Män är försumbara

27 november 2009, av Pelle Billing

Läkaren Henric Malmström skriver i en debattartikel i SvD om hur många svenskar som ska behöva dö i Afghanistan innan man åtgärdar problemet med bristande sjuktransportförmåga.

1097864_63643108_425

Han ställer ett flertal till synes retoriska frågor i artikeln:

Varför måste den militära sjuktransportförmågan i Afghanistan vara underlägsen den civila i Sverige? Är det inte rimligt att kompensera för olika faktorer som försvårar transport i Afghanistan? Skall vi ha snabb undsättning och omhändertagande för civila i Sverige men inte för svensk trupp i Afghanistan?

Det som saknas i Malmströms artikel är ett s k genusperspektiv som har blivit populärt i Sverige på 2000-talet. Genom att lägga till ett genusperspektiv så upphör hans frågor att vara retoriska, och jag kan enkelt svara på dem. Den militära sjuktransportförmågan i Afghanistan är underlägsen den civila i Sverige, eftersom det primärt är män som är utsatta för risk i Afghanistan, och mäns liv värderas lägre en kvinnors liv, både historiskt sett och i dagens samhälle.

Detta är inte på något vis feminismens fel, eftersom män som förbrukningsvara var ett fenomen långt innan teorin om feminismen skapades. Däremot så gör avsaknaden av mansperspektiv i dagens könsrollsdebatt att vi inte tar upp mäns försumbarhet samt att vi fortfarande blir mindre upprörda när en man offras för sitt land än när en kvinna offras.

Ifall det var lika självklart att betrakta krig som en mansfråga, som det är att betrakta abort som en kvinnofråga, så skulle vi kunna ha en helt annan diskussion om föraktet för svenska soldaters liv i Afghanistan, och det skulle bli svårare att spara pengar på sjuktransporterna.

 

22 kommentarer på “Män är försumbara”

 1. Lena skriver:

  Jag tror att du har rätt i detta. I Sverige har vi väldigt mycket en ”ger man sig in i leken”-mentalitet MEN det gäller naturligtvis bara män. Sjuksköterskor som inte kollade upp lönen innan de började studera är det däremot väldigt synd om.

  Vill vi ha trupper i olika insatser runtom i världen så måste vi givetvis se till att de har goda arbetsförhållanden, och det är en skandal att detta inte får den uppmärksamhet som det förtjänar.

  En närbesläktad fråga är de ändrade anställningsvillkor som tycks vara på g inom försvaret, man ska nu kunna tvinga en officer till utlandstjänst trots att detta inte stipuleras i det anställningsavtal som gällde vid anställningen. Jag kan inte alla detaljer, frågan togs upp endast översiktligt vid ett arbetsrättsseminarium, men säkert är att man inte skulle kunna behandla vanliga arbetstagare på detta sätt.

  Men gäller det bara män så ska det väl gå bra.

 2. KimhZa Bremer skriver:

  Ja, det som är så tydligt genom debatterna är just att när det handlar om en problematik som mestadels drabbar pojkar eller män, då använder man genusneutrala ord, t ex ”si och så många unga personer begår självmord i Sverige idag”. Men när det visar sig att man kan påvisa att det är fler tjejer som drabbas av något, då är det alltid genus som får bli högsta prioritet. Ätstörningar, t ex.

  Det handlar om en väl uttänkt strategi, i arbetet med att bända bilden av verkligheten mot det håll som passar in i feminismens teorier.

  ”Personer” eller ”människor” när män drabbas. ”Kvinnor” eller ”tjejer”, när dessa drabbas.

 3. Kristina skriver:

  @ Lena:
  ”Vill vi ha trupper i olika insatser runtom i världen så måste vi givetvis se till att de har goda arbetsförhållanden, och det är en skandal att detta inte får den uppmärksamhet som det förtjänar.”

  Japp, enkelt och klart uttryckt!

  @ KimhZa Bremer ”Det handlar om en väl uttänkt strategi, i arbetet med att bända bilden av verkligheten mot det håll som passar in i feminismens teorier. ”Personer” eller ”människor” när män drabbas. ”Kvinnor” eller ”tjejer”, när dessa drabbas.”

  Nej jag tror faktiskt inte det är så det var tänkt… I kvinnorörelsens begynnelse fanns den relativt könsneutrala rapporteringen som underförstått gällde i första hand män. Kvinnorörelsen ville då lyfta de frågor som inte fanns i offentligheten. Sedan har dessa frågor växt och fått så mycket utrymme att skildringar av män kommit i skymundan. Så visst finns det nu ett behov av att ”se” mansfrågor mer. När något främst drabbar män så bör det redovisas så, – att det mest drabbar män!

  I grunden tror jag ändå att frågor, som inte måste kopplas till kön, får bästa genomslaget om de behandlas som allmänmänskliga. Det förutsätter dock ett sansat debattklimat. Resonemanget fugerar inte om det är sensationsjournalistik vi talar om.

 4. vmm skriver:

  Har ni tänkt på att den svenska närvaron i Afghanistan ofta motiveras med att vi måste vara där för att hjälpa dom Afghanska kvinnorna och barnen. Det är väl talibanerna som has i åtanke. Talibanernas förtryck av kvinnor och barn. Talibanernas förtryck av män är inte lika prioriterat att stoppa. Och smaka på meningen att Sverige måste vara i Afghanistan för att hjälpa dom afghanska männen. Dom orden känns inte så naturliga.

  Fundering två är också att när försvaret och andra pratar om svenska män och kvinnor som är i Afghanistan så får jag känslan av att det är kvinnorna som är det viktiga i påpekandet. Varför könstillhörigheten måste påpekas är svårt att förstå, men av någon anledning så vill folk gärna påpeka att kvinnor är i Afghanistan. Männen nämns bara för att man ska kunna nämna kvinnorna. Tycker jag det verkar som.

 5. Tlmn Hansson skriver:

  Ärligt talat tycker jag inte att det är rimligt att Sverige ska bekosta en lika utbyggd sjukvård i Afghanistan som vi har här hemma. Att militären tar så lätt på sina anställdas vård att andra länder får rycka ut för att frakta sårade svenskar är naturligtvis tragiskt, men faktiskt mer ett exempel på den monumentala inkompetensen i en försvarsmyndighet som i århundraden inte haft annat för sig än korridormygel och beställsamhet gentemot sina politiska uppdragsgivare.

  Den i kommentarerna framhållna offentliga motiveringen till varför vi är där – för att skydda de afghanska kvinnorna och barnen mot sina egna sönder och bröder, gubevars – däremot, är ju ett klockrent uttryck för den svenska statsfeminismens dogmer.

 6. vmm skriver:

  Hörde precis Reinfeldt motivera i radio varför Sverige ska vara i Afghanistan – jodå, det är för att om talibanerna tar makten så kommer kvinnorna i Afghanistan att förlora rösträtten och flickorna får inte gå i skola.

 7. [...] övrigt: Här har genusbloggaren Pelle Billing skrivit ett intressant inlägg som också berör frågan om [...]

 8. vmm skriver:

  Margot Wallström kan få nytt jobb i ett nyinrättat FN-organ som ska skydda kvinnor i krig:

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3708799.svd

  http://www.svd.se/nyheter/politik/artikel_3797101.svd

  Självklart ska väl FN snart inrätta något organ som ska skydda män i krig… haha, nej, jag skojade bara.

 9. Bellinghausen skriver:

  Jag förstår och sympatiserar verkligen med bloggens resonemang. Det finns dock en liten brist. I krigstid, då man ska ansamla resurser för krig, skulle man då kräva att alla vuxna människor skulle inställa sig till tjänstgöring, och sedan vara tvungen att förkasta låt oss säga 95 % av dem kvinnliga delen? Att bara mönstra män innefattar den ytterst rimliga schablonen att kvinnor pga sina bristande fysiska attribut inte är lämpliga för militärtjänstgöring. Jag håller med om att det är orimligt att enbart mönstra män, men hade man gått enbart efter lämplighet, hade inte samma sak då blivit en realitet?

 10. Pär Ström skriver:

  Bellinghausen:
  De individuella variationerna är stora. Det finns klena män och kraftiga kvinnor. Dessutom finns många positioner inom försvaret som inte alls kräver styrka. Vidare: Tänk om man skulle klumpa ihop kvinnor som grupp och kräva att de gratis ska göra något som kvinnor GENOMSNITTLIGT är bättre på – vilket rabalder det skulle bli.

 11. Erik skriver:

  Pär Ström:

  Praktisk forskning visar de individuella variationerna rent fysiskt är försumbara jämfört med den gigantiska generella skillnaden. Det innebär att de som har de farliga tjänsterna i värnplikten alltid är till fullkomligt dominerande mängd män. Och då menar jag (för att citera en LTC som uttalade sig på ämnet) inte 10 eller 20% kvinnor utan 1-2% kvinnor, resterande 98% är för svaga fysiskt för att klara av kraven som ställs i de farligaste (dvs stridande) positionerna. Brittiska militärmakten gjorde tester på detta ämne och resultatet var att kvinnorna underkändes för stridspositioner.

  Däremot så är militärmakten inte enbart stridande förband, tvärtom så är majoriteten av alla jobb inom försvarsmakten support för de stridande förbanden och där finns inga hinder för kvinnlig värnplikt. Däremot är tanken att modern krigsföring inte kräver fysisk styrka utan bara knapptryckande helt förkastlig fantasi. Snarare behöver dagens soldater vara mycket starkare än gårdagens pga att dagens utrustning väger multum. När amerikanska special forces evakuerar så lägger de ofta ryggsäckarna på hög och spränger dem i luften.

  Så ja det finns klena män och kraftiga kvinnor men de kraftiga kvinnorna är klena jämfört med kraftiga män och icke-kraftiga män får inte de farliga jobben i krigsmakten överhuvudtaget. Däremot finns det gott om tråkiga och dåliga betalda jobb. Där finns inga hinder för kvinnor – förutom att få gör sånt frivilligt.

 12. Andreas skriver:

  De största variationerna i fysik handlar om sådant som kan tränas upp, därför skulle en könsneutral värnplikt vara ett bättre sätt att åstadkomma en jämnare fördelning. Den största anledningen till att soldater får så mycket att bära är att man inte överhuvudtaget tänker på den aspekten när sakerna köps in. När man börjar med anskaffningen så är tanken kanske att en i varje pluton eller grupp har radio eller annan utrustning för att det blir för dyrt annars, men sen ändras förväntningarna och helt plötsligt ska varje stridspar ha radio och understödsvapen och mörkerutrustning o.s.v.. Speciellt det svenska försvaret ligger fortfarande kvar på 50-talsnivå i det här tänkandet. Med modern utrustning hade vikten ofta kunnat halveras och ännu mer om man faktiskt planerade för att den skulle bäras från början. Återigen så kommer man dock tillbaka till försumbarheten, ingen bryr sig om att män måste bära 20kg mer eller att de dör för att de inte kan förflytta sig tillräckligt snabbt eller att de inte har en rimlig skyddsnivå o.s.v.. Det är samma sak även med känslor, mäns känslor är också försumbara, män utnyttjas för sådant som man (kvinnor) helst inte vill tänka på, som t.ex. krig. Det är mycket lättare att sitta hemma och tycka att det är så hemskt att döda och skicka iväg män till situationerna där risken finns att man måste hantera sådant. Att män inte heller vill döda eller skada skiter man fullständigt i och istället så distanserar man sig från att de får ta smällen för ens egen ovilja genom att kalla dem för mördare och annat när de kommer hem igen.

 13. vmm skriver:

  För den som är intresserad av Sveriges engagemang i Afghanistan så kan jag tipsa om lördagsintervjun idag i P1 med biståndsminister Gunilla Carlsson. I intervjun förklarade hon vid ett tiotal tillfällen att svenskt bistånd till Afghanistan går ut på att hjälpa kvinnorna där.

 14. Erik skriver:

  Andreas:

  ”De största variationerna i fysik handlar om sådant som kan tränas upp”

  Nej tjejerna kan inte träna upp sig till killarnas nivå för killarna vi talar om ligger högt även för killar och då den bästa femtedelen tjejer motsvarar den sämsta femtedelen män blir det en påfallande stor del män långt över vad de bästa tjejerna kan tränas till.

  ”därför skulle en könsneutral värnplikt vara ett bättre sätt att åstadkomma en jämnare fördelning”

  Inget hindrar könsneutral värnplikt, det är endast de stridande förbanden det inte går att ha kvinnor i utan att det blir farligare för samtliga dels för att kvinnorna är mycket svagare, dels för att killarna skyddar tjejer istället för att göa sitt jobb och avslutningsvis för att det annars skadar espirit du corps.

  ”Den största anledningen till att soldater får så mycket att bära är att man inte överhuvudtaget tänker på den aspekten när sakerna köps in.”

  Nej, den största anledningen moderna soldater får så mycket att bära är att strider i allt högre grad inte sker på slagfält i samband med huvudstyrkan utan i mindre grupper som är avskurna och måste klara sig med vad de har (som i striderna i Mogadishu ”Black Hawk Down”). Vidare avnvänds i allt högre grad olika former av kevlarskydd som ökar levnadsförmågan för varje enskild soldat.

  ”När man börjar med anskaffningen så är tanken kanske att en i varje pluton eller grupp har radio eller annan utrustning för att det blir för dyrt annars, men sen ändras förväntningarna och helt plötsligt ska varje stridspar ha radio och understödsvapen och mörkerutrustning o.s.v..”

  Tanken med en radio i varje pluton var att större grupper soldater möter fienden. Idag är det inte så. När USA krigar mot Al Quaida i Irak är det aldrig en större amerikansk trupp inblandad. Det kanske är tio- femton amerikaner som möter 50 insurgents. Varenda person räknas, inga svaga länkar får finnas.

  ”Speciellt det svenska försvaret ligger fortfarande kvar på 50-talsnivå i det här tänkandet.”

  Svenska försvaret har nästan inga vanliga stridande förband. De trupper vi har som faktiskt är tränade för modern strid är Kustjägarna och Fallskärmsjägarna samt förståss SSG och liknande specialgrupper. Värnpliktiga som tränar i fält skulle käkas upp om de sattes i strid.

  ”Med modern utrustning hade vikten ofta kunnat halveras och ännu mer om man faktiskt planerade för att den skulle bäras från början.”

  Amerikanska Delta Force och Seal Team 6 (ej nuvarande namn jag vet) har modern utrustning och den väger ändå multum. Det är inte så att ansvariga för dessa förband planerar att deras utrustning inte skall bäras. Det är tvärtom så att enbart mycket vältränade personer skall bära den.

  ”Återigen så kommer man dock tillbaka till försumbarheten, ingen bryr sig om att män måste bära 20kg mer eller att de dör för att de inte kan förflytta sig tillräckligt snabbt eller att de inte har en rimlig skyddsnivå o.s.v.”

  Jag vet inte var du får det där ifrån för det är precis tvärtom, före Vietnamkriget så var soldaterna lätt utrustade och dog som flugor men i och med Vietnamkriget så blev allmänheten så känsliga för förluster att samtliga traditionella sätt att föra krig fick ändras. USA gick i spetsen för den ”nya moderna krigföringen” där förluster minimeras eftersom man strider i mindre grupper. Därmed måste också varje soldat bära mer.

  ”Det är samma sak även med känslor, mäns känslor är också försumbara, män utnyttjas för sådant som man (kvinnor) helst inte vill tänka på, som t.ex. krig.”

  Det är fler män än kvinnor som utnyttjas men det är VISSA män som utnyttjas, inte män generellt. Varken män eller kvinnor vill generellt tänka på vad som krävs för att hålla det öppna samhället ”öppet” det är tvärtom som Jack Nicholsons befäl säger i ”På heder och samvete” ”You cant handle the truth.” Krig är politik. De som framför allt bär skulden för krig idag är de som röstar på de personer som anser det är ”vår kulturs” uppgift att befria och förbättra resten av världen.

  För exempel på en person som INTE företräder den politiken se Ron Paul.

  ”Det är mycket lättare att sitta hemma och tycka att det är så hemskt att döda och skicka iväg män till situationerna där risken finns att man måste hantera sådant. Att män inte heller vill döda eller skada skiter man fullständigt i och istället så distanserar man sig från att de får ta smällen för ens egen ovilja genom att kalla dem för mördare och annat när de kommer hem igen.”

  Det är åter bara VISSA män det där stämmer på. Du har rätt i att soldaterna (som är övervägande majoritet män) behandlas som skit när de kommer hem igen. Flertalet filmer tar upp detta ämne inte minst ”The Rock” och ”Con Air” Men de flesta män är inte soldater – särskilt inte stridande förband. Inget land i världen har en militär som består av halva befolkningen (alla män) eller ens 26% av befolkningen (män generellt)

  Men sedan 1975 har heller ingen militär bestått till större delen av stridande förband. Moderna krig är väldigt små grupper med uppgift att döda fienden, majoriteten av militären är logistik, personer vars enda uppgift är att se till att stridande grupper har allt de behöver för att kunna arbeta. Att ha fler kvinnor i logistiken är inget problem, men fler kvinnor i militären kommer inte att innebära att kvinnorna får de farliga jobben. Detta eftersom allt färre personer i militären har stridande uppgifter medan de fysiska kraven på de få personerna katapultats upp till ofattbart höga nivåer.

  Så medan allmänheten idag ofta tror att det krävs mindre fysisk styrka för att kriga idag är sanningen att eftersom färre personer gör det måste var och en vara betydligt starkare, stryktåligare och tuffare än de starkaste kvinnorna.

  Sanningen är att det inte blivit ett krig där kvinnor lättare kan delta, snarare har det blivit ett krig där ”Normala män” som du och jag har svårare att delta. Inte ens Israel (som pga låg befolking behöver fler soldater) har kvinnor i stridande förband. Det säger en del.

 15. Anders skriver:

  Utrustas verkligen svenska värnpliktssoldater som amerikanska elitsoldater på film?

  Svenska soldater är lite mer av uthållighetstypen, seniga gerillasnubbar som driver runt i veckovis på vita blixten i 25 minusgrader, medan amerikanska filmsoldater är gymbiffiga, flygs in med helikopter och släpps ner med en jättestor bössa precis där de ska kriga.

  Men det är klart, ju färre soldater desto mer elitmässiga krav kommer ställas och få kvinnor kommer nå upp till dem, och det kommer alltid finnas en för uppgiften bättre lämpad man. Men om man absolut vill ha kvinnor i stridande förband går det nog att leta upp kvinnor som har tillräckligt god fysik.

 16. vmm skriver:

  En möjlighet för Försvaret att få in fler kvinnor är ju att göra som Polisen, dvs sänka dom fysiska kraven för kvinnor. Ingen metod jag gillar, men fullt möjlig.

 17. Erik skriver:

  Anders:

  Det är skillnad på att göra värnplikt och ingå i stridsroller. Sverige har nästan inga soldater som ingår i någonting som liknar stridsroller för Sverige har inte varit i krig den senaste avlägsna tiden. Det närmaste Sverige har varit i krig är de ”fredsbevarande” styrkorna och dit skickar vi inte vilka skyttesluskar som helst.

  Exempelvis dödades två svenska soldater 2005 av en sprängladdning i Afghanistan. De var givetvis inga vanliga värnpliktare utan bägge var medlemmar av Särskilda Skyddsgruppen (SSG), en ca 80 man stark elitstyrka med andra länders liknande styrkor som förebild.

  Diskussionerna gällande att sänka de fysiska antagningskraven är däremot det mest korkade jag hört. Antagningskraven är ju till för att försäkra sig man får personer som klarar av träningen. Med lägre antagningskrav måste man ändra all träning och alla övningar. Dvs du får inte några personer som är lite mindre starka, ALLA medlemmar blir mindre starka.

 18. Andreas skriver:

  Erik

  ”Nej tjejerna kan inte träna upp sig till killarnas nivå för killarna vi talar om ligger högt även för killar…”
  Det är väl ingenting som säger att vi bara ska skicka SSG utomlands, dessutom kommer de inte att räcka speciellt långt. Hur ofta och hur många gånger tror du att man kan skicka ut samma personer på den här typen av uppdrag? Det är väldigt få bland de som gör lumpen eller jobbar inom försvaret som har den fysiken du pratar om. De som har den fysiken är snarare elitidrottare och inte soldater.
  ”Inget hindrar könsneutral värnplikt, det är endast de stridande förbanden det inte går att ha kvinnor…”
  Det som är farligt är att ställa olika krav på män och kvinnor. Visst kommer det säkert alltid att finnas en större andel män i försvaret, men det innebär inte att det inte finns kvinnor som uppfyller kraven. Speciellt i Sverige tjänar vi på att ha en bredare rekryteringsbas.

  ”Nej, den största anledningen moderna soldater får så mycket att bära är att strider i allt högre grad inte sker på slagfält i samband med huvudstyrkan utan i mindre grupper som är avskurna…”
  Det är ganska länge sedan man ställde upp i två led på slagfältet eller grävde tiotals mil med parallella skyttegravar. Strid i mindre grupper är en förväntad del av arbetssättet och har varit det sedan andra världskriget.

  ”Tanken med en radio i varje pluton var att större grupper soldater möter fienden.”
  Även i det läget hade det underlättat kraftigt med bättre och säkrare kommunikation både utåt och inom plutonen.

  ”Svenska försvaret har nästan inga vanliga stridande förband. De trupper vi har som faktiskt är tränade för modern strid är Kustjägarna och Fallskärmsjägarna samt förståss SSG och liknande specialgrupper. Värnpliktiga som tränar i fält skulle käkas upp om de sattes i strid.”
  Det fanns ganska många förband som tränade detta på min tid. Att värnpliktiga skulle käkas upp beror på att de oftast inte får någon egen träning utan används som statister för att befälen skulle få erfarenhet och kunna stiga i graderna. Det som du kallar stridande förband existerar nästan inte överhuvudtaget utan skapas genom mer träning för varje ändamål. Även de styrkor som t.ex. USA skickar får ofta specialträning först.
  ”Amerikanska Delta Force och Seal Team 6 (ej nuvarande namn jag vet) har modern utrustning och den väger ändå multum.”
  Vilket är helt irrelevant eftersom dessa utgör en mycket liten del av de stridande förbanden.

  ”Jag vet inte var du får det där ifrån för det är precis tvärtom, före Vietnamkriget så var soldaterna lätt utrustade och dog som flugor…”
  På den tiden fanns inte den typen av personliga skydd som finns nu, en skyddsväst med samma skydd gick knappt att röra sig i. Förlusterna minimeras inte genom mindre grupper utan genom vad de tar sig för.

  ”Det är fler män än kvinnor som utnyttjas men det är VISSA män som utnyttjas, inte män generellt.” Ja, men dessa är inte en så liten del av männen som du försöker få det att framstå som. Inte ens den gamla värnplikten var för alla män.

  Det känns inte speciellt meningsfullt att diskutera efter vad du sett i diverse krigsfilmer och inte heller efter någon definition av ”stridande förband” som bara består av någon promille av de som faktiskt hamnar i strid.

 19. Erik skriver:

  Erik

  ”Det är väl ingenting som säger att vi bara ska skicka SSG utomlands, dessutom kommer de inte att räcka speciellt långt. Hur ofta och hur många gånger tror du att man kan skicka ut samma personer på den här typen av uppdrag?”

  SSG är en operativ enhet på cirka 80 personer, när en av dessa inte längre orkar vara på uppdrag byts denne ut. Utöver SSG har svenska militären kanske några hundra liknande personer som faktiskt är stridstränade.

  ”Det är väldigt få bland de som gör lumpen eller jobbar inom försvaret som har den fysiken du pratar om. De som har den fysiken är snarare elitidrottare och inte soldater.”

  Det är också väldigt få inom svenska försvaret som är stridstränade men det är enbart personer med sådan träning du kan skicka till ställen i utlandet där man ställs inför fiender som själva inte tränar något annat än stridande moment.

  ”Det som är farligt är att ställa olika krav på män och kvinnor.”

  Ja just det, därmed är jämställda resultat farligt för du kan inte få ett betydande antal kvinnor utan att ställa lägre krav på dem. Det var detta en officerare från West Point vittnade om nyligen, hur kvaliteten på alla män blivit sämre eftersom man var tvungen att ta bort ansträngande moment för att få kvoten kvinnor fylld.

  ”Visst kommer det säkert alltid att finnas en större andel män i försvaret, men det innebär inte att det inte finns kvinnor som uppfyller kraven. Speciellt i Sverige tjänar vi på att ha en bredare rekryteringsbas.”

  Jag har aldrig sagt att vi inte kan ha kvinnor i försvaret. Jag har sagt vi inte kan ha kvinnor i försvarets farligaste jobb. Det är inte av ridderlighet jag säger så och heller inte av evolutionära orsaker, nej jag säger det för att det blir farligare för alla.

  ”Det är ganska länge sedan man ställde upp i två led på slagfältet eller grävde tiotals mil med parallella skyttegravar. Strid i mindre grupper är en förväntad del av arbetssättet och har varit det sedan andra världskriget.”

  Nej, långt efter andra världskriget. Specialstyrkorna av idag är en relativt ny förteelse (särskilt de som har både polisiära och militära uppgifter).

  Ett bra exempel på detta är när terrorister slog till mot israeliska OS-truppen i munchen 1972. Tyska GSG 9 skapades som direkt respons på det fiaskot. Jämför sedan med SAS hantering av Iranska ambassaden 1980, det räknas som den händelse som gjorde SAS till ett världsnamn.

  Lägg till detta faktumet att Delta Force inte skapades förrän 1977, de var en helt ny enhet när de 1979 misslyckades flyga till sitt mål i Iran och frita kidnappad personal. Sedan har du Urgent Fury 1983 (USAs invasion av Grenada) och Just Cause 1989 (USAs invasion av Panama), där syns den nya policyn tydligt.

  ”Även i det läget hade det underlättat kraftigt med bättre och säkrare kommunikation både utåt och inom plutonen.”

  Det är många saker som har underlättat saker men militär är en fråga om logistik och prioritering. Inte minst är detta tydligt för den som känner till hur Englands befälhavare Montgomery och USAs Patton tävlade om vems styrkor som skulle öppna vägen till Berlin, Montys förslag vann och 10.000 man släpptes från luften över holland i det fiasko som kallas ”Operation Market Garden”

  ”Det fanns ganska många förband som tränade detta på min tid.”

  Det finns många förband som gör det idag också. Problemet är att vad de tränar på inte funkar på riktigt men pga att Sverige inte varit med om några krig har vi inte behövt träna det som funkar heller.

  ”Att värnpliktiga skulle käkas upp beror på att de oftast inte får någon egen träning utan används som statister för att befälen skulle få erfarenhet och kunna stiga i graderna.”

  Nej, att värnpliktiga skulle käkas upp beror på att de skulle möta en fiende som inte lagt tiden på att bli bra på allting annat utan som lagt tiden på att bli bra på en enda sak. Att döda fienden.

  ”Det som du kallar stridande förband existerar nästan inte överhuvudtaget utan skapas genom mer träning för varje ändamål. Även de styrkor som t.ex. USA skickar får ofta specialträning först.”

  Det jag kallar stridande förband inte bara existerar utan är även reglerat i lag. Detta gäller både England och USA, om ett förband räknas som stridande får det inte finnas kvinnor där.

  ”Vilket är helt irrelevant eftersom dessa utgör en mycket liten del av de stridande förbanden.”

  Kan samma sak sägas om Marinkåren? Består de också bara av en liten del av de stridande förbanden?

  ”På den tiden fanns inte den typen av personliga skydd som finns nu, en skyddsväst med samma skydd gick knappt att röra sig i. Förlusterna minimeras inte genom mindre grupper utan genom vad de tar sig för.”

  Det räcker inte med skyddsvästar, du måste ha manskap som är tränade i hur de skall agera för att få någon nytta av västarna också. I Vietnam hade det inte hjälpt ett dugg.

  ”Ja, men dessa är inte en så liten del av männen som du försöker få det att framstå som. Inte ens den gamla värnplikten var för alla män.”

  Man måste skilja på värnplikten och på den andel värnpliktiga som faktiskt skall befinna sig i strid. De flesta värnpliktiga räknas inte befinna sig i strid. Därför tränas de inte för strid heller.

  ”Det känns inte speciellt meningsfullt att diskutera efter vad du sett i diverse krigsfilmer”

  Jag utgår inte från filmer, jag utgår från samma sak som filmerna ifråga. Dokumentärer och faktaböcker.

  ”och inte heller efter någon definition av “stridande förband” som bara består av någon promille av de som faktiskt hamnar i strid.”

  Oavsett vad du tycker om den definitionen så är den i flera länder reglerad i lag. Dvs det finns en lag som både definierar vad som är stridande förband och som förbjuder att ha kvinnor i de förband som räknas dit.

  Beträffande att hamna i strid eller inte så räknas du inte som stridande förband varken för att du hamnar eller hamnat i strid. Poängen med stridande förband är att deras syfte är att gå i strid så icke stridande förband slipper. Under händelserna i black hawk down är det alltså helt logiskt att Delta Force firades ner och skyddade besättningarna på helikoptrar. Det är inte meningen att piloter och besättning är de som skall sköta stridandet.

  Det vore som att sätta centern i målet i fotboll.

 20. Andreas skriver:

  Erik
  Nu tjafsar du bara runt kärnfrågan i någon sorts perifert cirkelresonemang. Du har valt en definition av stridande förband som utgör en minimal del av den personal som skickas utomlands i syfte att ”gå i strid”. Detta gäller speciellt i länder som USA och Storbritannien som har betydligt större styrkor utomlands. Det är långt ifrån bara specialförbanden som sätts in i strid och vilka eventuella kriterier som gäller där, förutom att många länder har en massa konservativa kvarlevor om att kvinnor inte ska ha stridande befattningar, är inte speciellt relevant. Det finns ganska många kvinnor som med motsvarande träning skulle uppfylla kraven för sådana förband som faktiskt sätts in i strid.

 21. Erik skriver:

  Andreas:

  ”Du har valt en definition av stridande förband som utgör en minimal del av den personal som skickas utomlands i syfte att “gå i strid”.”

  Nu är jag trött på anklagelser att det är från mig personligen dessa saker kommer. Jag har inte VALT en definition av stridande förband. Jag har gått på den definition som används av de länder som faktiskt sysslar med krigföring och kan ämnet.

  ”Det är långt ifrån bara specialförbanden som sätts in i strid och vilka eventuella kriterier som gäller där”

  Jag har aldrigt sagt det bara var specialförbanden som kvinnor var diskriminerade från, jag har sagt det var alla förband med stridsroller (combat roles) men i brist på bättre ord kan vi kalla det frontförbanden. Dvs inte bara elitstyrkorna (jägarförband och AT-enheter) utan även landstigningsstyrkorna (marinkår), pansarförbanden och sist men inte minst reguljära infanteriet.

  ”förutom att många länder har en massa konservativa kvarlevor om att kvinnor inte ska ha stridande befattningar”

  Ursäkta min grekiska men du vet bevisligen inte ett dugg om du inbillat dig det handlar om konservativa kvarlevor. Att anklaga traditionella beslut för att vara fördomar har blivit sådan standardursäkt idag att man ofta inte ens först kollar upp fakta. Folk tror på allvar att bara de tycker rätt är vad de tycker också sant. Du hävdar:

  ”Det finns ganska många kvinnor som med motsvarande träning skulle uppfylla kraven för sådana förband som faktiskt sätts in i strid.”

  Var tusan har du fått det där ifrån undrar jag då? Nej det finns inte ganska många kvinnor som med motsvarande träning skulle uppfylla kraven för killarna har inte motsvarande träning. Det är alltså STANDARDkillen som jämförs, Inte de fysiskt vältränade.

  Kvinnorna med samma träning som standardkillen är inte de starka kvinnor som kan mäta sig med män du indoktrineras av TV och tidningar att tro på. Det finns en anledning att vi inte har könsneutral idrott.

  ”The tests revealed that only one per cent of female soldiers were as fit as the average male.”

  Vidare berättar man om momentet som bedömer…

  ”the ability to lift and carry a soldier 50 yards and simulates retrieving an injured comrade from the battlefield. None of the female soldiers was capable of passing this part of the test.”

  http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1362105/Defence-Secretary-rejects-women-in-frontline-combat.html

  Låt mig ta det där igen, av de kvinnliga soldater som försökta sig på testet som alla manliga soldater måste klara av var det NOLL som lyckades. Det var alltså inte noll av medelkvinnorna som lyckades, det var noll av de allra starkaste kvinnliga soldaterna som klarade av testet.

  Lägg till det att för män handlar det inte bara om att klara testet. Du vill dessutom ha ork kvar att strida. Du skall alltså inte bara få godkänt du skall helst ha överskott också så du inte är utmattad efteråt.

  Och det är alltså inte ett test för elitstyrkor. Det är ett Basic CFT. Påståendena att du kan ha kvinnliga soldater i frontförband utan att minska deras krav blir alltså inte bara felaktiga. De blir rent löjliga.

 22. Andreas skriver:

  Erik
  Det enda jag kan utgå ifrån är vad du själv skriver, det är synd om du tycker det är anklagelser, men det bygger på hur du resonerar och vilka exempel du tar upp.
  I Storbritannien är kvinnor inte uteslutna ur stridande förband utan framförallt ur infanteriet. Man ska dock inte glömma att det trots detta ofta finns kvinnor i specialistroller i förbanden (även inom specialstyrkorna) som ofta deltar på snarlika villkor. Detta handlar t.ex. om underrättelsespecialister, combat medics, militärpoliser mm. beroende på uppdrag.
  USA tillämpar så vitt jag minns en riskklassificering på olika tjänster som avgör var kvinnor får tjänstgöra.
  Länken du gav är bra och förklarar vad du menar, men tyvärr verkar inte själva utredningen finnas tillgänglig, så det är svårt att veta exakt vad resultaten betyder. De test som diskuteras (Basic CFT) liknar väldigt mycket vad man fick göra under grundutbildningen i lumpen. På mitt förband fanns flera kvinnor som klarade de här övningarna, inklusive att bära män i gruppen både enskilt och på bår, så hur britterna i sin undersökning lyckats få noll verkar något märkligt. Speciellt eftersom åtminstone en t.o.m har klarat deras kommandoutbildning. Vidare så har de flera gånger anklagats för att, när befattningar har godkänts för kvinnor, höja kraven för att på så sätt förhala/motverka effekten av beslutet, Bl.a. när roller inom flottan och flygvapnet öppnades för kvinnor. Man kan också notera att beslutet att inte låta kvinnor inneha befattningar i ”frontline” inte i första hand motiveras med bristande fysik utan bl.a. förväntad effekt på förbandets/gruppens moral. Dvs samma invändningar som de tidigare hade mot homosexuella men som senare visade sig vara helt ogrundade. Andra skäl som framförs är t.ex. att allmänheten inte är redo för t.ex. kvinnor som dödas i strid eller ger sig in i blodiga närstrider, det är den här typen av resonemang som jag menar är utmärkande för när det handlar om konservatism snarare än sakskäl.

  Det som är känt sedan tidigare är att kvinnor ofta behöver längre tid för att nå upp till motsvarande nivå, bl.a. för att träna upp styrkan i överkroppen och vänja sig vid denna typen av träning med större belastning som annars leder till förslitnings/utmattningsskador. De har också större bortfall pga skador under grundutbildningen. En studie om det finns publicerad i Journal of the Royal Society of Medicine. Det bör också påpekas att brittiska armens träningsprogram är ökänt tufft och jag minns att det vid något tillfälle påpekades att det var fler soldater (dubbelt?) som dog under träningen än i strid.
  Det finns även utvärderingar om kvinnor i stridande befattningar från bl.a. Kanada som inte har några restriktioner på vilka roller de får inneha.
  Både Kanada och Danmark har haft kvinnor i stridande roller, bl.a. infanteri, i Afghanistan.

Google