MFJ – Män för jämställdhet

10 december 2009, av Pelle Billing

Det finns en organisation i Sverige som jobbar både för män och för jämställdhet, nämligen Män för jämställdhet (MFJ). Vad gör då denna organisation? Driver de viktiga mansfrågor? Driver de tesen att jämställdhet gäller för bägge könen?

MFJ:s idéplattform är följande:

 • för jämställdhet
 • för kvinnofrid
 • mot mäns våld och övergrepp

Vidare skriver man:

Vi delar uppfattningen att människor värderas olika beroende på om vi är män eller kvinnor och beroende på vilken sexuell läggning vi har. Vi inordnas alla i en hierarkisk ordning baserad på kön – könsmaktsordningen.

Med andra ord så delar MFJ den värdegrund som tagits fram av radikalfeminismen (män förtrycker kvinnor via sexualiteten) och den socialistiska feminismen (män är överordnade kvinnor, den s k könsmaktsordningen). Således är MFJ en organisation som skriver under på att män är ansvariga och onda, medan kvinnor är offer och goda. Med tanke på att organisationen drivs av män så far tankarna till Stockholmssyndromet.

mfj-man-for-jamstalldhet

Häromdagen släppte MFJ ett pressmeddelande som väl illustrerar hur de ser på män:

Idag vet man att en stor del av våldet – oavsett om det drabbar kvinnor, flickor, pojkar eller män – uppkommer som en konsekvens av sociala manlighetsnormer som bygger på makt och olikhet i förhållande till en föreställd kvinnlighet.

- Män i ledarställning har en viktig och avgörande roll att spela när det gäller att sprida kunskap om, belysa och motverka sådana manlighetsnormer, säger Klas. Det särskilda ansvaret ligger i att nå männen och mansdominerade institutioner – män lyssnar ännu främst på andra män.

Man har alltså ett synsätt som är identiskt med statsfeminismen. Men precis som att statsfeminismen sällan har en siffra rätt i sina resonemang, så är det fullt med hål i MFJ:s resonemang:

 • Våldet utanför hemmet utförs av män och på män. Våldet i hemmet är däremot jämt fördelat mellan könen. Således kan man inte generalisera om våld, utan man måste specificera om det handlar om våld i hemmet eller utanför hemmet.
 • Varför antar man att våldet ute i samhället beror på mäns makt och på manliga normer som männen själva och medvetet har byggt upp? Om diskussionen gällt kvinnor skulle man utgått från att de var passiva offer under strukturer som de själva inte varit med och skapat. Med det resonemanget applicerat på män skulle vi sagt något i stil med att ”mäns djupa försumbarhet i samhället leder till en känsla av maktlöshet, och som en grupp hundar som slåss om för lite mat så leder detta till att män inte sällan tar till våld mot varandra i samhället”.
 • Enligt mig så kommer vi närmare sanningen om vi ser både män och kvinnor som aktiva subjekt som både påverkar strukturerna och som påverkas av strukturerna. Således påverkar kvinnor de normer som gäller för kvinnor och män, precis som att män påverkar normerna för bägge könen. Inget kön kan således svära sig fri från hur samhället ser ut. Strukturerna och normerna i samhället utövar sedan i sin tur en påverkan tillbaka på individerna.

Vidare skriver man i sitt pressmeddelande:

- I stort sett alla manliga rikspolitiker har idag anammat idén om att jämställdhet är avgörande för att mäns våld mot kvinnor ska kunna minskas.

Det forskningen visar är att i moderna samhällen så minskar mäns våld mot kvinnor, och kvinnors våld mot män ökar. Därmed så är våld i hemmet jämt fördelat mellan könen i västvärlden, medan män är överrepresenterade i mindre utvecklade länder. När det gäller unga människor i västvärlden är det istället så att kvinnor slår män mer än män slår kvinnor. Då kvinnor ofta drabbas hårdast av det våld de själva sätter igång, så borde rimligen MFJ driva frågan om vad det är i den ”destruktiva kvinnlighetskulturen” som gör att kvinnors våld i hemmet ökar (OBS – sarkasm).

MFJ borde omedelbart döpas om till MFF – Män för feminism. Jämställdhet och feminism är nämligen inte samma sak.

 

24 kommentarer på “MFJ – Män för jämställdhet”

 1. Mattias skriver:

  Eller också är det ett försök från feminismen att kidnappa ordet jämställdhet… Det är bara en tidsfråga.

 2. EP skriver:

  Ett problem är att de blir en officiell röst för män, det måste skapas ett alternativ.

  Lättsamt:
  http://endastp.blogspot.com/2009/12/barack-obama-solidariserar-med-svensk.html

 3. Matte Matik skriver:

  Tack Pelle, välskrivet. Jag har gått och funderat över just det här med att ”mäns förtryck av män” (vill egentligen inte ens formulera det på det viset) viftas bort. Det är inte lika intressant att det i större grad är män som dödas och torteras i krig t.ex. eftersom det ju är män som utsätter andra män för detta, medan kvinnor är offer för männens våld. Det är något väldigt fel i det resonemanget men jag har inte kunnat sätta ord på det som du gör ovan.

  Använder man ett liknande resonemang kan man säga att Sverige, som är ett rikt land, förtrycker tredje världen, så det spelar ingen roll om en svensk utövar våld mot en annan svensk. Det räknas inte eftersom de ändå båda två är svenskar.

 4. Lena skriver:

  Jag tycker att det är kanonbra att killar som gillar feminismen har manliga nätverk där de kan diskutera och utveckla sina åsikter. Däremot så är det ju tråkigt om det saknas alternativ för jämställdhetsivrare som vill slippa kopplingen till feminism. Varför finns det inga sådana?

 5. Ulf Andersson skriver:

  Lena säger:

  ”Däremot så är det ju tråkigt om det saknas alternativ för jämställdhetsivrare som vill slippa kopplingen till feminism. Varför finns det inga sådana?”

  Pelle Billing
  Pär Ström (GenusNytt)
  Ingrid Carlqvist (Inte utan mina söner)
  Carina Glenning (Östgöta Correspondenten)
  PappaRättsGruppen

  För att ta några exempel på de som kämpar för sann jämställdhet
  mellan könen. Idag är det lättare för mig att leva än när jag var ensam
  2007 och inte hade något stöd när PappaRättsGruppen blev påhoppade
  av ”män” som menade att vi är en ”könskampsgrupp”:
  http://blog.fathersforlife.org/2007/09/01/sweden-politically-correct-vs-incorrect-dads-rights/

  Uffe från PappaRättsGruppen

 6. EP skriver:

  Det mest mansfientliga och diskriminerande jag läst på länge!
  Utdrag:

  http://www.mfj.se/upload/wwwmannetnu/files/remissvar%20från%20manliga%20nätverket%20sou200543%20vårdnad%20-%20boende%20-%20umgänge.doc

  ”Mn vill framhålla att hotet mot enskilda föräldrars möjligheter att vara delaktiga i sina barns liv – i sammanhanget vårdnadstvister – inte i första hand kommer från lagstiftningen kring vårdnad, boende och umgänge eller i dess tillämpning. Hotet kommer snarare i grunden av dels de mönster och problem som inte sällan uppstår i familjer p.g.a. ojämställdheten dels av det faktum att framförallt mäns våld är så pass vanligt förekommande att rätts- och socialväsende inte kan bortse från risken för att våld och övergrepp faktiskt förekommer i det enskilda fallet, i synnerhet inte om det förekommer indicier för att så är fallet.”

 7. EP skriver:

  Jag föreslår att vi bildar Kvinnor För Jämställdhet.
  Med MFJs dokument som mall kan vi byta ut män mot kvinnor och agera för kvinnors jämlikhet med män. Och liksom MFJ vara remissinstans.

  http://kfj-nu.blogspot.com/

 8. Pelle Billing skriver:

  EP,

  Skrämmande läsning. Verkligen.

 9. Erik skriver:

  MFJ är ett skämt vilket deras pressrelease visar.

  ”Idag vet man att en stor del av våldet – oavsett om det drabbar kvinnor, flickor, pojkar eller män – uppkommer som en konsekvens av sociala manlighetsnormer”

  Kan vi få slut på den där lögnen tack? Det finns några enstaka individer från extremvänstern som tycker det och som missbrukar sin position att ge intryck deras personliga åsikter är nån sorts bevisade fakta.

  ”som bygger på makt och olikhet i förhållande till”

  Burgoisen och Proletären kanske? Makt makt makt!
  Seriöst MFJ lägg ner den där gamla skräpteorin. Det är skrämmande att år 2009 höra 100 år gammal propaganda som visat sig resultera i diktatur på varenda plats på jorden.

  Lite fakta: Ingen av Sveriges gamla rebeller flyttade till de länder där maktbalansen ändrades i önskvärd riktning, utom Kirunasvenskarna och dem vägrade man lyssna på när de kom tillbaka för de bekräftade inte den teori det var livsviktigt att tro på.

  ”en föreställd kvinnlighet.”

  Snarare en förställd politiskt motiverad revolutionär skräpteori. Som jag skrivit i artiklarna på ämnet ”rörelsen mot maskulinitet”

  Målet är att se till att män blir svaga, veka och rädda, metoden är att hävda det är så den äkta mannen är från början och att män som är starka och välmående är en fasad som döljer en svag trollkarl av Oz

  http://aktivarum.wordpress.com/2009/10/24/rorelsen-mot-maskulinitet-del-1/
  http://aktivarum.wordpress.com/2009/11/19/rorelsen-mot-maskulinitet-del-2/
  http://aktivarum.wordpress.com/2009/11/20/rorelsen-mot-maskulinitet-del-3/

  flera delar på ämnet ”Rörelsen mot maskulinitet” kommer.

 10. Erik skriver:

  Lena:

  ”Däremot så är det ju tråkigt om det saknas alternativ för jämställdhetsivrare som vill slippa kopplingen till feminism. Varför finns det inga sådana?”

  Anledningen till detta förklaras utförligt i Evin Rubars nya dokumentär. Dokument inifrån ”Slaget om muslimerna”

  Där visas att representanter för moderat islamism odlar kontakter med politiker och offentliga företrädare där de säger sig representera alla muslimer och vara en motvikt mot radikala muslimer

  På samma sätt ser vi hur represententanter för feministernas tolkning odlar kontakter med politiker och offentliga företrädare där de säger sig representera alla kvinnor som motvikt mot patriarkatet.

  Och eftersom feministerna enligt politiker och deras kontakter i åratal representerar kvinnor så kanske du kan berätta vad personer som inte är feminister representerar Lena?

  För övrigt var det av samma anledning som ROKS fick representera feminister. Först så får vi i regeringens ögon ingen annan jämställdhet utom den feministiska varianten, sedan får vi i regeringens ögon ingen annan feminism utom den extrema radikala varianten.

  Regering och riksdag behöver kontakter, de behöver representation. Men vår politiska ideologi säger det bara är minoriteter som får organisera sig och därmed är det minoriteterna som får makten i alla politiska sammanhang

  Thats the reason!

 11. Pelle Billing skriver:

  Intressanta inlägg om maskulinitet Erik. Du har hittat en viktig tråd där att spinna vidare på.

 12. Frida skriver:

  Hur kan du påstå att våldet i hemmen är lika fördelat mellan könen? När det finns statistik på motsatsen!? Vart har du fått din information ifrån undrar jag då…

 13. Lena skriver:

  Ulf; Jo, det är ju sant. Men pappa-barn tolkar jag som att det handlar om en sakfråga, och inte så mycket övergripande jämställdhetskamp. Men jag vet inte egentligen hur det ligger till där.

  Och det finns ju en rörelse av något slag, med framförallt bloggar i täten. Men tyvärr så uppfattar jag den som väldigt reaktiv, d.v.s. den lägger ner väldigt mycket energi på och kretsar kring feminismen utan att egentligen vara ett eget alternativ. Det tycks liksom inte finnas någon vilja att bli en rörelse, som Erik påpekade så kan man inte kritisera och behandla antifeminister på samma sätt som man kan med feminism eftersom det inte finns någon egentlig substans.

  Det är inte en rörelse, var alltså hans uppfattning. Och jag håller med honom lite, det händer ju saker men ganska lite som är organiserat. Och frågan är varför. Men det är ju nytt ännu, så förhoppningsvis kommer det.

 14. Lena skriver:

  Erik; Nä, det är klart att en alternativ jämställdhetsrörelse kommer ju in sent på marknaden och då har man hamnat efter från början, men att det skulle vara något riktigt hinder är väl mycket sagt.

  Pappa-barnrörelsen verkar ju ha tagit fart, vilket är jäkligt positivt. Det vore trevligt att se motsvarande engagemang för generell och feminism-fri jämställdhet. Men som jag sa till Ulf, det kommer säkert om man ger det lite tid.

 15. Ulf Andersson skriver:

  Lena:

  Jag tror att du blandar ihop Pappa-Barn och PappaRättsGruppen,
  http://www.dads-r-us.se/,
  den senare för vilken jag är grundare av och talesman för.

  Dessutom är Pappa-Barn uppdelade på Pappa-Barn,
  http://www.pappa-barn.se/, och Pappa-Barn Sverige,
  http://www.pappa-barn-sverige.se/page2.aspx,
  alltså TVÅ föreningar. Rent generellt brukar man tala om ”papparörelsen” eller ”pappagrupper” i sammanhanget.

  Jag förstår att allmänheten som inte känner till papparörelsen är
  rätt förvirrad: varför så många olika pappagrupper?
  Svaret är att vi delar inte samma åsikter, baktalning och revirpinkande etc.

  Uffe från PappaRättsGruppen

 16. [...] Om du vill läsa mer om Män för Jämställdhet rekommenterar jag detta inlägg. [...]

 17. [...] Det finns andra delar av mansrörelsen som gör mer komplexa analyser av problematiken. Länk [...]

 18. Sarah skriver:

  Du är väl medveten om att du liknar det faktum att män utsätts för våld under krigsituationer från andra män med att kvinnor utsätts för våld i tryggheten av sin egen hem av sina män.

 19. Roger skriver:

  Sarah;
  Kan du förtydliga det uttalandet. Jag förstår inte vad du menar, och ser inte var i blogginlägget P.B. gör den jämförelsen.

 20. Pelle Billing skriver:

  Sarah,

  Nej det är jag inte medveten om! Citera mig gärna där jag gör en sådan jämförelse.

Google