Statistik till minpappa.nu

15 december 2009, av Pelle Billing

min-pappa

Sedan en tid tillbaka finns den eminenta sidan Min Pappa online. Där kan man bland annat läsa om flera pappors erfarenheter av vårdnadstvister, och man kan skriva på ett upprop för en rättvis behandling av bägge föräldrarna i vårdnadstvister.

Nytt sedan igår är att det finns en undersida med intressanta fakta om könfrågor, som till största delen sammanställts av mig. Klistrar in den statistik som jag tagit fram, så att den finns förevigad även här på bloggen:

Våld i nära relationer

Varje år blir 4-6 procent av både män och kvinnor blir utsatta för våld i nära relationer. Detta enligt stora studier i bl a Norge, Storbritannien och USA. I Sverige har det tyvärr inte gjorts någon sådan stor studie på bägge könen, utan det enda som finns är Slagen Dam av radikalfeministen Eva Lundberg, där endast drabbade kvinnor kartlades.

Trots den forskning som finns så inkluderar regeringens handlingsplan mot våld endast mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och våld i samkönade relationer – inte kvinnors våld mot män.

Då män är starkare får mäns våld allvarligare konsekvenser, men allt våld är lika fel, eller?

Källor:

Pappors betydelse

Det finns en hel del forskning gjord på pappors betydelse för barn. Man har då forskat på vad pappans blotta närvaro gör för barnen, dvs man har inte bara tittat på ”bra” pappor utan man har tittat på ett tvärsnitt av alla pappor. Forskningen är välgjord och man kontrollerar för socialgrupp, utbildning, etnicitet och inkomst hos familjer. Med andra ord är det inte så att barn mår bättre av pappans närvaro för att det är fler pappor närvarande i just rika och högutbildade familjer.

Forskningsstudierna visar att:

 • 73 procent av tonårsmördare har vuxit upp utan sin pappa närvarande.
 • Det är dubbelt så stor risk för pojkar som växer upp utan sin pappa att hamna i fängelse.
 • Det är dubbelt så stor risk för psykisk sjukdom bland barn som växer upp utan sin pappa, och det är 10 gånger större risk för drogmissbruk.
 • Barn som växer upp med sin pappa får bättre relationer med kompisar och med andra familjemedlemmar.
 • Flickor som växer upp utan sin pappa uppvisar oftare ett sexuellt riskbeteende.
 • Det går sämre i skolan, och skolgången blir kortare, för barn som växer upp utan sin pappa.

Källa:
Taking Sex Differences Seriously. Steven E. Rhoads. (2004). Denna bok sammanfattar forskningen om pappors betydelse.

Skilsmässor

Delat boende är bäst för skilsmässobarn, detta visar den forskning som sammanställts av Lars Tornstam i rapporten Separationsbarns boende.

Betyg

Om ämnet idrott räknas bort har flickor i genomsnitt drygt 12 procent högre betyg än pojkar (årskurs 9). På universitet och högskolor är det 77 procent mer kvinnor som tar ut en examen, och om utlandsstudenter räknas bort är det 91 procent mer kvinnor. Varför är det så?

Källor:
Pojkar och flickors betyg. En statistisk undersökning av Maria Nycander, lärarprogrammet, Uppsala Universitet (2006).
Kvinnor och män i högskolan. Rapport 2008:20 R. Högskoleverket.

Myten om lönegapet

Vi får ofta höra att kvinnor tjänar 80 procent av vad män gör. Men om man verkligen jämför identiska arbetsuppgifter så är lönen lika. Detta visade t ex Jämos rapport Miljongranskningen där man undersökte hundratusentals löntagares lön. Endast 1,3 procent av kvinnorna och 0,3 procent av männen visade sig har en oförklarligt låg lön.

Myten om att kvinnor jobbar mer

Det pratas inte sällan om att kvinnor har två jobb (förvärvsarbete och hemmet) medan män bara har ett. Men om man tittar på SCB:s undersökning av tidsanvändning (Tid för vardagsliv, rapport 99) så ser man att män och kvinnor totalt sett jobbar lika många timmar per vecka.

 

9 kommentarer på “Statistik till minpappa.nu”

 1. JJ skriver:

  Vad ingen har tänkt på är att kvinnor tjänar våldsamt mycket mer än män, därför att:

  1) De lever längre och får därmed flera års mer pension
  2) De arbetar avsevärt mindre mätt i antal timmar ufört arbete. Dvs, på samma tjänst jobbar idag kvinnan mindre än mannen, men begär lika lön.

  http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3Fstat%3D0%26ArticleID%3D2008%255c05%255c27%255c286110%26SectionId%3DEttan%26menusection%3DStartsidan%3BHuvudnyheter

 2. Hejsan!

  ”Om ämnet idrott räknas bort har flickor i genomsnitt drygt 12 procent högre betyg än pojkar (årskurs 9). … Varför är det så?”

  Det finns 4 mycket bra studier som påvisar att flickor får högre betyg än pojkar, även då de uppnår likartade resultat.
  Ser man till de nationella proven får flickor ca 10 % högre betyg än pojkarna, då man jämfört grupper av pojkar och flickor som uppnått likartade resultat på de nationella proven.

 3. EP skriver:

  http://www.alltombarn.se/foraldraliv/1.4251
  Den bättre ekonomin i familjer med ensamstående pappa återspeglas även i boendet. Hälften av alla barn med ensamstående pappa bor i småhus, medan endast 16 procent av barnen med ensamstående mamma gör det.

 4. Mattias skriver:

  EP,

  Det där har nog inte bara ekonomiska skäl. Många kvinnor (och en del män) kan nog tycka det är lite läskigt att flytta till ett eget hus där man får laga allt som går sönder själv och snickra, måla och annat.

  Sen är det möjligt att ensamstående pappor har en bättre ekonomi än ensamstående mammor. Kanske beror det på att män tenderar fokusera på ekonomisk trygghet för sina barn medan mammor tenderar fokusera på social trygghet för sina barn. Kanske beror det på att män ofta väljer yrke efter hur mycket lön det ger medan kvinnor har andra kriterier (mina egna observationer).

  Poängen är att om man anser att män gör ”bättre” (?) val, som ger mer pengar, så är det ju kvinnornas val i ung ålder ni skall påverka, inte männen. Till saken hör väl också att 9/10 förebilder i en ung tjejs liv upp till då hon väljer yrke har varit kvinnor…

 5. Musse Pig skriver:

  Om man jämför årsinkomsten för män och kvinnor så bör man ju rensa för skillnader i sjukfrånvaro. Som bekant så medför ju sjukskrivning en arbetsfri, men lägre inkomst under sjukskrivningstiden. Tar man med det i beräkningen? Om inte, vad händer om man gör det tro?

 6. katten skriver:

  Man läser inte statistik som du gör Pelle. Det är ohederligt. Det står klart och tydligt i SCB:s undersökning att kvinnor gör mest obetalt arbete. Det gav du fan i, då det inte passar dina propagandasyften.
  Varför tog du inte med vab-dagar (vård av sjukt barn) och uttag av föräldraledighet? Det är viktiga saker när det gäller ansvar för familj och barn.

  Sådana saker väger tungt och SKA väga tungt vid en vårdnadskonflikt. Myndigheterna ska då gå efter vad som är bra för barnet. Inte efter någon slags förvrängd äganderätt!

  Frånvarande pappa har du kommit in på på sistone. Just det! Studera det kapitlet lite närmare och försök förstå att pappans närvaro från början kan betyda något även för pappan själv. Ett pappablivande. Man är inte pappa bara för att man avlat ett barn. Det är en förkrympt syn på faderskap.

 7. Bernt skriver:

  Katten!

  Åh herregud!
  Vad är det du svamlar om?
  [Varför tog du inte med vab-dagar (vård av sjukt barn) och uttag av föräldraledighet? Det är viktiga saker när det gäller ansvar för familj och barn.]

  Det är ju ytterligare en orättvisa mot män. För kom inte och inbilla mig att du inte vet att det är mammorna som i huvudsak INTE låter pappan ta ut föräldrarledigheten.

  Nej! Läs om det som Per Billing har skrivit och ta in det i din skalle i stället. Kom sen med i dom upplystas grupp och håll med om att det måste till en rejäl förändring för alla inblandades skull.
  Pappans roll ska inte bara negligeras och mammorna ska få härja fritt som om barnen vore deras egendom.
  Det är för barnens bästa vi är här och ska kämpa för.
  Kom ihåg det!

 8. Adam Weisshaupt skriver:

  Katten,
  7 av 10 kvinnor är nöjda med den rådande ordningen medan bara 3
  av 10 män är nöjda. Du lever antingen i förnekelse eller i okunskap, läs på!

 9. AV skriver:

  Intressant när man mäter obetalt hemmaarbete är det oftast de traditionella kvinnliga uppgifterna som mäts. De finns ju i alla familjer om man bor i hus eller lägenhet. För ett ungt par som bor i lägenhet är nog sysslorna ganska lika fördelade. Vi män tar idag ett betydande kliv in i de ”kvinnliga” sysslorna, jämfört med våra pappor och definitivt farfar/morfar. Dock är det ofta kvinnan som har tolkningsföreträde hur och hur ofta de skall utföras.

  Som jag ser det finns det två saker som cementerar könsroller i ett förhållande: Barn och hus. Det börjar redan innan barnet är fött. Barnmorskan talar med mamman, hennes roll är självklart i centrum och pappan är någon som sitter på en stol i ett hörn. Kanske någon fördelning 2/3-1/3 vore lämpligt för att få in pappan i föräldraskapet. Kvinnorna har tolkningsföreträde hur barnfostran skall gå till och all media hyllar mamma-barn relationen (i ett rosa skimmer). Sällan skrivs något om att vara pappa. Finns det ens en pappa-tidning?
  När sedan familjen skaffar villa tillkommer en hel del ”manliga” arbetsuppgifter som kvinnor inte visar fullt så stor vilja att bidra med: trädgård (ok blombiten ja), renovering, ved, tapetsering, målning, tillbyggnad etc. En man som säger: ”Nä tvätta kläder? Det är kvinnogöra!” kallas med rätta mansgris, men vad kallar man en kvinna som säger: ”Balansera på stegar och måla fönster? Nä, vet du vad, det får karlarna hålla på med”?

Google