Obehaglig feminism

20 november 2009, av Pelle Billing

I samband med det pågående folkpartistiska landsmötet skriver tidningarna än mer om kvotering av föräldraförsäkringen. Inget fel med det: folkpartiet är tydligen kluvna i frågan och tidningarna ska ju ha något att skriva om. Men när jag läser Häkan Boströms ledare i SvD så sätter jag morgonteet i vrångstrupen. Först skriver han lite standardresonemang om hur tredelad föräldraförsäkring skulle kunna påverka arbetsmarknaden, men att de flesta svenskar motsätter sig tvångsåtgärder. Mot slutet kommer sedan detta chockerande citat:

För de mest utsatta barnen tillkommer också att män är extremt överrepresenterade bland missbrukare, vålds- och sexual­brottslingar. Det finns även mödrar med problem. Men oavsett vilken förälder som brister kan det för dessa barn vara bättre att ena föräldern tar det huvudsakliga föräldraansvaret. Ideal och verklighet kan kollidera på ett ganska brutalt vis.

Män ska alltså hållas borta från sina barn eftersom de är pedofiler, missbrukare och våldsbrottslingar hela bunten. Snacka om att bedriva hets mot folkgrupp, med männen som måltavla. Jag skulle önska att jag kunde säga att Boströms tilltag överraskar mig, men tyvärr så har feminismen gått så långt i Sverige att den lett till ett självförakt bland många män. Vill Boström förbjuda sig själv från att få träffa sina barn eller vad är hans tes? Och med den form av resonemang han för: bör vi även anse att alla världens muslimer är extrema islamister, eftersom en liten minoritet är det?

Till skillnad från Boström så står Sanna Rayman mer grundad i den feministiska stormen. Hon sågar totalt Birgitta Ohlssons (Fp) resonemang om att folkpartiet bör propagera för en delning av föräldraförsäkringen då 60 procent av de yngre kvinnorna röstar på ett rödgrönt alternativ – och de rödgröna vill ju kvotera det mesta som går att kvotera.

picture7

Rayman påpekar då på ett för Ohlsson besvärande sätt att en färsk Demoskopmätning visar att en förkrossande majoritet av både kvinnor och män vill behålla sin valfrihet vad gäller föräldraledighet. Ohlsson försöker alltså måla upp en bild av att kvinnor vill ha delad föräldraförsäkring, när sanningen är att 84 procent motsätter sig ett sådant förslag.

Att Ohlsson använder sig av halvsanningar och myter i sitt resonemang är knappast något nytt för uttalade feminister, utan snarast legio i deras verksamhet. Detta påpekar Johan Wennström i sin korta ledare i SvD. Kvinnors process att komma ut på arbetsmarknaden var i full gång redan innan feminismen växte sig stark, och förändringen av de gamla könsrollerna hade väldigt lite att göra med feministisk aktivism. Feminismen firar således falska minnen och överskattar sin egen betydelse vad gäller konstruktiva reformer (vad gäller en negativ ton mellan könen så är det däremot svårt att överskatta feminismens betydelse). Wennströms ledare stämmer helt med min egen tes om att könsroller alltid varit en arbetsfördelning mellan könen – för att gagna mänskligheten som helhet – inte något förtryck av kvinnor som feminismen vill hävda. I takt med att samhället förändras så förändras könsrollerna.

Slutligen så skrivs det om barns rättigheter på SvD Brännpunkt. Men frågan om omskärelse på små oskyldiga pojkar är frånvarande. Tydligen så blir barnrättsaktivisterna selektivt blinda när det rör sig om pojkars rätt till sin kroppsliga integritet.

 

9 kommentarer på “Obehaglig feminism”

 1. Peter skriver:

  Jag måste publicera här också en slogan som jag kom på. Kanske ni gillar den. Det är ju myckat snack om mansgrisar och kvinnochauvinsterna far fram mot män som nazisterna hetsade mot judar på 30-talet (40-talet is yet to come..). Min slogan är ”Hellre MANS-GRIS än FEMI-NASSE!”. Skulle bli en utmärkt t-shirt-text.

 2. BekeZeke skriver:

  Intressant det du skriver om att feminismen överskattar sin egen betydelse vad gäller konstruktiva reformer, så har jag aldrig sett på det, men du kan ha en poäng där..!

 3. Lavazza skriver:

  Mycket av det goda som har hänt i världen och som feminister vill ta på sig äran för är sådant som ingår i allmänna trender: demokratisering, välståndsökning, modernisering, sekularisering, sociala reformer, starkare skydd för individuella rättigheter. Feminismen står starkast på området ”kvinnors rättigheter och män skyldigheter”, för där kan de attrahera könsrollskonservativa kvinnor och kvinnor som är för jämställdhet på vissa områden men som är könsrollskonservativa på andra områden.

 4. Lavazza skriver:

  Många tycker exempelvis att de även i privatlivet lever jämställt, fast det snarare handlar om att de är tillräckligt välbeställda och har tillräckligt med tid och tillräckligt få krav på sig för att kunna undvika könsrollstypiska sysslor och könsrollstypiskt ansvar.

  Det fans en rolig krönika om livet i sommarstugan i någon tidning som ungefär gick ut på att utan elektricitet och polska hantverkare så försvinner jämställdheten.

  Den egna jämställdheten förutsätter ofta att andra mindre bemedlade (exempelvis manliga kolgruvearbetare som får fram kol till elektriciteten och manliga polska hantverkare som gör renoveringar och reparationer) fortsätter med den könsrollstypiska specialiseringen. Om kolgruvearbetarna istället blir journalister på Södermalm, måste någon annan, exempelvis de som idag är journalister på Södermalm, börja ägna sig åt könsrollstypiska yrken för att se till att de nya journalsiterna kan leva jämställt.

 5. Urban skriver:

  Mycket bra sagt Lavazza: ”Feminismen står starkast på området “kvinnors rättigheter och män skyldigheter”, för där kan de attrahera könsrollskonservativa kvinnor och kvinnor som är för jämställdhet på vissa områden men som är könsrollskonservativa på andra områden.”

 6. Adam Weisshaupt skriver:

  Håkan Boström kopplar ihop män som gör dåliga gärningar med de som gör goda, ganska antiliberalt att kollektivt skuldbelägga ett kön och skapa problem för barn. Undrar om han tycker att verkligheten kan kollidera med idealen om en zigenare blir statsminister också trots att alla vet att det är fördomar att de stjäl mm mm? Kommer han kanske att låsa dörren in till sig själv på kanslihuset då eller möjligtvis skapa lagar där zigenare omöjligtvis kan bli statsminister baserat på myter. (Använde zigenare i detta exempel fast romer är korrekt, mest för att belysa)

  Snacka om korkad… har sagt det förr men är värt att påpekas igen: Många politiker är inte de skarpaste hjärnorna.

 7. Pelle Billing skriver:

  Mycket bra kommentarer Lavazza.

 8. Lavazza skriver:

  Tack, tack.

 9. Gonzo skriver:

  Häkan Boströms försöker bara smita från sitt självklara ansvar för hem och barn.
  Genom att skylla på att män är pedofiler och barnplågare så kan han fortsätta ägna sig åt manliga sysslor och låta kvinnor sköta kärring bestyren i hemmet

Google