Att sila mygg och svälja kameler

10 november 2009, av Pelle Billing

På Aftonbladet.se kan man idag läsa en debattartikel om misshandlade kvinnor. Artikeln verkar bekant, nästan som jag sett den förut. Plötsligt kommer jag på varför: bilden som används har tidigare använts i minst en liknande artikel. Bilden är fingerad, och jag har själv med den som exempel när jag föreläser, som ett exempel på medias bild av våld i nära relationer.

Debattartikeln tar upp ett problem som iochförsig är relevant. Ifall det nu är så att kvinnor och barn inte får tillgång till skyddat boende när det behövs, så är en diskussion kring detta på sin plats. Samtidigt så finns det ju boenden och en hel uppbyggd apparat för att ta hand om misshandlade kvinnor. När det gäller män som utsätts för fysiskt och psykiskt våld av sin kvinna, så finns det inget skyddat boende och ingen speciell beredskap för att hjälpa mannen ur förhållandet.

Därmed så är debattartikeln typisk för dagens jämställdhetsdebatt. Kvinnofrågor dissekeras in i sina minsta beståndsdelar och varje missförhållande ses som stort och viktigt. Mansfrågor finns däremot inte ens på agendan.

picture6

När jag säger till folk att jag jobbar med jämställdhet och mansfrågor så får jag ofta frågan ”men finns det något som heter mansfrågor? Vad är det för något?”. Så länge mansfrågorna är såpass osynliga och osynliggjorda i samhället, så får vi räkna med att det kommer att silas mygg och sväljas kameler i media.

 

Kommentarsfunktionen är stängd.

Google