ROKS känner sig pressade

23 december 2009, av Pelle Billing

I dagens Aftonbladet svarar ROKS på Barbro Hedvalls debattinlägg från igår. Det är tydligt på debattinlägget att de inte känner sig lika självsäkra som tidigare. Troligen är en viktig faktor här Brå:s senaste rapport om våld i nära relationer, som tar upp relationsvåldet mot bägge könen, och inte bara våld mot kvinnor. ROKS känner sig t o m tvingade att citera rapporten, om än på ett inkorrekt sätt:

Det finns enligt Brå en tydlig skillnad i vilken utsträckning män och kvinnor drabbas av våld i nära relation. Brå betonar också att våldet som kvinnor drabbas av är betydligt grövre än våldet som riktas mot män.

Läs själv rapporten så ser du att det inte är en korrekt slutsats som ROKS drar, vad gäller frekvensen av våld.

Tilläggas ska även att Brå är ytterst försiktiga i sin rapport, troligen väl medvetna om att det är farlig mark att prata om kvinnors våld mot män. T ex är mäns våld i första hand grövre för att män är starkare, inte för att det är andra typer av våld som män tar till. Men helt klart är att rapporten fått genomslag, när t o m ROKS känner sig tvungen att citera den, och därmed synliggöra att kvinnor använder våld mot män. Min sammanfattning om våld i nära relationer kan du som vanligt läsa här.

För varje dag som går krackelerar myten om könsmaktsordningen allt mer, och förhoppningsvis kommer vi allt närmare en punkt där jämställdhet ersätter feminismen – och där bägge könen får artikulera problemen med sin könsroll.

utsatt-man

 

15 kommentarer på “ROKS känner sig pressade”

 1. Anders skriver:

  Samtidigt säger de ju att det är ”vanliga män” som slår och att grundproblemet är ”strukturellt förtryck”.

  Svårt att försvara sig mot att man är del av upprätthållandet av osynliga strukturer förstås, men har de verkligen rätt i att det är ”vanliga män” som slår, dvs att man inte kan hitta några gemensamma faktorer hos misshandlande män?

 2. PP skriver:

  Mäns våld mot kvinnor ÄR INTE ett problem, eftersom kvinnors våld mot män inte är ett problem.

  Så enkelt är det !!

 3. Albert skriver:

  Äntligen lite julkänsla tack vare de nervösa vibbarna från ROKS!

  God jul allihopa!

 4. Ben skriver:

  Nog är väl våld ett problem, oavsett vem som slår…

  Jag har dock svårt att se att det skulle vara ”vanliga män” som begår detta våld. Vi män som är födda på säg 70-talet eller senare (kanske även tidigare) har blivit indoktrinerade med en damerna-först-mentalitet. Vi har sedan vi var små blivit lärda att sätta kvinnor på en piedestal. Man ska skydda sin kvinna, se till att hon har det bra, bjuda henne på saker… det är så jag blivit uppfostrad.

  Att påstå att vi ”vanliga män” skulle slå kvinnor, är otroligt kränkande.

  Däremot kan jag öppen för idén att ”vanliga kvinnor” lättare kan slå sin man, för de har inte blivit uppfostrade att våld mot män är fel. Ta som exempel aktuella Tiger Woods, där hans fru skulle slå honom med en – golfklubba – då han varit otrogen. Feministerna jublade och uppmanade henne att använda en grövre klubba nästa gång….

 5. Ulf Andersson skriver:

  Pirata Radical Cheerleading
  ”Snubbe, gubbe – j-vla man…….”

  ROKS
  ”Män är djur, tycker inte du det?”

  God Jul alla icke-feminister
  önskar Uffe från PappaRättsGruppen

 6. Jämställt? skriver:

  Till ROKS:

  Samhället uppfattar kvinnors våld mot män som mer legitimt än vice versa. YT-klippet nedan illustrerar närmare.

  När hon slår honom reagerar ingen, men när han slår tillbaka blir han nedbrottad och hon tröstad trots att de är lika stora, fysiskt sett, (använder lika mycket kraft) och att det faktiskt var hon som slog honom först. Klippet är från Indien – men frågan man kan ställa sig är om det inte är likadant här. Jämställt?

  http://www.youtube.com/watch?v=wsTxK0HfWpM

 7. Anders skriver:

  Ben: jo jag har också svårt att tro att det skulle vara ”vanliga män” som skulle slå. Eller det beror förstås på vem som definierar vad en ”vanlig man” är. Det som jag tycker är lite jobbigt för mig som inte orkar läsa alla rapporter och statistik som finns out there är att både feminister och kritiker av feminismen hävdar att de har stöd i forskning och statistik för sina påståenden, hade varit kul att ha bättre koll på vilken data slutsatserna bygger på.

  Till exempel säger ROKS i den artikel att: ”I det då rådande debattklimatet ansågs förenklat uttryckt den misshandlande mannen oftast komma från de lägre samhällsklasserna, ha psykiska problem och/eller missbruka droger. Hedvall sprider alltså en gammal och motbevisad myt.” jaha, så det är en gammal motbevisad myt, jag trodde att det låg en hel del sanning i den, men det är alltså fel?

 8. EP skriver:

  http://www.cnn.com/2009/WORLD/americas/12/22/brazil.custody.battle/index.html
  Brazil high court lifts stay, allowing boy to return to U.S.

 9. Hejsan!

  ”Brå betonar också att våldet som kvinnor drabbas av är betydligt grövre än våldet som riktas mot män.”

  BRÅ konstaterar i en av sina rapporter att kvinnors våld tenderar att inte vara lika omfattande och grovt. Men BRÅ tillägger dock att många offer upplever att känslan av utsatthet och hjälplöshet är värre än sjäkva våldet. Man kan således inte mäta relationsvåldets skadeeffekter genom att enbart se till styrka och kraft, vilket ROKS tycks göra.

 10. Adam Weisshaupt skriver:

  Den psykiska misshandeln är en ”blind spot” som aldrig belyses. Fråga en far som blir fråntagna sina barn…

 11. Zac skriver:

  De kör med både hängsle och livrem på BRÅ…
  ”Så länge makten är ojämnt fördelad mellan kvinnor och män kom-
  mer vi med all sannolikhet att bevittna mäns systematiska våld mot
  kvinnor. Det är en viktig utgångspunkt för allt arbete med relationsvåld.
  Samtidigt kan mycket göras för att minska relationsvåld genom att fo-
  kusera även på andra delorsaker till våldet. Ett exempel är alkoholkon-
  sumtion. Om alkoholbruk och/eller missbruk minskar skulle det direkt
  återspeglas i våldsutvecklingen, inklusive våld i nära relationer. Åtskilli-
  ga studier visar på ett samband mellan alkohol och våld (Folkhälsoinsti-
  tutet 1996) och även Brå:s resultat bekräftar att alkoholen spelar en vik-
  tig roll i händelser av relationsvåld; i cirka hälften av dessa händelser
  var gärningspersonen berusad eller drogpåverkad.
  Ojämlika förhållanden är inte enbart kopplade till kön utan forsk-
  ning visar att personer drabbade av våld (både förövare och offer) ofta-
  re kommer från socialt utsatta samhällsgrupper och att detta gäller både
  kvinnor och män (Nilsson och Estrada 2003, Sarnecki 2008). Brå:s och
  andras resultat antyder att socioekonomisk ojämlikhet i samspel med
  könsskillnader tydligt ökar risken för relationsvåld; resurssvaga ensam-
  stående föräldrar och kvinnor är två särskilt utsatta grupper. Åtgärder
  mot social utslagning hand i hand med jämställdhetsarbete bör därför
  utgöra en långsiktig förebyggande satsning när det gäller våld i nära
  relationer.”

  Jag har inte hittat var de har empiriskt stöd för att maktutövning skall vara huvudskälet till våldet. Mysko när det verkar vara 50-50 med övergreppen mot partnern?

  //Zac

 12. Gonzo skriver:

  Det finns enligt Brå en tydlig skillnad i vilken utsträckning män och kvinnor drabbas av våld i nära relation. Brå betonar också att våldet som kvinnor drabbas av är betydligt grövre än våldet som riktas mot män.
  —————————————————–

  Varför ska man alltid jämföra det grova och speciellt det grövsta våldet som drabbar kvinnor med betydligt lindrigare våld som kvinnor utsätter män för?

  Det är självklart att åratal av misshandel, slag med tillhyggen, vapen etc är mycket värre än en örfil av en kvinna och bör snarare räknas som tortyr.
  Men varför inte jämföra en örfil med en örfil, en knuff med en knuff?

  Är det okej att slå en kvinna om jag inte tar i med full kraft, ett tjejslag?
  Är det okej att klösa en kvinna i ansiktet?
  Även kvinnor använder tillhyggen i bland

  I Sverige behöver inte kvinnor behärska sig och kontrollera sin ilska. Det är bara att slå när dom blir arg.

 13. Pelle Billing skriver:

  @Zac
  ”Jag har inte hittat var de har empiriskt stöd för att maktutövning skall vara huvudskälet till våldet.”

  Du har inte hittat det eftersom de inte har något empiriskt stöd för ”könsmaktsordningen”.

  Det forskningen däremot visar är att både män och kvinnor slår när de känner sig maktlösa, så våldet är ett sätt att återta kontroll. Detta är även helt logiskt: varför slå någon om du redan känner att du har inflytande och respekt?

 14. Zac skriver:

  @Pelle, jo – fast det är roligt att man skriver ut det som om det skulle vara ett obestridligt faktum. Däremot är man helt säker på att det är huvudskälet till våld inom relationer…

  //Zac

 15. [...] bevisligen mer våld i dessa nära relationer än enbart våld emot kvinnor. Den 23:e december har Pelle Billing publicerat ett inlägg som är mycket läsvärt. I sitt inlägg tar Pelle upp det svar som ROKS har [...]

Google