Martin Munk

29 december 2009, av Pelle Billing

Tidens største ligestillingsproblem er de mange uudannede mænd, mener sociologiprofessor.

(Vår tids störst jämställdhetsproblem är de många outbildade männen, menar sociologiprofessor.)

skriver den danska tidningen Politiken om Martin Munk, professor i sociologi på Aalborg Universitet, Campus Köpenhamn. Munk är något så ovanligt som en person som forskar på mäns levnadsvillkor, utan att göra det inom ett feministiskt ramverk.

martin-munk

Enligt Munk så är Danmark i full färd med att skapa ett proletariat av outbildade och arbetslösa män, medan elitfeministerna endast bryr sig om huruvida deras döttrar kommer att få en styrelsepost i näringslivet. Varför elitfeministerna inte står i kontakt med det som händer i verkligheten sammanfattar han på följande vis:

Fordi kvinder per definition er det svage køn. Svage mænd er tidens store tabu. Det taler vi ikke om. Mænd må helst ikke vise svaghed. Tag jer dog sammen, drenge! Kom i gang! Feministernes billede af manden krakelerer, hvis han viser sig at være svag. For manden er jo undertrykkeren, ikke?

(Därför att kvinnor per definition är det svaga könet. Svaga män er vår tids stora tabu. Det talar vi inte om. Män ska helst inte visa svaghet. Tag er samman, grabbar! Kom igång! Feministernas bild av mannen krackelerar om han visar sig vara svag. För mannen är ju förtryckaren, eller?)

Enligt mig så är det inte bara bilden av mannen som krackelerar, utan det är bilden av patriarkatet och männens makt som krackelerar ju mer vi tittar på forskningen och de för- och nackdelar som drabbar respektive kön. Den manliga och kvinnliga könsrollen är helt klart olika, men vilken roll som är bättre eller sämre är svårt att avgöra, och beror i slutändan på vilka värden man prioriterar. Traditionellt sätt har kvinnor i genomsnitt alltid haft mer trygghet än män, och män har haft mer frihet än kvinnor.

Att det snart bara är hälften så många män som tar ut en examen på högskolenivå jämfört med kvinnor, kommer även att drabba kvinnorna. För vad händer när nästa generation utbildade kvinnor ser sig om efter en man? Munk har detta att säga om ämnet:

Undersøgelser viser, at kvinder gifter sig opad – med mænd, der mindst har samme uddannelse, løn og stilling som dem selv. Men hvem skal parre sig med hvem, når der bliver flere veluddannede kvinder end mænd? Også her bliver mændene i bunden de store tabere.

(Undersökningar visar, att kvinnor gifter sig uppåt – med män, som minst har samma utbildning, lön och befattning som de själva. Men vem ska para ihop sig med vem, när det finns fler välutbildade kvinnor än män? Också här blir männen på botten de stora förlorarna.)

Om du förstår danska så rekommenderar jag att du läser hela artikeln! Själv tycker jag det är spännande att en forskare i Norden (eller egentligen två forskare) har börjat engagera sig i mansfrågor. Överhuvudtaget så är behovet av högkvalitativ sociologisk forskning på kön stort (nej, jag räknar inte genusvetenskapen som högkvalitativ).

För övrigt så har Finland sedan ett år tillbaka en mansorganisation som jobbar för att få upp mansfrågor på en politiska agendan. För närvarande har de en blogg som hemsida, men deras förhoppning är att få till en riktig hemsida nu i januari. Jag står i mejlkontakt med dem, och har informerat dem om Mansnätverket som jag startat på Facebook – som är ett första steg mot en mer organiserad svensk rörelse för mansfrågor.

Tack för länken till Politiken-artikeln, Klas!

 

21 kommentarer på “Martin Munk”

 1. Gonzo skriver:

  Maud Olofsson börjar känna vart det lutar i nästa val.
  Hon känner sig därför tvungen att spela ut offer kortet
  Lite väl tidigt i mina ögon. Offerkortet är alltid bra att ha i slutspurten.

  http://www.expressen.se/Nyheter/1.1828874/maud-olofsson-kritiken-mot-mig-beror-pa-att-jag-ar-kvinna

 2. Urban skriver:

  Fan vad häftigt! Nu börjar det hända, det känns nästan i luften :-)

 3. Ulf Andersson skriver:

  Inte nog med att du kan ditt område, Pelle:
  Fett att du förstår danska! ;-)

  Uffe från PappaRättsGruppen

 4. Erik skriver:

  Jag är inte säker på att Munk förstår det ämne han uttalar sig om. Han verkar på ett sätt sympatisk men på ett annat mena att det är mäns fel eftersom män vägrar vara svaga och sedan säger han ”Tag er samman, grabbar! Kom igång!” , krossa feministernas bild, våga vara svaga

  Och därmed undrar jag om Munk fattar vad han pratar om.

  Män har ”vågat” vara svaga i åratal. Det enda som händer om en man vågar vara svag är att kvinnan går till en annan man som motsvarar hennes bild av hur en man skall vara för att duga. När de flesta män är svaga så blir de flesta kvinnor besatta vid de få rika starka männen. Du får då tusentals kvinnor på samma man.

  ”För vad händer när nästa generation utbildade kvinnor ser sig om efter en man?”

  Den logiska konsekvensen av detta är att kvinnorna bantar, skaffar silikonbröst, opererar sig, bär löshår etc… Inte för att nån ”universalman” kräver det utan för att de flesta män inte duger och då måste man slåss för att få en av de få som duger.

  Och därmed känner de kvinnorna sig ÄNNU MER förtryckta för nu är de inte bara förtryckta av mannens makt utan även av andra kvinnor de bara mååååååste tävla med. För det säger media, för media har ju ett eget liv, det är ju inte vad konsumenter betalar för media säger, utan media har eget liv, det är vad mediaforskningen säger. Man mår illa av läsa sådana här dumma ämnen

  ”Därför att kvinnor per definition är det svaga könet.”

  Kvinnor ”är” inte det svaga könet, kvinnor definieras som det svaga könet. Vem har tolkningsrätten att definiera kvinnor? Är det radikalt att påpeka den enda definition av kvinnor som finns i modern tid är den kvinnor själva har?

  ”För mannen är ju förtryckaren, eller?”

  Hur kan man få kalla sig forskare om man inte begriper att ju fler män som är Svaga ju mer blir mannen förtryckaren för ju fler kvinnor tvingas kvinnan ifråga tävla med om de få starka män som finns kvar?

  ”Men vem ska para ihop sig med vem, när det finns fler välutbildade kvinnor än män?”

  Hört talas om Tiger Woods nån gång? Seriöst jag har tappat tron på akademiskt utbildade personers förmåga att kognitivt bedöma verklighet.

  ”Också här blir männen på botten de stora förlorarna”

  Det är givetvis kvinnorna som beskrivs som de stora förlorarna. När det går tio kvinnor på varje man så kan mannen begära vad han vill. Detta i sin tur leder alltid till svinaktigt beteende för vi värderar inte högt det vi får helt gratis.
  Så män som Tiger Woods, Beckham etc kan vara otrogna och behandla kvinnor som leksaker.

  Feminister i sin tur får ännu mer hermenutiska bevis på att män förtrycker kvinnor. Hur stor andel av männen som beskrivningen stämmer på mättes inte ens från början så nån jämförelse existerar inte.

  Så de flesta män kan behandla kvinnor bättre och bättre och kvinnor kan ändå via de ”vetenskaper” de kontrollerar helt beskriva sin situation som värre och värre.

  Munk kommer alltså inte bara att ha fel, han kommer att ha extremt fel.

 5. Adam Weisshaupt skriver:

  Erik,
  Du är år 2050 medan Pelle är år 2009.
  Dina kommentarer är klockrena för mig men om en mansrörelse eller en jämställdhetsrörelse förespråkade din metodik (kanske fel ordval) så skulle hela rörelsen ses som suspekt (tråkigt men sant). Vi är tvungna att gå den långa vägen uppför berget, långsamt ,långsamt ála Pelle men vi behöver drivkraften, kunskapen och energin från Er båda.

  Dina kommentarer ger mig kunskap att se hur det hela hänger ihop och är av yttersta vikt att synliggöras, detta gör du på ett konkret sätt som få andra klarar. Pelle å andra sidan söker bygga broar mellan de forsar som ej är så strida för att få samklang. Vill påpeka att båda metoderna är viktiga ty ibland är anfall bästa försvar :-)

 6. Erik skriver:

  Adam:

  ”Du är år 2050 medan Pelle är år 2009.”

  LOL

  ”Dina kommentarer är klockrena för mig men om en mansrörelse eller en jämställdhetsrörelse förespråkade din metodik (kanske fel ordval) så skulle hela rörelsen ses som suspekt (tråkigt men sant).”

  Jag förespråkade faktiskt ingen metodik (jag anser människor är olika och sålunda får vi olika metoder – vilket jag uppmuntrar – jag visar ofta också vägen genom att själv inte alltid använda den mest säkra vägen), vad jag gjorde här var en enkel omvärldsanalys baserad på tämligen obestridliga grunddata som exempelvis lagen om tillgång och efterfrågan och lagen om orsak och verkan, dvs saker vi vet blir effekten av att vissa saker inträffar.

  Det är ett av de allra vanligaste tricken som den feministiska oppositionen använder sig av att beskriva saker i tredjeperson neutrum typ ”Det finns en åsikt om att…” ”Det finns i samhället en förställning om” osv… Alla de formuleringarna har en sak gemensamt och det är att de försöker strukturförklara (system) utan aktörer (personer), aktörerna blir helt osynliga, allt blir bara flum om sociala och kulturella sammanhang i vilka folk befinner sig i.

  Eller på enkel svenska, åsikter finns hos människor – inte system, människor är olika, ”DET” kommer sålunda inte att bli en suspekt syn, vissa människor kommer att välja att ha en suspekt syn. De flesta av de människorna har inte en suspekt syn pga vad vi har för metod, de tycker själva förteelsen är lika suspekt oavsett vad vi gör. Men de människorna hävdar ofta själva att vad vi gör har betydelse för att kunna ursäkta sitt EGET beteende. Det är ett misstag att ta deras rationaliseringar för en sanning. Det är också en mycket vanlig förteelse jag sett under de senaste två årtiondena.

  Du kan jämföra det med ett barn som blir mobbat av en grupp barn för att det har en ful frisyr, nu i sinnet på den grupp som är mobbare finns förstås åsikten att hade personen ifråga inte haft en ful frisyr hade allt varit ok. Det betyder såklart inte att personen som blir mobbad inte hade mobbats lika mycket om denne hade en annan frisyr,

  Analyser som gjorts visar ju att det är personliga egenskaper och beteenden som förutsäger vem som är mest sannolik att mobbas och inte de externa orsaker som anges för mobbningen. Dvs hade personen haft en snyggare frisyr hade de hittat på en annan orsak att mobba samma person för något annat. Mobbningen sker pga interna orsaker men man anger externa orsaker för att ha sitt eget samvete rent. Cover your ass helt enkelt,

  Dvs de flesta attacker riktade mot metoder (form) när folk diskuterar detta ämne beror inte på metoden utan ämnet och attackerna hade kommit precis oavsett vilken metod som använts eftersom de externa anledningarna för attackerna bara är en ursäkt för obehagskänslan ämnet i sig leder till hos de personerna. På samma sätt hade precis samma form inte ens lett till attacker i ett annat ämne. Ingen hade ens reagerat om ämnet stämde med ridderlighetsföreskrifterna och inte gick emot dem.

  Exempelvis det kinesiska parkeringshuset, observera att OM ämnet är att hylla och gynna kvinnor går det alldeles utmärkt att skriva saker vars grundläggande betydelse är att kvinnor är sämre på att köra bil.

  Om däremot ämnet är att samla vetenskapliga data för en faktabank om könsskillnader och du skulle skriva (Kvinnor behöver 1 meter bredare utrymme än män pga medfödda könsskillnader) så skulle du bli överöst med kritik. Inte för att du skrev kvinnorna var SÄMRE

  (Som sagt, det har de redan gjort, hur mycket kritik fick de?)

  Utan för att du inte skrev de var sämre i ett ämne som gynnade kvinnor.

  På samma sätt kan jag ta precis all den metod som får vissa att bli oroade hur denna rörelse uppfattas och skriva en text som handlar om att gynna kvinnor och kasta skit på män. Hur många tror att den texten skulle ses som suspekt pga metoden jag använde?

 7. Erik skriver:

  Adam:

  Här följer illustrerande länkar:

  Kvinnor är sämre än män på att köra bil (bedöma avstånd)
  Reaktion: Oj vad bra!

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6354121.ab

  Anklagelser mot min metod, jag svarar med annan metod
  Reaktion: Ingen skillnad hittills!

  http://genusnytt.wordpress.com/2009/12/17/tavling-for-illustratorer-och-photoshop-artister/#comments

  Jag vill även påpeka detta inte är engångsförteelser. Jag vill även påpeka detta inte är kritik mot Pelles metod. Det är kritik mot själva iden (tredjeperson neutrum) att rörelsen skulle gå framåt bara man anpassar sig till de ursäkter mobbare hittar på åt sig själva till varför de mobbar.

  Mobbares ursäkter åt sig själva är inte anledningen till mobbningen. Mobbares ursäkter åt sig själva är de orsaker de behöver tro de agerar som de gör för att slippa bemöta sitt eget beteende.

  Frågan är inte om rörelsen ses som suspekt, frågan är av VEM den ses som suspekt och om den personen (som i regel inte gillar rörelsen på basis av ridderlighetskriteriet) hade haft nån annan åsikt oavsett vilken metod som användes.

  Avslutningvis så är det inte nödvändigtvis rakryggat starkt beteende som ses som suspekt (allra minst när kvinnor bedömer män), det är personer som anpassar sig och försöker lista ut vad den andra vill höra som brukar ses som mest suspekta i det sammanhanget.

  Däremot så uppfattar andra män rakryggade män som ett hot. Det kanske är viktigare hur kvinnor uppfattar denna rörelse än att anpassa den till vad de få feministiska männen är bekväma med?

  Food for thought.

 8. Adam Weisshaupt skriver:

  Erik,
  Först o främst, kunde inte ha sagt det bättre själv :-)
  Metodik o systematiskt o psykologiskt användande eller förvrängeri är dock viktigt poängtera. Har i ca ett års tid varit medlem i ett feministiskt forum som heter feminitik och helt avstått från att kommentera under de rådande premisserna, kunskapen de ger är ovärderliga och poängterar mycket av det du just säger. Det är omöjligt att diskutera då du redan från första början är i underläge.

  I detta forum finns det två kategorier, antingen feminist eller JÄIF:are_icke eller antifeminist. Redan där uppstår ett problem då du så att säga sitter i försvarsstolen direkt. Det JÄIF:arna säger låter logiskt o klokt men det argumenteras aldrig medpoler snarare motpoler. Ofta så kan en J hålla med en F men det omvända är nästan aldrig möjligt. F har på förhand givit budet så att säga.
  Mina kommentarer kanske ter sig oförklarliga eller otydliga men det jag vill säga är att för att skapa samklang måste man tala med bönder på bönders vis.
  Det du gör är att ge riktmärken mot något positivt för framtiden, det Pelle gör är att vandra långsamt långsamt. Det betyder naturligtvis inte att Ni är varandras motpoler, snarare ett komplement mot en sannare sanning.

  Har jag gjort mig klar eller är du ytterligare förvirrad?

 9. Adam Weisshaupt skriver:

  Personligen så tror jag att djupt inne i vår mygdala så finns det ett behov av att skydda kvinnor, vissa vet att utnyttja detta.

 10. Adam Weisshaupt skriver:

  Däremot så tror jag att kvinnor är bättre på att köra bil än män, rent statistiskt vill säga :-)

 11. Adam Weisshaupt skriver:

  För övrigt så råkade jag ge en länk på MFJ:s hemsida till din sågning av dem på aktivarum, då du för en öppen blogg så hoppas jag att du inte tog illa upp.
  Ordförande är på väg hem till mig för att diskutera jämställdhet, är du sugen på att komma?
  Skulle kunna bli the battle of the decade :-)

 12. Adam Weisshaupt skriver:

  Haha pausfeministen fick sina fiskar varma Erik.’
  Allvarligt talat så tror jag att ditt argument med Gustaf Almedal var extremt skickligt och varje person som läser det torde aldrig igen ty sig till feminismen.
  Du blev inbjuden till brottningsmatch men blev påhoppad av ytterligare en person, det hela påminde om ”American Wrestling”. Denna kille som hoppade in i debatten lyckades du nog omvända.
  Klar retorik och sakkunskap biter, du är en mästare på det Erik!
  Gott Nytt År samtliga jämställdhets vänner på denna blogg!!
  ps. Erik, du borde lägga upp samtalet här o nu eller på din blogg ds.

 13. Musse Pig skriver:

  Nej, kvinnor är många ggr livsfarliga bakom ratten därför att de kör för sällan. De är säkerligen i genomsnitt mycket sämre bilförare. Testosteronet eller vad det är gör å andra sidan säkerligen män mer riskbenägna, både map att bli tagen av polisen som att köra med små marginaler. Man kanske kan säga att män i genomsnitt är mycket bättre bilförare men mycket sämre trafikanter. Det ena kompenserar väl det andra nästan fullt ut.? Tyder inte skillnad i försäkringspremier på att kvinnor rent av är inblandade i fler olyckor per capita?

 14. Musse Pig skriver:

  Å andra sidan så är nog antalet fortkörningsböter per capita mycket högre för män, gissar jag. Någon som vet? Hur är det med rattonykterhet per capita och kön?

 15. Erik skriver:

  Adam:

  Jag har varit medlem på feminetik och skrivit en hel del där så ja jag vet hur jäif funkar och det är ett ett skämt. Det finns ju en orsak jag inte skriver där längre. Jag har skrivit på många olika bloggar under tidens lopp och en tanke jag har är att placera en del av det materialet på bloggen Aktivarum. Hela uppdelningen i F och J på feminetik visar ju att man förkastat konsekvens och sanning.

  Man tar för givet man har rätt och censurerar bort alla andra tankar. Istället för att delta i diskussioner på samma villkor som alla andra har feminister skapat en diskussionsgräddfil åt sig själva. Men det är inte feministerna som var de första som gjorde så, politiska korrektheten är betydligt äldre än feminismen, men före 1945 var den inte särskilt tydlig eller betydelsefull. Det var först när man kunde spela på rädslan efter andra världskriget som dessa ideologiska gräddfiler skapades på allvar och det var först i samband med vietnamkriget som feminismen skapade sin egen.

  Feminetik är bara sista länken i en lång kedja ursäkter som spelar på rädslor av olika slag för att slippa föra saklig demokratisk debatt. Rädda människor agerar varken intelligent eller rationellt men dumma argument blir inte bedömda som dumma i en miljö där ingen opposition finns.

 16. Anders skriver:

  #4 Erik: jag tror du missuppfattat uttalanden i artikeln. De beskriver inte vad Munk tycker utan hur nuvarande bild ute i samhället är. Att argumentation formas utifrån som om kvinnorna per definition vore svagare, medan man säger ”kom igen!” åt männen, som anses vara förtryckare (dvs han säger inte ”kom igen män, våga vara svaga”). Uttalandet är tänkt att väcka tankar hos den som läser det, inte en förklaring av Munks världsbild.

 17. Adam Weisshaupt skriver:

  Musse Pigg,
  Jag var ironisk.
  Anders,
  om det var ett missförstånd så var det med allsäkerhet medvetet.
  Denna sociologiprofessor har balanspendeln helt fel, utan att vara Erik´s talesman så är jag säker på att detta var en del av hans poäng.
  Erik är säkert god nog att svara på detta själv, detta i ovanstående är min tolkning allena.

 18. Pelle Billing skriver:

  Vill bara påpeka att när Munk säger ”Tag er samman, grabbar! Kom igång! ” så är det inget han menar själv. Utan han härmar den inställning som fortfarande finns i samhället. Män ska inte berätta om sina problem utan vara starka och tysta. Det gäller även år 2010.

 19. [...] slutet på förra året skrev jag om den danske sociologiprofesssorn Martin Munk, som anser att outbildade män är vår tids [...]

 20. [...] som ett gångbart recept för att bevara välfärden i ett land? Professor Martin Munk i Danmark hävdar att vi håller på att skapa ett proletariat av outbildade och arbetslösa män, och i nuläget [...]

 21. [...] har tidigare skrivit om bl a Martin Munk och Bo Rothstein, två skandinaviska professorer som uppmärksammat problemet med unga, outbildade, [...]

Google