Hur definieras jämställdhet?

18 december 2009, av Pelle Billing

Jämställdhet är ett prioriterad område i svensk politik, och det debatteras ständigt i media. Man kommer också på nya termer över tiden, såsom jämställdhetsintegrering, dvs att jämställdhet ska genomsyra all verksamhet i samhället. Med tanke på att begreppet jämställdhet är centralt så bör man ha en tydlig definition på det, eller? Icke så. Nationalencyklopedin har följande definition:

Jämställdhet, ett tillstånd som kan anses råda antingen när män och kvinnor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter eller först när män och kvinnor har samma ställning och inflytande.

Således finns det två helt olika definitioner av begreppet jämställdhet, och de betyder två helt skilda saker. Den första definitionen (lika rättigheter, skyldigheter, möjligheter) är den jag själv utgår ifrån, och jag brukar ofta specificera detta. Den andra definitionen (samma ställning och inflytande) är däremot den som helt förefaller ha tagit över inom statsfeminismen och när jämställdhet tas upp i debattartiklar – utan att det specificeras. Frågan är även vad som menas med ”samma ställning och inflytande”? Pratar man om arbetsmarknaden, politiken, hos socialtjänsten eller i hemmet? Män och kvinnor har ju olika mycket inflytande beroende på vilken sfär vi talar om.

man_kvinna1

I Aftonbladet idag kan vi läsa en debattartikel från en feministisk trojka, bland annat ordföranden för Män för jämställdhet, där man hävdar att även männen vinner på ökad jämställdhet. Viktigt att notera här är att man då inte pratar om jämställdhet som lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter – utan man pratar om att det finns samhällsområden där män har mer inflytande än kvinnor,  något som anses vara oacceptabelt. Här är ett exempel:

På arbetsmarknaden och i näringslivet råder alltjämt ojämlika villkor. Kvinnors löner är 16 procent lägre än mäns, där har inget hänt sedan 1992. Kvinnor dominerar gruppen med de lägsta inkomsterna. Kvinnor utför mer obetalt hemarbete än män. Och även om antalet föräldralediga män har ökat så tas endast en femtedel av ledigheten ut av pappor. Var tredje kvinna arbetar deltid jämfört med var tionde man.

Denna verklighetsbeskrivning utgår ifrån att kvinnor är förtryckta offer. Men hur skulle samma text se ut om vi utgick från att det var män som var förtryckta offer? Här är ett förslag:

Trots decennier av jämställdhetssträvanden i Sverige fortsätter kvinnor att utnyttja män som löneslavar. Män tar fortsatt det ojämförligt största ansvaret för att försörja familjen vilket gör att man knappt får träffa sin familj, och dessutom dör man i förtid. Kvinnorna monopoliserar istället den generösa föräldraförsäkringen som möjliggör en nära kontakt med ens små barn, något av det finaste man kan uppleva i livet. Vidare lägger kvinnorna beslag på de jobb som är flexibla och som möjliggör deltidsarbete, vilket även fortsatt låser in männen i försörjningsfällan. Denna matriarkala maktordning gör nu att regeringen vill satsa allt hårdare på jämställdhetsintegrering, och att kvinnorna ska ta sin beskärda del av det tunga och tråkiga lönearbetet.

Som synes är det relativt lätt att vända på en femöring, men sanningen är ju att varken mitt eller artikelförfattarnas perspektiv är den ultimata sanningen. Sanningen ligger någonstans mittemellan, i insikten om att det finns för- och nackdelar med bägge könsrollerna. Eftersom olika människor har olika intressen och preferenser, så är det mest rimliga att varje par själv får besluta hur de vill fördela det arbete som ska göras. Eller man kan ju tycka att det är det mest rimliga, men statsfeminismen håller inte med, utan här är den uttalade målsättningen att kvinnor och män ska dela exakt lika på alla arbetsuppgifter i alla familjer. Personligen tycker jag att det känns lite totalitärt.

Läs även: Ytterligare info om Fi:s sexkampanj. Frågan är hur de vet att feminister har bättre sex? De har ju rimligen inte provat på flera år hur det är att ha sex utan den politiska korrekthetens ok hängandes över sig.

 

19 kommentarer på “Hur definieras jämställdhet?”

 1. Olof skriver:

  Från Aftonbladet-artikeln:
  ”Men i det offentliga samtalet har bristen på jämställdhet tillåtits att bli en ”åsikt” bland andra – ett påstående som det är fritt att hålla med om eller inte. Att i strid med forskning och statistik hävda att Sverige är jämställt är lika vederhäftigt som att hävda att fattigdom är en myt. Jämställdhet är en mänsklig rättighet. ”

  Ger fler ganska ordentligt totalitära vibbar, Detta ska inte diskuteras, utan implementeras utan motsägelser.
  Men visst, enligt hanns definition har han rätt. Sverige är inte jämställt på samma sätt som det finns inkomstskillnader i alla icke-kommunistiska samhällen. Synd för honom att det visade sig vara ganska ”dyrt” att utplåna skillnaderna.

 2. BekeZeke skriver:

  Intressant omformulering! Sådana borde du göra fler av!

 3. Ulf Andersson skriver:

  Pelle i inlägget:

  ”Frågan är hur de vet att feminister har bättre sex? De har ju rimligen inte provat på flera år hur det är att ha sex utan den politiska korrekthetens ok hängandes över sig.”

  Det här var det roligaste jag har läst på länge, Pelle.
  Du har räddat min helg!
  Tack säger

  Uffe från PappaRättsGruppen

 4. Clabbe skriver:

  Riksdagens socialdemokrater skrev för någon månad sen en motion med namnet ”Män för jämställdhet”:

  http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2009/10&bet=A414

  Där finns många sinnesjuka uttalanden, till exempel:

  ”Vi män har en given roll att agera och interagera i frågor som rör jämställdhet när problemen så tydligt utgörs av hur män beter sig gentemot kvinnor.”

  Feminister hävdar i tid och otid att de inte alls har något emot män, utan att det är strukturer och könsroller som de ogillar. Ändå ser man hela tiden sådan här rent manshatiska uttalanden från feministhåll. Därför är detta ett bra citat att spara på och använda mot nästa feminist som hävdar detta!

  ”Vi ser idag en ökande grupp av kvinnor som inte är ekonomisktsjälvständiga. Man är i större grad än tidigare nu mer beroende av inkomster som en man i en närhet har. Detta är resultatet av framförallt den arbetsmarknads-, närings och social politik som regeringen fört.”

  Visst kan man tolka det så. Man kan även göra som Pelle och vända på det. Dessa kvinnor väljer livskvalité och åker snålskjuts på mannens lön.

 5. Lena skriver:

  Hur utgår den ifrån att kvinnor är förtryckta offer? Eller är det du som utgår ifrån att den utgår ifrån det? Det som står är ju fakta. Det är så. Och de har även rätt i att detta påverkar både kvinnor och män. De har valt att inte ha en manlig synvinkel, och jag uppfattar det som att du har valt att inte ha en kvinnlig? Jag ser i vart fall sällan inlägg om orättvisor som drabbar kvinnor på den här bloggen.

  Om ni vill åstadkomma exakt samma sak så är det ju bara dumt att motarbeta arbetet för att andra inte gör det av rätt anledningar.

 6. Pelle Billing skriver:

  Lena,

  Jag gör två poänger:
  1. Fakta kan vinklas på olika sätt, därav min omskrivning.
  2. Med den nya definitionen på jämställdhet så tvingas vi in i mer och mer totalitära åtgärder. Om kvinnor och män inte förstår att deras egna val inte duger, så får vi tvinga dem att göra ”rätt” val.

 7. Lena skriver:

  Pelle;

  1; Ja, det förstår förmodligen alla som har tagit sig tid att lära sig läsa. Du väljer att ha ett manligt perspektiv, och de du kritiserar väljer att ha ett kvinnligt perspektiv. Det här är en upprepning av det jag skrev, inte något förtydligande.

  2; Människor har alltid gjort som de alltid har gjort. Då och då har någon sagt ”Varför gör vi så här? Finns det inget bättre sätt?” Resultatet kallas utveckling. Utvecklingen prefererar vissa val och omöjliggör andra.

  Men du klargör inte riktigt varför totalitära åtgärder skulle vara nödvändiga för att jämställa kvinnors och mäns ställning och inflytande. Du påstår det mest bara, som om det skulle vara självklart. Om man t.ex. utgår ifrån att kvinnor och män har olika ställning och inflytande idag p.g.a. okunskap, kan man då inte avhjälpa okunskap utan totalitära åtgärder?

 8. Pelle Billing skriver:

  ”Om man t.ex. utgår ifrån att kvinnor och män har olika ställning och inflytande idag p.g.a. okunskap, kan man då inte avhjälpa okunskap utan totalitära åtgärder?”

  Visst kan man det! Och det är det som är min poäng:

  Om vi kan kartlägga kvinnors och mäns könsroll på ett så korrekt sätt som möjligt, och sedan sprida denna information så bra det är möjligt, så får det sedan vara upp till varje individ hur man vill leva sitt liv.

  Men att tvinga fram åtgärder via kvotering och annan lagstiftning är att använda den totalitära vägen och det motsätter jag mig.

  Sedan ska vi komma ihåg att inbakat i definitionen på utveckling är att vi inte vet hur utvecklingen kommer att bli. Idag finns det ett antagande i samhället om att män och kvinnor kommer att göra mer liknande val ju längre tiden går. Men det vet vi faktiskt inte. Män och kvinnor kommer att ha tillgång till alla val, men hur valen blir i framtiden återstår att se.

 9. prinsessan skriver:

  Helt allvarligt, spelar det någon ROLL om det är män eller kvinnor som framställs som offer?? Det viktiga är att det FINNS EN SKILLNAD, att män har förbannat mycket mer att säga till om i politiken och i landets viktiga områden idag, medan kvinnor inte har det. Däremot har de otroligt mycket ansvar hemma.
  Feminism handlar självklart inte om att bara en av sfärerna ska bli jämställd, utan såklart båda. Men framställningen spelar inte den roll som du försöker framhäva, det viktiga, som jag ser det, är att de faktiskt GÖR NÅGONTING. Du bara klagar på hur dåliga feminister är. Men se till att GÖR något istället. Skapa humanister eller vad i hela friden du vill, bara du kämpar för jämställdhet. Vill du fokusera på hemmet så gör det, låt feminister fokusera på makten i samhället om de vill det!

 10. Erik skriver:

  Lena:

  ”Hur utgår den ifrån att kvinnor är förtryckta offer?”

  Genom ordval och urval. Jag kunde även ta mer akademiska begrepp från retoriken som stilfigurer och doxa men jag väljer att använda begrepp som även personer som inte läst ämnet kan förstå.

  ”Eller är det du som utgår ifrån att den utgår ifrån det?”

  Nej, det är skillnad på förställning och verklighet.

  ”Det som står är ju fakta. Det är så.”

  Javisst, och det som inte står där är också fakta, det är så. Budskapet är beroende av urvalet.

  ”Och de har även rätt i att detta påverkar både kvinnor och män.”

  Allting påverkar både kvinnor och män. Därav anledningen din kritik mot bloggen är missriktad.

  ”De har valt att inte ha en manlig synvinkel, och jag uppfattar det som att du har valt att inte ha en kvinnlig?”

  Nej, det är inte oppositionen som väljer hur diskursen ser ut. Detta är en blogg som går emot statsfeminismen. Därmed är det statsfeminismen som väljer både vad bloggen är och inte är.

  ”Jag ser i vart fall sällan inlägg om orättvisor som drabbar kvinnor på den här bloggen.”

  Du måste ha missförstått bloggens tema, detta är inte en blogg som handlar om orättvisor som drabbar män, detta är en blogg som handlar om de som drabbas av statsfeminismens orättvisor. Som påpekades ovan, allting påverkar män och kvinnor.

  Då män och kvinnor vanligen bor tillsammans i fungerande relationer så drabbas förstås alltid kvinnor av att män drabbas av feminism. Systrar drabbas, Mammor drabbas, Väninnor drabbas, Flickvänner drabbas, osv… Att säga bara män drabbas är att leva i en fantasivärld. Sedan när är Ingrid Carlqvist inte kvinna? Har hon kanske manligt ”genus” för att hon inte stödjer barnmisshandel och rättsövergrepp?

  ”Om ni vill åstadkomma exakt samma sak så är det ju bara dumt att motarbeta arbetet för att andra inte gör det av rätt anledningar.”

  Det är precis tvärtom, feminister gör säkert saker av rätt anledningar (precis som kommunisterna som också babblade om rättvisa så fort de fick chansen) men det finns ingen koppling mellan vad feminister gör och vad de babblar om att uppnå. Att de försöker skapa rättvisa betyder inte de skapar rättvisa.

 11. Erik skriver:

  Lena:

  ”Du väljer att ha ett manligt perspektiv, och de du kritiserar väljer att ha ett kvinnligt perspektiv”

  Nej, feminism har inget kvinnligt perspektiv, feminism utgår inte från kvinnor överhuvudtaget den säger åt kvinnor att lyda Marx (en vit gubbe). Som Simone BD sade i sin berömda intervju ville hon ha en socialistisk diktatur för om kvinnor får välja själva vad de vill gör för många kvinnor ”fel val” ur marxistiskt maktperspektiv. Och detta är för övrigt också ett tydliigt bevis på att Simone DB var en nickedocka till Jean Paul Sartre för det var han som förespråkade ”befrielse” via tvång. Det var västsamhällets demokrati vi behövde befrias från. Sartre använde sin kk Simone DB för att få kvinnor kämpa för sin sak.

  ”Människor har alltid gjort som de alltid har gjort.”

  Människor har aldrig gjort bara på ett sätt samtidigt, människor har gjort på olika sätt och med olika resultat (kuturer). Den största maktkamp som vår del av världen haft i modern tid kallades ”det kalla kriget” och det som avgjorde den kampen var de olika resultat de bägge metoderna hade. Den ena skapade rika välmående länder (Sydkorea) den andra skapade fattiga länder med koncentrationsläger (Nordkorea) feminismen stödjer naivt nog det sistnämnda.

  (Vilket inte alls är konstigt då kvinnorna i rörelsen framför allt drogs till män som var starka karismatiska artister och inte alls i lika hög grad idoliserade män som hade trista pappersvändaryrken – det är likadant idag)

  ”Då och då har någon sagt “Varför gör vi så här? Finns det inget bättre sätt? Resultatet kallas utveckling. Utvecklingen prefererar vissa val och omöjliggör andra.”

  Nej, vanligen kallas resultatet KRIG och när man krigar är det den som kämpar bäst som vinner, det spelar alltså ingen roll vem som har den bästa iden. En part som är mycket bättre på att kriga som företräder sämre utveckling kommer alltså att ”vinna” vilket hindrar utveckling och leder till att mycket sämre ideer får genomslag. Detta gäller även ordkrig.

  Exempelvis när Ungern 1956 bestämde sig för utveckling blev resultatet stridsvagnar på gatorna. Nån utveckling skedde inte, det är så krigets lagar ser ut.

  ”Men du klargör inte riktigt varför totalitära åtgärder skulle vara nödvändiga för att jämställa kvinnors och mäns ställning och inflytande.”

  För att män och kvinnor gör aldrig frivilligt i mängd de levnadsval som leder dit. Du måste tvinga dem. Det sker inte på annat sätt. Det har inte skett på annat sätt i något existerande land på jorden. En antropolog vid namn Margaret Mead kände sig t o m tvingad att hitta på ett sådant land på Borneo för att få argument för genusfrågan. Förfalskning var inga problem – tills urinnevånarna själva fick höra hur de beskrevs på västerländska universitet. Då blev det ett j-a liv.

  ”Du påstår det mest bara, som om det skulle vara självklart.”

  Nej, det är inte självklart, det är empiriskt obestridigt, Siffrorna ser likadana ut oavsett vilket land du tar. Sammansättningen skiljer sig, representationen gör det inte någonstans. Hur förespråkar man något som inte finns? Enkelt man babblar om osynliga strukturer.

  ”Om man t.ex. utgår ifrån att kvinnor och män har olika ställning och inflytande idag p.g.a. okunskap, kan man då inte avhjälpa okunskap utan totalitära åtgärder?”

  Där har du helt rätt, man kan inte avhjälpa sådan okunskap utan totalitära åtgärder. Det konstaterade Raymond Aron redan 1968 att om arbetarklassen i en demokrati är förborgeligad måste den tvingas till uppvakande av ett revolutionärt avantgarde av intellektuella.

  Men arbetarklassen visade sig strunta i den intellektuella revolutionen och då måste man – precis som Adorno skrev – gå omvägen via kvinnor och liknande ”förtryckta grupper” istället om man skall kunna införa den önskade diktaturen. Vi är på god väg.

  Dock finns en fnurra på tråden. De idag starkaste mångkulturella förtryckta grupperna har som tydligt och uttalat mål ett samhälle där kvinnor har mycket mindre att säga till om än de har i det västsamhälle som Sartres & Cos dröm var att störta.

 12. Anders skriver:

  Prinsessan: styrande elit är en extremt liten del av befolkningen. Positionerna är svåra att få även för majoriteten män, och inte alla är intresserade av den typen av befattning. Tänk om det är så att fler män än kvinnor strävar efter såna befattningar, borde det inte bli fler män i maktpositioner då?

  Jag tror inte heller att värderingar är så starkt knutna till kön att man behöver ha en 50/50-fördelning. Jag är hellre representerad av en kvinna som delar mina värderingar på ett bredare plan än en man som inte gör det. Kön är inte viktigt i det fallet.

  Jag tycker det är mer viktigt att blanda kön i barnomsorg och skola, för att barnen ska få förebilder av båda könen. Jag tror det har större betydelse där än ute i vuxenvärlden. Men jag är inte så säker på om det spelar så stor roll där heller, det finns nog de som har funderat på det där mer än jag… förhoppningsvis från barnens perspektiv då.

 13. Erik skriver:

  prinsessan:

  ”Helt allvarligt, spelar det någon ROLL om det är män eller kvinnor som framställs som offer??”

  Ja det spelar en stor roll om man beskriver verkligheten korrekt eller ljuger som en chef på Enron för att uppnå personliga vinster. Inte minst för alla som drabbas när vidderna av lögnerna blir uppenbar.

  ”Det viktiga är att det FINNS EN SKILLNAD, att män har förbannat mycket mer att säga till om i politiken”

  Det där är rent skitsnack från din sida prinsessan, män har inte mer att säga till om i politiken, bevisligen är det tvärtom.

  bevis a) Det finns hundratals feministiska organisationer och nästan inte en enda mansorganisation.

  bevis b) Kvinnororganisationer får pengar och inflytande. Mansorganisationer får ingetdera.

  bevis c) Det finns politiska kvinnoförbund, det finns inga politiska mansförbund

  Svaret på frågan är obestridligt nej. Hur funkar du egentligen när du beskriver verkligheten? Använder du ögonen eller klarar du bara av att upprepa teorier som är kognitivt vansinniga?

  ”och i landets viktiga områden idag”

  I landets viktiga områden har varken män eller kvinnor något att säga till om. När du bygger en bro kan du varken fråga en man eller kvinna vad de tycker om hur många bilar som kan vara på den. Du måste mäta hur många bilar materialet håller för empiriskt. Att kalla empiri nåt mansdominerat visar man är galen på riktigt.

  ”medan kvinnor inte har det.”

  Inte män heller. Naturlagar bestäms varken av män eller kvinnor.

  ”Däremot har de otroligt mycket ansvar hemma.”

  Det har ”DE” verkligen inte, om vi börjar med alla barnlösa kvinnor, särboförhållande och singelkvinnor så inser vi snabbt att de flesta kvinnor inte ens ingår i din världsbild. Om vi sedan går vidare till alla kvinnor som begärt ensam vårdnad ser vi tydligt hur dina påståenden är i grunden falska. Kvinnor har inget ansvar alls, de gör precis hur de vill. Du klagar över att vad kvinnor vill inte är samma sak som socialistiska diktaturkramare vill.

  Kvinnor i allmänhet vill ha lycka (visar varenda studie som gjorts på kvinnor att de inte prioriterar vad du förespråkar), du vill ha rättvisa! Du försöker ge mig som man skulden att de flesta kvinnor inte delar dina värderingar. Det är lustigt du kallar dig prinsessa då rättviseförespråkare mördade alla prinsessor.

  ”Feminism handlar självklart inte om att bara en av sfärerna ska bli jämställd”

  Det är helt irrelevant vad feminister säger sig försöka uppnå. Det relevanta är att de metoder de förespråkar bevisligen leder till diktatur.

  ”Men framställningen spelar inte den roll som du försöker framhäva, det viktiga, som jag ser det, är att de faktiskt GÖR NÅGONTING.”

  Om du inte bryr dig om vad feminister faktiskt gör kan vi ju inte lita på ett enda ord du säger om vad de gör heller. Det är ett minst sagt egotrippat beteende från din sida att å ena sidan hylla feminism och andra sidan erkänna du inte begriper det men struntar i att du inte begriper det.

  ”Du bara klagar på hur dåliga feminister är. Men se till att GÖR något istället.”

  Du missar hela poängen prinsessan, ni har inte samma värderingar i grunden. Han är demokrat, du är diktaturkramare. Han förespråkar fri vilja, du förespråkar vad som helst bara det blir önskat resultat för du skiter i allt.

  ”Skapa humanister eller vad i hela friden du vill, bara du kämpar för jämställdhet.”

  Ni har inte samma uppfattning om vad jämställdhet är överhuvudtaget. Du tror det är resultatet, Billing anser det är vägen dit.

  ”Vill du fokusera på hemmet så gör det, låt feminister fokusera på makten i samhället om de vill det!”

  Makten i samhället påverkar makten i hemmet. Isolationen du pratar om existerar inte och diktatur påverkar för övrigt alla. Jag vet inte hur gammal du är men när jag gick i skolan var detta något 13-åringar kunde.

 14. Mattias skriver:

  Prinsessan,

  ”Gör någonting!” Problemet är att jag anser att ni feminister redan gjort för mycket. Den värld ni vill ha vill inte jag leva i. Därför måste min första prioritet bli att stoppa att ni ””GÖR” ännu mer.

  Sedan kan jag sträva efter att gå mot den värld jag vill leva i.

 15. Lena skriver:

  Pelle; Håller med dig, det får hellre ta tid. Och visst är det så att vi faktiskt inte vet hur människor kommer att välja om de har alla fakta (och möjligheter) på bordet, att det alltid kommer att vara långsiktigt nyttomaximerande val betvivlar jag. :)

  God jul och gott nytt år på dig!

 16. Lena skriver:

  Erik; Du svarar inte på frågan. ”Genom ordval och urval.” är självklart, frågan är vilka ordval och vilket urval. Du som uppenbarligen är så skolad inom retorik borde inse att ”Genom ordval och urval” är ett nonsenssvar, men det kanske inte stör dig?

  ”Javisst, och det som inte står där är också fakta, det är så.”

  No shit. Det här har redan diskuterats, och du upprepar enbart vad Pelle redan skrivit.

  ”Nej, det är inte oppositionen som väljer hur diskursen ser ut. Detta är en blogg som går emot statsfeminismen. Därmed är det statsfeminismen som väljer både vad bloggen är och inte är.”

  Nope, det utgörs helt och hållet av vad Pelle faktiskt skriver. Han behöver t.ex. inte vara emot allt inom statsfeminismen. Han kan välja och vraka. Det är fördelen han har av att det är hans blogg. Han kan skriva om vad han vill. Häftigt. va´?

  ”Du måste ha missförstått bloggens tema, detta är inte en blogg som handlar om orättvisor som drabbar män, detta är en blogg som handlar om de som drabbas av statsfeminismens orättvisor.”

  Vad bloggen handlar om är vad som står skrivet i bloggen. Du tycks sugen på att äga den, kanske går den att köpa om priset är rätt.

  ”Att de försöker skapa rättvisa betyder inte de skapar rättvisa.”

  Jag anser att chansen är större att man skapar rättvisa om man försöker än om man klagar på dem som gör det.

  ”Nej, feminism har inget kvinnligt perspektiv, feminism utgår inte från kvinnor överhuvudtaget den säger åt kvinnor att lyda Marx (en vit gubbe).”

  Och antifeminism är djävulen och äter små barn. Kul att diskutera med dig.

 17. Erik skriver:

  Lena:

  ”Du som uppenbarligen är så skolad inom retorik borde inse att “Genom ordval och urval” är ett nonsenssvar, men det kanske inte stör dig?”

  Urval är din grund för kritik av den här bloggen så det anser du tydligen inte själv är nonsens. Ordval är en fråga om hur man beskriver samma sak olika beroende på vem det gäller. Exempelvis när mäns motivering beskrivs så vill de ha makt, kvinnor däremot vill bara ha ”ställning” eller ”inflytande”

  ”Nope, det utgörs helt och hållet av vad Pelle faktiskt skriver. Han behöver t.ex. inte vara emot allt inom statsfeminismen. Han kan välja och vraka.”

  När var det sist du såg statsfeminismen skriva något positivt om könsrollerna? Såvitt jag kan utröna är det så att alla motståndsrörelser de senaste femtio åren har utgått från principen att för att kunna göra effektivt motstånd måste man ha fokus på områden som är polaritet till motståndaren.

  Dvs skall man ha effektivt motstånd kan man inte göra som du säger. Jag vill även påpeka att feminismen som barn av de rörelser som skapade dessa principer har följt dem till punkt och pricka därmed undrar om du ansåg det var lika fel när feminismen gjorde så eller gäller det bara motståndarna som förväntas följa en annan regelbok är feminister själva gjort?

  ”Det är fördelen han har av att det är hans blogg. Han kan skriva om vad han vill. Häftigt. va´?”

  Frågan är inte om han ”kan” det. Frågan om det funkar att göra så och för att göra resonemanget någorlunda rättvist kan du isf nämna en grupp av betydelse de senaste femtio åren som faktiskt gjort så? Om ingen någonsin gjort så med framgång undrar jag på basis av vad du hävdar det är en bra ide.

  ”Vad bloggen handlar om är vad som står skrivet i bloggen”

  Ja och Ingrid Carlqvist var sist jag kollade iaf en kvinna, så påståendet att han inte bryr sig om kvinnor som drabbas av feminismen är falskt per definition. Anledningen han oftats skriver om män är att det är män som oftast drabbas. Däremot drabbas inte kvinnor oftast av våld, det hindrar inte feminismen från att skriva som om det vore det. Därmed är Pelles beskrivning mer sann än den feministiska på basis av just urval.

  ”Jag anser att chansen är större att man skapar rättvisa om man försöker än om man klagar på dem som gör det.”

  Med samma logik skulle statsfeminister bege sig till skogs och bygga egna samhällen. Inte klaga på patriarkatet som är det enda existerande samhället. Detta just för att statsfeminister bevisligen anser man skapar samhällen inte genom att bygga samhällen utan genom att klaga på de som gör det.

  ”Och antifeminism är djävulen och äter små barn. Kul att diskutera med dig.”

  Kul du är seriös. Hur många ledande antifeminister hittar du som säger de är för satan djävulen eller liknande? Så här säger viktiga betydelsefulla ledargestalter för DIN rörelse, svart på vitt det är bara att leta och läsa själv det är inte jag som hittar på det här tror du det så råder viss dissonans mellan vad du tror feminism är och vad de själva säger.

  ”Feminism, Socialism, and Communism are one in the same, and Socialist / Communist government is the goal of Feminism.” (Toward a Feminist Theory of the State )

  ”The terrain of those early debates, which were aimed at a possible integration or synthesis between marxism and feminism, shifted due to the emergence of identity politics, concern with postcolonialism, sexuality, race, nationalism, etc., and the impact of postmodernism and post- structuralism.” (Landry and MacLean, 1993: ix-x)

  ”Helen Lindberg pekar på att det finns en parallell mellan marxism och feminism vad gäller deras utveckling som vetenskapliga och ideologiska projekt där båda hela tiden har haft en nära relation till befrielseorienterad politisk praktik” (Only women bleed – a critical reassessment of comprehensive feminist social theory)

  Som sagt, en vit gubbe som pratar om frihet och ett gäng feministkvinnor som bedårat lyssnar på alphahannens budskap. Inte helt olikt bilden av en indisk guru omringad av unga kvinnor som försöker ”finna sig själva” men försök själv hitta det omvända om du kan.

 18. [...] [Hur definieras jämställdhet?] [...]

Google