World Economic Forum diskriminerar män

28 oktober 2009, av Pelle Billing

Det har kommit en ny jämställdhetsrapport från World Economic Forum, där rankingen ser ut som följande (yle.fi):

 1. Island
 2. Finland
 3. Norge
 4. Sverige
 5. Nya Zealand

Inga överraskningar här alltså, utan de länder som brukar hamna i topp i denna typ av undersökningar är fortfarande i topp. Däremot så kan man gissa att svenska feminister kommer att bli upprörda över att Sverige ”bara” ligger fyra.

Det som däremot är problematiskt med rapporten – på riktigt – är att den inte är en neutral rapport över jämställdhet, utan en starkt feministisk färgad utsaga över hur det ser ut i världen. Det är bara att läsa innantill i rapporten för att snabbt inse varför det är så:

Our aim is to focus on whether the gap between women and men in the chosen variables has declined,rather than whether women are “winning”the “battle of the sexes”. Hence,the Index rewards countries that reach the point where outcomes for women equal those for men,but it neither rewards nor penalizes cases in which women are outperforming men in particular variables. [min markering]

Man skäms alltså inte ens för att säga att de variabler där män har det sämre än kvinnor, inte ens räknas när man ska mäta jämställdhet! Således kan vi bara ännu en gång konstatera att osynliggörandet av mansfrågor har nått upp på internationell toppnivå, och att jämställdhet och kvinnofrågor används synonymt.

De fyra huvudområden som mäts i undersökningen är:

 • Ekonomiskt deltagande och möjligheter
 • Utbildningsnivå
 • Politisk makt
 • Hälsa och överlevnad

Med den kunskap som finns om mansfrågor så kan vi på en gång säga att hälsa och överlevnad är ett område där män ligger sämre till en kvinnor, och i hela västvärlden så släpar män efter vad gäller utbildningsnivå (snart är det två tredjedelar kvinnor på högre utbildningar).

Dessutom så undersöks inte områden som är viktiga för män såsom livskvalitetsindex, missbruk, antal nära vänner och tillgång till sina barn.

Rapporten från World Economic Forum är ytterligare ett bevis för att feminismen inte bara är ett problem i Sverige och andra rika länder, utan det är ett problem som påverkar världen som helhet.

Läs även:

 • Under rubriken ”Män som hatar män” så har Jackson Katz föreläst i Norrbotten, där man ska satsa extra på mäns våld mot kvinnor, medan man tänkt ignorera kvinnors våld mot män. Intressant är också att elitidrottsklubbarna inte tilläts avstå från att vara på plats, utan fick vackert dyka upp efter lunchen.
 • Aftonbladet skriver om ensamma mammors utsatthet, vilket är bra. Däremot så glömmer man att skriva att det kunde finnas färre ensamma mammor om man inte utestängde papporna från delad vårdnad. Man glömmer även att ta upp att det trots allt finns ensamma pappor (c:a var tionde ensamförälder är en man), vilket får ses som ett osynliggörande.
 

18 kommentarer på “World Economic Forum diskriminerar män”

 1. Pär Ström skriver:

  Oerhört märkligt att en lista baserad på sådana värderingar kan släppas. Oerhört märkligt. Ändå är jag inte förvånad. Det säger något om hur långt feministvinklingen i hela samhället har gått. Varför är vi män så mesiga? Bra jobbat Pelle att hitta och avslöja denna mansdiskriminering.

 2. vmm skriver:

  Jag kommer osökt att tänka på Rädda barnens mamma-barn-index som dom gör varje år. Det är en rankinglista över en stor del av världens länder där man undersökt hur bra länderna är för mammor och barn. Om jag fattat saken rätt så mäts saker som läskunnighet för kvinnor, hur stor andel kvinnor som sitter i parlamentet, spädbarnsdödlighet osv. Sverige har toppat listan flera gånger.

  Hur bra länderna är för pappor och barn? Tja, det är inget som Rädda barnen bryr sig om att undersöka. Det är mammor och barn som gäller.

 3. [...] Pelle Billing har gjort en viktig upptäckt, som han bloggat om här. När World Economic Forum har listat situationen för jämställdhet i olika länder utgår man [...]

 4. Erik skriver:

  Just detta är inget nytt och heller inget begränsat till World Economic Forum, redan på 90-talet i en bok som ingen vill läsa vars slutsatser ingen vill kommentera berättade Warren Farrell att FN:s forskare fick i uppgift att skapa specifika resultat könsmässigt. Detta gäller statistik som idag cirkuleras och används med FN eller liknande organisationer som källa. Warren Farrell berättar att FN ljög för pressen gällande sina egna resultat, var fullt medvetna om att de ljög, var helt ärliga med att de ljög när han frågade och på varför de ljög fick följande svar (direktcitat från boken)

  ”they felt they needed to correct peoples belief that men worked more”

  Var det någon liten obskyr oviktig studie vi pratar om? Nej det var FN:s 1995 Human Developement Report dvs grunden för Internationella Kvinnokonferensen i Peking samma år med Hillary Clinton som affischnamn. Räckte det med att Human Development Raport 1995 sammanfattades felaktigt till pressen? Nej det visade sig även att den SAKNAR information om de författare som skrivit studierna som används. Istället anger man som källa det institut som sammanfattade dessa data till FN-rapporten (Goldschmidt-Clermont) Efter en del grävande så konstaterade han att svaret på gåtan låg i ”Series K” FN:s egen information. Där stod att man var väl medvetna om att kvinnor arbetade mindre antal timmar än män och att FN modifierade dessa data genom att be författarna av dessa rapporter göra uppskattningar av det frivilliga arbete kvinnor gjorde på fritiden FÖR EGEN KONSUMTION.

  (Givetvis gjordes ingen modfifiktion av mäns arbete uppåt efter vad de frivilligt gjorde på fritiden för egen konsumtion.)

  Nöjde man sig med att räkna in mer saker kvinnor gjorde? Nej givetvis så exkluderade man även saker män gjorde. När Farrell analyserade kriterierna som FN använde när de bestämde vad som var ”arbetade timmar” så ingick bara 2 traditionellt manliga men 10 traditionellt kvinnliga kategorier. Vid en närmare analys så räknades 96% av de traditionellt manliga arbetsformerna bort när forskarna räknade timmar. Exempelvis sköskottning räknas inte som arbetade timmar när FN bedömer vem som gör arbete (för män är mer sannolika än kvinnor att skotta snö och forskarna vill ha så lite arbetade timmar som möjligt)

  I sina kommentarer om hur detta kan vara möjligt förklarar Farrell att redan 1975 när han talade på ”rätt sida” i Mexico City var FN dominerat av feminism, särskilt marxistisk feminism. Det slog honom att i det arga klimat den atmosfär som råder där världens problem skylls på män, patriarkat och vit manlig kapitalism (inte ett ord sägs såklart om lika vit lika manlig socialism) kan nästan vad som helst manipuleras utan att någon protesterar högt nog att räknas.

  Det började med att de var arga, eftersom de var arga så förfalskade de data som skulle ”rätta till saker” dessa data hamnade i tidningar som folk trodde på och därmed blev fler personer arga, ilskan sålde och idag kan ingen protestera mot lögnerna för de är en del av en gigantisk lögnekonomi. Farrell berättar hur feminismen började bygga sin trovärdighet genom att ignorera mäns verklighet för att sedan gå till att ignorera faktisk verklighet. Han visar flera exempel på mycket höga kvinnliga politiker som rutinmässigt ljuger om sin privata situation.

  Exempelvis…..
  en kvinnlig senator som i intervju i NY Times svarar ”off course it comes with the gender, every carreer woman does the wash etc…” på frågan om hon gör hemarbetet eller om mannen hjälper till. Verkligheten: Hon och hennes man lever i olika städer och hon har heltidsanställd hushållerska, vilket hon haft sedan sitt andra äktenskap. Avslutningsvis rapporterade senatorns ”staff” att Senatorn ifråga aldrig intresserats av hushållsarbete, aldrig sysslat med företagande och sist men inte minst, alltid varit försörjd ekonomiskt av män.

  Men själv beskriver hon sig i intervjuer som en superkvinna som både yrkesarbetar och tar hand om hemmet. Sådant säljer. Att hon redan när hon kampanjade politiskt försörjdes av sin mångmiljonärsman ”investment banker” däremot är mindre vinstgivande.

 5. Noger skriver:

  Pelle:

  Jag blev så upprörd över detta när jag läste 2008 års rapport att jag inte orkade skriva om det.
  Det verkar som 2009 års rapport går i samma spår. om man byter ut ”gender” mot ”female” så blir det lättare att förstå rapporten.

  Om jag skulle göra ett könsneutralt jämställdhetindex så skulle jag:

  1. Använda ett reciprokt index där 1,01 är lika med 0,99, dvs avvikelse från idealet (ett) räknas som ojämställt oavsett vem som är förfördelad.[Med nuvarande mätmetod kan ju ett extremt segregerat samhälle framstå som jämställt, bara könssegregeringen slår åt båda hållen, jfr "health and survival där mäns ohälsa påverkar index positivt!]
  2. Ta med alla (så många som möjligt) områden som påverkar en människas livskvalitet. Se separat lista nedan
  3. Vikta olika subindex [exempel: "women in parliament" borde väl väga mycket tyngre än "Years with female state of head"?]

  Exempel på konstigheter:
  Titel: ”Economic participation and opportunity – outcomes on salaries, participation levels and access to high-skilled employment”
  ”Labour force participation”: Här tycks enbart antal förvärvsarbetade timmar vara grund, något som knappast beror på diskriminering i Sverige.
  ”Wage equality for similar work”: Är ju inte baserat på verkligheten utan utgår från att hela rålönegapet beror på diskriminering!
  ”Estimated earned income”: är ju bara punkt 1a och 1b ännu en gång
  Inga försök att kompensera för skäliga skillnader som beror på valfrihet. Inte ett ord om arbetslöshet, arbetsplatsolyckor, reslängd till arbete, obekväm arbetstid, dubbelarbete…

  Titel: Educational attainment – outcomes on access to basic and higher level education
  En jätte-nackdel för män (lågt deltagande i högre utbildning) påverkar inte index alls. Suck!

  Titel: Health and survival – outcomes on life expectancy and sex ratio
  ”Sex ratio at birth”: Har det något med jämställdhet att göra i Sverige? Till vems nackdel?
  ”Healthy life expectancy” – kortare livslängd av ”naturliga” orsaker tycks inte påverka index, bara ”relevanta” faktorer såsom våld, sjukdom, undernäring mm. Även här kan man konstatera att ännu större dödlighet för män påverkar index positivt.
  Parametrar som saknas: medellivslängd, missbruk, hemlöshet, självmord, överdödlighet i behandlingsbara sjukdomar (skandal?), andel av offentlig sjukvård…

  Titel: Political empowerment
  ”Years with female head of state”: här känns det lite orättvist att vi slåss med länder som Namibia och Uganda eftersom det på senare tid varit ”förutbestämt” att nästa partiledare (S) skulle vara kvinnlig. Vikten av denna indexdel borde minskas. Könsfördelningen inom parlamentet/riksdagen mm känns mycket viktigare.

  Annat som borde påverka index:
  - Antal icke-könsneutrala lagar
  - Könsstympning (där Sverige tom har förbjudit kupering av hundar, men inte värnlösa pojkar)
  - Rättssäkerhet (trovärdighet i domstol, samma straff för samma brott, mm)
  - Rättigheter som förälder
  - Antal offentliga satsningar som utesluter eller fokuserar på det ena könet.

 6. Clabbe skriver:

  Ensamstående mammor får generellt stor sympati i media. Men det råder uppenbarligen begreppsförvirring kring uttrycket ”ensamstående mamma” och även kortformen ”ensam mamma”.

  ”Ensamstående” är nämligen inget annat än ett gammalmodigt ord för ”singel”.

  En ”ensamstående mamma” avlastas alltså i regel i barnpassningen varannan vecka av barnets far.

  Ett lämpligare begrepp vore därför att skriva ”deltidsmammor”, ”singelmammor ” eller ”mammor med ensam vårdnad om barnen”.

  Visst, det är nog inte så lätt att ensam ta hand om sitt barn. Men jag ser ingen större anledning att tycka synd om någon som bara är ensam mamma varannan vecka.

 7. Mormor skriver:

  En sak som är bra att se är att det är många som kommenterar både här och på Pär Ströms blogg, det visar att det finns människor som bryr sig!

 8. Pelle Billing skriver:

  Mormor,
  Ja detta är en rörelse som växer underifrån, och som kommer att fortsätta växa som en snöboll i nedförsbacke.

 9. [...] World Economic Forum osynliggör män i sina rapporter [...]

 10. [...] men om man endast mäter kvinnors nackdelar och osynliggör männens nackdelar så är det ett feministiskt index. Gör er hemläxa professorer, ifall ni ska vara statligt [...]

 11. [...] World Economics Forums jämställdhetsrapport är oerhört ojämställd, och således är den inte ett jämställdhetsindex utan ett feministiskt index. Jag skrev om detta både på Men’s News Daily och här på bloggen. [...]

 12. [...] Lena Ag och Åsa Regnér hävdar att kvinnoperspektiv saknas i Davos vid World Economic Forum. Detta är ett intressant påstående med tanke på att World Economic Forum i sin jämställdhetsrapport endast bryr sig om kvinnors välgång. [...]

 13. Anders Jönsson skriver:

  Hej alla!

  Trots att jag haller med er ideologiskt sett, var jag själv inblandad i rapportern hos World Economic Forum och ville klargöra nagra saker:

  - Rapporten är rätt försiktigt skriven; de säger inte att den aterspeglar jämställdhet i allmänhet, utan bara i förhallande till de fyra kategorierna. De skriver ocksa att de sammanlagda talen kan vara missvisande och hänväsar till de enskilda kategorierna.
  - Att utveckla kriterier för vilka man kan fa entydiga data för fran ett sa stort antal länder är mycket svart. Därav användandet av trubbiga instrument som ”antal ar med kvinnlig statschef.”

  Sa läs rapporten med en nypa salt. Själv tycker jag att den är informativ om ni tittar pa de enskilda talen istället för rankingen.

 14. [...] vad journalisterna skrev mindre om är att World Economic Forum som utåt påstår sig ha åsikten att det är viktigt med kvinnliga ledare ”Our aim is to [...]

 15. Jocke S skriver:

  FNismen slår igenom på alla nivåer! Varför? Därför att det är skillnad på kvinnor och män, och på både den offentliga såväl som på den privata synen på de båda. Skulle jag tro. Men så långt kommer väl aldrig genusvetenskapen, alltså sett från båda hållen!

 16. [...] metodik förvånar tyvärr inte, då även World Economic Forum gör precis samma sak när de publicerar sin stora jämställdhetsrapport en gång om året. De [...]

 17. avaraqifi skriver:

  [url=http://doxycycline-cheapbuy.site/]doxycycline-cheapbuy.site.ankor[/url] onlinebuycytotec.site.ankor

Google