Ohelig allians för gott syfte

12 november 2009, av Pelle Billing

Maria Abrahamsson (M) och Gudrun Schyman (Fi) har skrivit en gemensam debattartikel, något som inte hör till vanligheterna precis. Skälet till denna oheliga allians är att arbetsmarknad- och familjenämnden i Eskilstuna  nekat rullstolsburna Benny Holmström att få den stödperson han behöver för att vara föräldraledig.

On the Playground

Det är glädjande att se två politiker som kan gräva ner stridyxan ett tag för att göra ett viktigt ställningstagande. Än mer glädjande är att man gör det för att hjälpa en man som blir diskriminerad.

Det enda jag reagerar på i artikeln är följande citat:

Benny, som redan är hemma på heltid, vill inget hellre än dela på ansvaret och ta hand om barnet när frun återgår till sitt arbete.

Visst kan man se det som att Benny vill dela på ansvaret och ge sin hustru rätten att gå tilbaka till jobbet. Men man skulle också kunna se det som att Benny vill ge sig själv rätten att vara pappaledig, och att hustrun tar sitt ansvar och går tillbaka till jobbet. Vilka ord vi använder i jämställdhetsdebatten är viktigt, och vad vi ser som en rättighet kontra en skyldighet färgar starkt vår bild av vilket kön som ”har det bäst”.

 

2 kommentarer på “Ohelig allians för gott syfte”

  1. Mormor skriver:

    Det får dom cred för! :)

  2. Logitech skriver:

    ”Men man skulle också kunna se det som att Benny vill ge sig själv rätten att vara pappaledig, och att hustrun tar sitt ansvar och går tillbaka till jobbet.”

    En extremt viktig ordalydelse, som i mina ögon creddar dig, och ditt tänkande.

Google