: män eller kvinnor? Om kvinnor är såpass förtryckta och utsatta jämfört med männen som vi förväntas tro på, bör de rimligen uppleva en sämre livskvalitet. Om man jämför en slav med en slavägare förväntar vi oss att slaven ska vara mer missnöjd med livet. Men när vi tittar på data från World Values Survey, avseende ”feeling of happiness”, så får vi dessa resultat:

happy-1Kvinnor är alltså lika nöjda eller nöjdare än män med sin livssituation i muslimska länder. Subjektiv lycka är notoriskt svårt att mäta, men dessa data gör det trots allt osannolikt att det skulle finnas stora könsskillnader som inte plockas upp av undersökningarna.

Vad gäller subjektiv lycka i västvärlden så har jag skrivit om detta fenomen tidigare.

Tack Robert för tipset, jag uppskattar tips!

 

6 kommentarer på “Subjektiv lycka i muslimska världen”

 1. Sofia skriver:

  Oj! Det hade jag faktiskt inte trott!

 2. Lavazza skriver:

  Förklaringen är förstås att kvinnorna luras att tro att de är lyckliga eller inte törs erkänna ens för sig själva hur olyckliga de är. ;-)

  Jag anser att SWB-forskning är vetenskaplig och användbar.

  Normalt sett följer höga SWB-värden sådant som de flesta anser vara positivt, som demokrati, korruptionsfrihet, fred, välstånd, frånvaro av social oro etc. Relativt högre status brukar också ge högre SWB-värden.

 3. Erik skriver:

  Jovisst så är det, och detta bekräftas inte bara av studier i mellanöstern, exakt samma resultat fick man i USA när man delade upp relationer i fyra olika kategorier. Överlägset mest lyckliga var kvinnor som tillhörde den mest traditionella kategorin och progressiva (feminister räknas dit) kvinnor är mest missnöjda oavsett vilken kategori de tillhör. Dvs en icke-progressiv kvinna som är hemmafru är lyckligare än en progressiv kvinna som har karriär och tjänar mer än sin man. Wilcox studie visar samma tendenser som globala.

  Slate magazine förklarar

  ”But the irony turns out to be that having a degree of certainty about what you want (and being in a peer group that feels the same way) is helpful in making people happy. Having more choices about what you want makes you less likely to be happy with whatever choice you end up settling on.”

  http://www.slate.com/id/2137537/

  Detta är ”across the board”, i ingen kategori är progressiva kvinnor mer nöjda med sina liv än icke-progressiva kvinnor. Hur feministisk en kvinna är blir alltså i sig en säker indikation på lägre grad av lycka. Det är inte bara Wilcox som gör den slutsatsen, Stevenson & Wolfers ser samma sak.

  Wilcox-studien
  http://archive.newsmax.com/archives/articles/2006/3/5/200523.shtml

  Stevenson& Wolfers
  http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1405977

 4. Jocke skriver:

  Detta har jag påpekat i många diskussioner, både i verkligheten och på nätet. Myten om mannens överläge gäller inte bara i Sverige. Även när man tittar globalt så ser man hur män ständigt osynliggörs och att bilden av mannens överläge kraftigt överdrivs och förljugs.

  Faktum är att män i många stycken har det avsevärt mycket värre, ändå ligger precis all fokus på kvinnorna. Detta är en frånstötande orättvisa som drabbar allt från små pojkar till vuxna män. Omvärlden är fullständigt blind för deras lidande.

  Jag brukar säga att det beror på två saker. Dels den extrema feminismen som cementarat denna bild under årtionden. Dels på det riddarkomplex vi män präglas av, dvs vi hjälper hellre kvinnor än män.

 5. Tira skriver:

  Jag vill veta vilken social status de har, hur många fick svara osv.
  Varför är inte Afghanistan med?
  Är de tillfrågade singlar, gifta, tvångsbortgifta, skilda?
  Hur autentiska är svaren?
  Hur är jämnförelsen med katolska länder? Med kristna?

  Ett boktips: Tusen Strålande Solar, andra boken av han som skrev Flyga Drake.
  Liten insikt hur man kan ha det i ett tvångsäktenskap i Afghanistan.

 6. [...] vet att Inductivist och Pelle Billing redan har bloggat om det här, men tycker det är så viktigt att jag vill ha det liggande även [...]

Google