Professor protesterar mot genuscertifiering

01 december 2009, av Pelle Billing

Bertil Holmlund, professor och prefekt vid Nationalekonomiska institutionen i Uppsala, skriver idag en skarp debattartikel om den genuscertifiering som ska införas vid Uppsala Universitet. Han undrar om genusnormen kommer att leda oss till en Sovjetmodell:

Genuscertifieringens förespråkare verkar ha betydligt mer ambitiösa mål än att motverka diskriminering. Två nyckelord i Uppsalaarbetsgruppens pm är genusmedvetenhet respektive genusperspektiv. Det bör finnas kurslitteratur som ”analyserar aktuellt ämne ur genusperspektiv”. När kurslitteratur som saknar genusperspektiv används bör den ”problematiseras ur genusperspektiv”. Åtgärder bör vidtas för att ”identifiera brister med avseende på genusmedvetenhet” och ”höja genusmedvetenheten”.

Ambitionen verkar vara att genusperspektivet ska genomsyra all verksamhet vid universitetet, inklusive forskningen. Byt ut ordet genus mot klass och pröva hur det låter med krav på att kurslitteraturen bör ha klassperspektiv och att undervisningen bör präglas av klassmedvetenhet. Ett sådant förslag skulle väcka ett ramaskri.

Att likna genuscertifiering och genusvetenskap vid marxismen är inte på något sätt tagit ur luften. Mycket av den feminism som har spridit sig runt om i världen är en blandning av socialistisk feminism och radikalfeminism, och bägge dessa strömningar har skapats genom att rakt av använda sig av marxistiska principer. Genusvetenskapen är i sin tur sprungen ur feminismen, och har därmed även den starka drag av Marxismen, t ex via begreppet könsmaktsordning.

lenin

Med detta inte sagt att människor inte har rätt att bekänna sig till marxismen eller till radikalfeminismen. Vi har åsiktsfrihet och man får driva de politiska frågor man tror på. Problemet uppstår när man vill tvinga forskningen att anpassa sig efter sina politiska modeller. Att införa genuscertifiering är helt jämförbart med att införa marxism-certifiering eller för den delen konservativism-certifiering, men de sistnämnda alternativen skulle aldrig accepteras. Förklädd till jämställdhet, så lyckas dock genusvetenskapen driva igenom att mer och mer undervisning – och i förlängningen forskningen – ska bedrivas från ett förutbestämt synsätt som inte får ifrågasättas.

Holmlund skriver:

Genuscertifiering innebär krav på ”perspektivmonopolisering”: genus är det perspektiv som ska gälla och omfattas av alla.

Det går inte att komma ifrån att denna sorts upphöjande av genus till överordnad norm leder tankarna till den roll som marxism-leninismen spelade i Sovjetunionen och dess lydstater.

Man kan förstås hävda att genusperspektiv inte utesluter andra perspektiv, till exempel klass eller etnicitet. Men ingen har vad jag vet kommit med förslag om att införa klass- eller etnicitetscertifiering av kurser, utbildningar och institutioner.

Det är dags att benämna genusvetenskapen vid sitt rätta namn: den är en ideologisk rörelse som först lyckades få egna universitetsinstitutioner runt om i Sverige, och nu vill den även börja kontrollera andra institutioner. Detta är skrämmande.

Jämställdhet och icke-diskriminering är två fina principer som jag själv stödjer, och det är i förklädnad av dessa principer som genuscertifieringen nu utökar sin makt på svenska universitet.

 

11 kommentarer på “Professor protesterar mot genuscertifiering”

 1. Musse Pig skriver:

  Det hela är en ofattbar skandal. Hela nuvarande tillstånd i det svenska samhället kommer historiskt sätt sett vara oerhört generande för oss alla och en mycket viktig läxa. Den svenska demokratin är delvis sätt ur spel då massmedia är djupt insyltade i den feministiska agendan, men det är ändock ett underkännande av den svenska allmänhetens beredskap mot djupt orättvist propaganda och svenska politikers vilja och förmåga att stå upp för försvarandet av sanning och grundläggande rättviseprinciper.

 2. Musse Pig skriver:

  Minns att Mona Sahlin har sagt att enligt hennes åsikt är feminismen överordnad demokratin. Smaka på den!

 3. [...] Bertil Holmlund har helt rätt. Stort tack Bertil för ditt mod! Det faktum att så ytterligt få vågar komma med denna typ av kritik visar vilken skräck som finns för att stöta sig med statsfeminismen. Även Pelle Billing bloggar om detta (här). [...]

 4. John Apse skriver:

  Glädjande att nån på akademisk position vågar ta upp striden.
  Kopplingen till marxismen sen är ju självklar och den bör vi alla
  ha som ett mantra i debatten. När man hör Gudrun Schyman
  och vet om hennes bakgrund i (V) så inser man att det går igen.
  Tron på sin ideologis ofelbarhet och viljan att överordna den
  över nuvarande samhällssystem.

 5. Sofia skriver:

  Man ryser! Men på sätt och vis är det bra att det hela börjar ta sig sådana extrema och desperata uttryck för nu går det inte att blunda för det längre. Folk börjar reagera. Märkligt att en borgerlig regering inte gör något utan bara kryper för feminist-marxister.

 6. KimhZa Bremer skriver:

  Skrämmande är ordet!

 7. [...] genusscertifieringen med marxism-leninism av Sovjetmodell. Han har helt rätt, precis som Pelle Billing som [...]

 8. Urban skriver:

  Typiskt Sverige; vi är inte landet lagom utan landet extrem. Så fort som vi tror på en modell så ska den inympas precis överallt. Ett fascinernade drag..

 9. Kristian skriver:

  …överväger att göra en genuscertifiering som fokuserar på att belysa det manliga genuset den manliga könsrollens begränsningar och hur det osynliggörs i utbildningen. :-)

 10. [...] Pär Ström och Pelle Billing har bloggat om UNT-artikeln (1 ,2). PS! Glöm inte att FRA kopplar in kablarna idag [...]

 11. [...] process så byter man namn på processen. Snacka om att stoppa huvudet i sanden. Läs även mitt ursprungsinlägg i [...]

Google