ROKS känner sig pressade

23 december 2009, av Pelle Billing

I dagens Aftonbladet svarar ROKS på Barbro Hedvalls debattinlägg från igår. Det är tydligt på debattinlägget att de inte känner sig lika självsäkra som tidigare. Troligen är en viktig faktor här Brå:s senaste rapport om våld i nära relationer, som tar upp relationsvåldet mot bägge könen, och inte bara våld mot kvinnor. ROKS känner sig t o m tvingade att citera rapporten, om än på ett inkorrekt sätt:

Det finns enligt Brå en tydlig skillnad i vilken utsträckning män och kvinnor drabbas av våld i nära relation. Brå betonar också att våldet som kvinnor drabbas av är betydligt grövre än våldet som riktas mot män.

Läs själv rapporten så ser du att det inte är en korrekt slutsats som ROKS drar, vad gäller frekvensen av våld.

Tilläggas ska även att Brå är ytterst försiktiga i sin rapport, troligen väl medvetna om att det är farlig mark att prata om kvinnors våld mot män. T ex är mäns våld i första hand grövre för att män är starkare, inte för att det är andra typer av våld som män tar till. Men helt klart är att rapporten fått genomslag, när t o m ROKS känner sig tvungen att citera den, och därmed synliggöra att kvinnor använder våld mot män. Min sammanfattning om våld i nära relationer kan du som vanligt läsa här.

För varje dag som går krackelerar myten om könsmaktsordningen allt mer, och förhoppningsvis kommer vi allt närmare en punkt där jämställdhet ersätter feminismen – och där bägge könen får artikulera problemen med sin könsroll.

utsatt-man