Förra veckan påbörjade jag en kartläggning över vilka organisationer det finns i Sverige som jobbar för kvinnor respektive män. Listan uppdateras fortfarande och finns att läsa i det ursprungliga inlägget.

Det blev en viss diskussion om vilka organisationer som kunde sägas jobba för ett visst kön, och det är givetvis inte helt enkelt att avgränsa. Slutligen blev det så att organisationer som rakt av fokuserar på mans- eller kvinnofrågor, och organisationer som bara tar emot medlemmar av ett kön i syfte att stärka deras möjligheter till framgång (t ex nätverk för professionella kontakter), på ett enkelt sätt kunde skrivas in på rätt lista.

Organisationer som har feminism som sin övergripande inriktning, samt organisationer som har pappafrågor som sin övergripande inriktning, klassificerades också som organisationer som jobbar för kvinnor respektive män. Det finns de som hävdar att feministiska organisationer i förlängningen även hjälper män, och man kan hävda att pappa-organisationer i förlängningen hjälper även kvinnor och barn, men primärt sett så är de ändå organisationer som jobbar för det ena könet.

Resultatet så här långt är 67 organisationer som jobbar med kvinnofrågor (+170 kvinnojourer som inte redovisas individuellt), och 13 organisationer som jobbar med mansfrågor (+7 stycken mansjourers som inte redovisas individuellt). Generellt sett kan man även säga att organisationerna för kvinnor är större, bättre organiserade och får betydligt mer statliga bidrag.

Vad är då det övergripande syftet med min informella kartläggning? Det finns några olika syften:

 • Att påvisa den brist vi idag har av organisationer för män, och det relativa mångfald vi har av organisationer av kvinnor.
 • Att inspirera män att börja organisera sig. Detta är helt centralt för de män som tycker att mansfrågor förtjänar samma uppmärksamhet som kvinnofrågor. Ingen annan kan göra det åt oss.
 • Att påvisa den snedfördelning som finns av statliga bidrag, och inspirera kommande organisationer som jobbar för män att kräva sin beskärda del av dessa bidrag.

Kan du bidra med fler organisationer till listan? Gå då till det ursprungliga inlägget.

 

5 kommentarer på “Uppföljning: Organisationer som jobbar för kvinnor respektive män”

 1. [...] Se även denna uppföljning av detta [...]

 2. Info skriver:

  TJEJLINJEN PÅ FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA (kvinnliga jazzmusiker)

  KVINNORS BYGGFORUM (”Kvinnors Byggforum är en riksomfattande förening, öppen för alla kvinnor med intresse för plan-, bygg- och förvaltningsfrågor”)

  SÄLLSKAPSSPELET VELVET ENBART FÖR KVINNOR

 3. Mattias skriver:

  vmm,

  det är intressant att lagen du länkar till enbart berättigar till statligt stöd om andelen kvinnor är minst 75 %. Det finns alltså ett ekonomiskt incitament att begränsa antalet män i en sådan organisation, oavsett om de jobbar för kvinnofrågorna eller ej. Det är i sig varken förvånande eller konstigt då det idag blivit vanligt med köns-lobbying och det är väl i det ljuset man skall se det statliga stödet i den lagen? Däremot är det ju en spännande dubbelstandard från staten då dess formella hållning är att den stödjer den sorts feminism som står för jämlikhet… Vilket knappast en organisation som uttalat jobbar för kvinnorfrågor kan sägas göra. Speciellt inte om den inte får ha mer än 25 % män.

 4. EP skriver:

  Det är tragiskt att de tidigare aktiva mansjourerna har kvävt genom riktat stöd som kräver arbete mot män våld mot kvinnor men inte ger något till utsatta män. Jag skrev om det:
  http://endastp.blogspot.com/2009/12/den-enes-brod.html
  http://endastp.blogspot.com/2009/12/mansjour-eller-ej-i-riksdagsarbete.html
  http://endastp.blogspot.com/2009/05/socialstyrelsen-svarar-om-anslag.html
  Jag ska fortsätta på min serie om roks mfl påverkan i riksdagen så har MP motionerat om att stödet ska permanentas till kvinnojourer så de slipper lägga tid på att söka, tanken kan tyckas god men bara om det gäller bägge könen.
  V har föreslagit att kvinnojourerna ska få myndighetsstatus och att ”Mansjourerna bör därför uppmanas att i t.ex. en informationskampanj upplysa samhället om att de tar avstånd från mäns våld mot kvinnor.” http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&dok_id=GL02Ju28

Google