Kvinno- och mansförtryck i Iran, del 2

29 november 2009, av Pelle Billing

iran-flag

Häromdagen skrev jag om kvinnors och mäns situation i Iran, för att belysa det faktum att medan kvinnofrågorna ses som kvinnofrågor, så ses mansfrågorna bara som ett tecken på allmänt förtryck. I fredagens Expressen kom det ytterligare en artikel om kvinnoförtryck i Iran, och man tar där upp viktiga frågor såsom lagar vilka begränsar kvinnors frihet samt sexuellt våld mot politiska fångar.

Det är bra att dessa frågor lyfts men ånyo så är problemet att mansfrågorna riskerar osynliggöras när endast kvinnofrågorna benämns vid sitt rätta namn. Förtryckarregimer är ju inte helt ovanliga, och generellt sett finns det alltid viktiga mansfrågor i dessa sammanhang:

  • Vilka är det som oftast blir arresterade vid protester? Män.
  • Vilka är det som oftast blir politiska fångar? Män.
  • Vilka är det som oftast blir torterade? Män.
  • Vilka är det som oftast blir avrättade? Män.

iranian-man1

Problemet är inte att dessa frågor ignoreras, för det görs de inte, utan problemet är att i en värld där kvinnofrågor alltid kallas för kvinnofrågor, så benämns inte dessa frågor som mansfrågor. Därmed sprids och upprätthålls bilden av att kvinnor alltid är värst utsatta när vi egentligen inte alls har något objektivt mått på vems situation som är värst.

Iran är inte enda exemplet, ett annat exempel är Afghanistan där t o m vår statsminister sagt att svenska soldater är på plats för att skydda kvinnorna. Betyder detta att Sverige struntar i de afghanska männen? Finns det ens någon som kartlagt deras situation? Tidningarna kryllar ju inte precis av artiklar som tar upp våld och maktövergrepp mot afghanska män.

I slutändan så spelar det inte någon roll vem som ”har det värst” av män och kvinnor. Och man skulle t o m kunna släppa lite på könshysterin och i första hand prata om mänskligt lidande i oroshärdar och under förtryckarregimer. Men när det väl görs analyser från ett könsperspektiv, så är det hög tid att både mans- och kvinnofrågorna belyses adekvat, inte bara ena hälften av befolkningens situation.

 

Kommentarsfunktionen är stängd.

Google