marklund-snickare

Denna bok med det onödigt långa namnet har jag precis läst ut. Författarinnor är Liza Marklund och Lotta Snickare, som bägge har rejäla karriärer bakom sig, och därmed vill dela med sig av sina erfarenheter till andra kvinnor (och män). Bokens huvudtema kan sammanfattas i följande tre punkter:

 • Vi uppfostras till att bete oss som kvinnor respektive män.
 • Kvinnor behandlas annorlunda i arbetslivet.
 • Genom att lära sig hur arbetslivet fungerar kan kvinnor bli mer framgångsrika.

Bokens styrka är den sista punkten, dvs beskrivningen av hur man ska göra för att bli framgångsrik i sin karriär. Men jag förstår inte riktigt varför de råden enbart riktar sig till kvinnor; som man upplevde jag att många av råden var träffsäkra, om än inte särskilt nyskapande för den som läst liknande material tidigare.

Resten av boken är däremot en riktig röra. Låt mig ge ett exempel:

Det finns inget magiskt i att lyckas på jobbet. Du behöver tre saker: Feedback, mentorer och nätverk. Så enkelt, och så svårt, är det. Män får dessa tre ingredienser automatiskt. Det enda de behöver göra är att kliva in genom dörren på aretsplatsen. Kvinnor får inget av det här på något naturligt sätt. Vi måste vara aktiva och skaffa oss det.

Vilket universum lever Marklund och Snickare i? Jag kan garantera att män inte får en enda av dessa tre faktorer gratis, utan det kräver mycket jobb, engagemang och en smula tur om man ska lyckas hitta rätt personer för detta. Givetvis kan jag inte uttala mig om huruvida det är lättare för män än för kvinnor, men lätt är det verkligen inte för någon – möjligen med ett undantag för de individer som föds in i helt rätt familjer.

Ett annat exempel som Marklund och Snickare tar upp är att män får tuffare feedback än kvinnor, och därmed så lär de sig snabbare och blir befordrade snabbare. Det är möjligt att de har en poäng här, men i så fall måste man fråga sig varför det är så. Jag kan tänka mig att det dels beror på våra gamla föreställningar om att män ska skydda kvinnor, och dels på en mer modern rädsla av att åka dit för diskriminering. Gamla och nya åtgärder för att skydda kvinnor  skulle därmed kunna bli en nackdel på arbetsmarknaden för de kvinnor som verkligen vill göra karriär och jobba tolv timmar om dagen.

Och här fallerar boken igen, genom att underlåta att ta upp andra sidan av myntet. Att kvinnor ska skyddas har ju genom historien varit en stor fördel för kvinnor, då det ökat deras chanser att överleva. Än idag är det en fördel för de flesta kvinnor att bli skyddade, om man i första hand önskar sig ett bra familjeliv och ett flexibelt arbete. Nackdelen uppstår just då man fullt ut vill bryta sig ur sin könsroll och vill bli sedd som en person som ska ges tuffa arbetsuppgifter och tuff feedback. Men om man inte beskriver hela sammanhanget, vilket författarinnorna inte gör – och vilket proffsfeminister i allmänhet inte gör – så framstår det som att den kvinnliga könsrollen bara innehåller nackdelar och inga fördelar.

Att man inte sätter saker i ett större sammanhang är bokens största svaghet, tillsammans med en grov missuppfattning om att män får allt gratis i karriären. Enligt min erfarenhet är det vanligt att feministiska tankegångar, som denna bok får sägas innehålla, oftast uppstår genom att titta på de män som nått upp till toppen. Men man glömmer då att titta på alla andra män – den stora massan män – som trots att de kämpat hårt i sin karriär för att försörja sin familj, inte alls når upp till toppen och därmed inte får några förmåner eller någon makt.

 

9 kommentarer på “Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra”

 1. Gonzo skriver:

  Ett annat exempel som Marklund och Snickare tar upp är att män får tuffare feedback än kvinnor, och därmed så lär de sig snabbare och blir befordrade snabbare.

  Bara tanken på hur det skulle låta om det var kvinnor som fick tuffare feedback får mig att sucka tungt.
  Kvinnor får tuffare feedback bara för att vi är kvinnor. karlar slipper lättare undan

 2. Ramona Fransson skriver:

  Om Liza Trixa Marklund har tur finns det en sparad plats för henne i det helvetet hon talar om. För i paradiset är fulltecknat av goda och kämpande män!

 3. Anders skriver:

  Gonzo: det där med tuffare feedback gäller i kärlekslivet också :-) . Killar som inte lyckas få några tjejer får veta att de behöver ändra sig själva och hur de uppvaktar tjejerna för att lyckas, medan tjejer får höra att de duger som de är.

  Och visst man kan se det från två sidor, men som kille är det ju mer fruktsamt att se det positiva av det, att ta till sig och dra lärdom. Men är man i en känslig fas kanske man bryter ihop istället… killar förväntas tåla mer av hård kritik, och kanske gör det också i genomsnitt, vad vet jag.

 4. KimhZa Bremer skriver:

  Liza Marklund är en väldigt obehaglig och rent av farlig människa. Hennes fördomar och hat kan drabba vem som helst som råkar komma i vägen för henne själv, eller hennes delaktighet i det ”politiska projektet”.

 5. EP skriver:

  Margot Wallström använder samma uttryck. Intressant eftersom hon varit sveriges mäktigaste person.

  se: http://svtplay.se/v/1795871/en_bok_-_en_forfattare/emily_von_sydow?cb,a1364145,1,f,-1/pb,a1364142,1,f,-1/pl,v,,1795871/sb,p102845,1,f,-1
  ca 1.50 min in i prog.

  enl uppg citat från Madeleine Albright

 6. Hezekiel skriver:

  >Kvinnor behandlas annorlunda i arbetslivet.

  Hur formuleringen uttrycker en förutbestämd åsikt syns om man jämför det neutrala ”Matteus och Markus är bröder, men de ser annorlunda ut”, med det på samma sätt som meningen ovan åsiktsförvridna ”Matteus och Markus är bröder, men Markus ser annorlunda ut”. Den formuleringen visar att upphovsmannen har lagt in en jämförelse med något annat outtalat (jag får intrycket av att Markus är annorlunda än folk i allmänhet, t.ex. utvecklingsstörd).
  Vad jämför meningen ovan kvinnor med?? Jag uppfattar det som att kvinnor behandlas annorlunda än ”riktiga människor”, det vill säga kvinnor behandlas illa. I verkligheten kan man inte jämföra med annat än män, och därav följer att även männen behandlas annorlunda. En objektiv formulering hade varit ”Män och kvinnor behandlas annorlunda i arbetslivet” (eller ”Kvinnor och män behandlas annorlunda i arbetslivet”, om ordningsföljden har betydelse).

 7. Pelle Billing skriver:

  Huvudet på spiken Hezekiel.

 8. Nike skriver:

  ”Att kvinnor ska skyddas har ju genom historien varit en stor fördel för kvinnor, då det ökat deras chanser att överleva. Än idag är det en fördel för de flesta kvinnor att bli skyddade, om man i första hand önskar sig ett bra familjeliv och ett flexibelt arbete. Nackdelen uppstår just då man fullt ut vill bryta sig ur sin könsroll och vill bli sedd som en person som ska ges tuffa arbetsuppgifter och tuff feedback”

  Av vilka anledningar har kvinnor behövt bli skyddade och omhändertagna? Och på vilket sätt har det gjorts? Vilket århundrade pratar du om?

  Om vi nu antar att dina åsikter handlar om en relativt modern tid, typ 50-, 60-talet skulle jag säga att det sätt kvinnor blivit skyddade på är ekonomiskt. Anledningen är att kvinnor per automatik i de allra flesta fall tjänar sämre än män. Jag ser inte detta som en bekvämlighet och något att tacka för, utan helt `
  enkelt som ren och skär diskriminering.

  På vilka andra sätt har vi kvinnor blivit skyddade? Och varför är det ett problem att fullt kompetenta kvinnor vill ta för sig mer och få tuffare arbetsuppgifter?

  Dina påståenden lämnar många frågetecken och visar klart och tydligt din brist på insikt i problematiken, dess uppkomst och konsekvenser.

  Hej hej från en nittonårig tjej

 9. hamstrn skriver:

  Nike

  ”Av vilka anledningar har kvinnor behövt bli skyddade och omhändertagna?”

  Kvinnor föder barn. Det gör inte män.

  ”Och på vilket sätt har det gjorts?”

  Genom att låta män göra alla farliga jobb.

  ”Vilket århundrade pratar du om?”

  Evolutionärt sett alla århundraden sen människan definierats som nuvarande art.

  ”På vilka andra sätt har vi kvinnor blivit skyddade?”

  Alla sätt som tänkbart är möjliga för att säkra kvinnors liv och hälsa.

  ”Och varför är det ett problem att fullt kompetenta kvinnor vill ta för sig mer och få tuffare arbetsuppgifter?”

  Varför tycker du att en problembeskrivning påvisar att han tycker att det är ett problem?

  ”Dina påståenden lämnar många frågetecken och visar klart och tydligt din brist på insikt i problematiken, dess uppkomst och konsekvenser.”

  Kan du inte undervisa oss som har så mycket brister? Jag tror alla blir bättre av det.

Google