Varför inte kalla det för en mansfråga?

08 oktober 2009, av Pelle Billing

Något som är mycket vanligt i vårt samhälle är att viktiga mansfrågor inte benämns vid sitt rätta namn (medan kvinnofrågor nästan alltid gör det). Ett bra exempel är gårdagens ledare i Aftonbladet där Eva Franchell skriver om att ta värvning i USA. Visst är det bra att hon belyser att många ungdomar i USA tar värvning i en situation där det pågår ett par olika krig för USA och då arbetslösheten är stor på hemmaplan. Men är det verkligen korrekt att benämna detta som en ungdomsfråga?

Så är det i USA. I städer som Detroit, där det inte finns några jobb kvar att söka, där tar ungdomarna värvning. De får lön, utbildning och någonting att göra.

Det är i första hand unga män som tar värvning, inte ”ungdomar”.

Många barn kommer aldrig hem, de dödas i krig eller olyckor. Många tar livet av sig. Andra kommer hem skadade, de får psykiska problem och riskerar livslånga depressioner.

Det är i första hand många söner som aldrig kommer hem, inte många ”barn”. Det är en förkrossande majoritet män som dött i samtliga amerikanska krig, även på senare tid.

Det är ingen enkel sak, att skicka ut en ung generation i krig. Amerikanerna vet det av bitter erfarenhet och de vågar prata om det.

Som sagt, det är i första hand en ung generation män man skickar ut i krig, på samma sätt som det alltid varit. Även om det numera finns en del kvinnor i USA:s militär, så utgör de bara en liten minoritet av militären och en ännu mindre minoritet av de som verkligen utsätts för stor fara.

I Sverige är frågan ny. Vi har levt i fred i 200 år och det är först nu vi börjar se en svensk yrkesarmé växa fram.

Frågan om yrkesarmé är förvisso ny i Sverige, men här innebär yrkesarmén faktiskt en befrielse för männen, eftersom man då avskaffar värnplikten för alla män. I Sverige har det ansetts OK att männen ska ge ett år av sitt liv gratis till staten, och samtidigt utsätta sig för fysisk fara, medan kvinnor har haft samma rättigheter som männen i samhället utan att dela på denna skyldighet.

Jag kan bara hoppas att den svenska yrkesarmén ger sina anställda en bra lön och bra förmåner, för det förtjänar man när man är redo att offra sitt liv för sitt land och sitt lands värderingar.

 

8 kommentarer på “Varför inte kalla det för en mansfråga?”

 1. Mannen skriver:

  Det är väl ungefär samma sak med det sk ”ungdomsvåldet”. Det är nästan uteslutande pojkar/unga män som drabbas.

  ”Ungdomar som bränner bilar och kastar sten” – unga män.

 2. Pär Ström skriver:

  Mycket bra skrivet. Jag har länge noterat att det som borde betraktas som mansfrågor och mansproblem betraktas som allmänmänskliga. Medan allt som är en kvinnofråga, eller kan pressas till att möjligen vara en kvinnofråga, betraktas som kvinnofråga.

 3. Pär Ström skriver:

  Här är ett exempel på en aktuell mansfråga utan att det nämns:
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5910948.ab

 4. Pelle Billing skriver:

  Ja, det är mycket jobb kvar att göra innan mansfrågor verkligen benämns som mansfrågor.

 5. Anders skriver:

  Jag tycker det känns för endimensionellt att kalla det här för en mansfråga. Tittar man på exempelvis USA handlar det ju minst lika mycket om klass, det är underklassen som hamnar i armén och dödas i krig. Så man skulle lika gärna kunna kalla det för en klassfråga.

  Hursomhelst, jag tycker man ska vara försiktig att använda uttryck som mans- och kvinnofrågor, det känns som om man egentligen inte vinner något i sak på det överhuvudtaget. Att ringa in en utsatt grupp handlar alltid om så mycket mer än kön, även om kön kan vara en del.

 6. Kristina skriver:

  Jag håller med dig Anders, ofta tror jag att en fråga får mer genomslag om den betraktas som allmänmänsklig. Alltså bara de frågor som ”måste” betraktas som mans- respektive kvinnofrågor bör benämnas så, för mest korrekt behandling.

 7. Erik skriver:

  Anders: Jag förstår inte riktigt, om nu militären är en klassfråga betyder det alltså att militären enligt dig drabbar fler kvinnor än män? Eller menar du att kvinnor är högre klass än män i samhället? För annars är väl militären både en mansfråga och en klassfråga där kör går före?

 8. Andreas skriver:

  Jag tycker att det är väldigt intressant att frågan om kvinnlig värnplikt har förhalats så länge att värnplikten istället ska avskaffas. Kvinnor ska alltså inte behöva göra sin ”plikt” för samhället.
  Hur tror ni förresten att könsfördelningen kommer att se ut i den framtida yrkesarmen? Speciellt i de potentiellt stridande förbanden? Dags för lite kvotering kanske eller att avskaffa värnplikten för män och låta den gå över på kvinnor istället, iaf tills det finns en bas av kvinnor att rekrytera från.

Google