Samma myter återupprepas

17 oktober 2009, av Pelle Billing

I ett debattinlägg i Aftonbladet skriver miljöpartiets Zaida Catalán om terapeuten Louise Hallin som ska ha ett eget program på SvT. Problemet är tydligen att Hallin inte delar den statsfeministiska versionen om jämställdhet, och att SvT inte borde avvika från den statsfeministiska linjen.

Själv kan jag tycka att det är bra ifall SvT visar upp en mångfald av åsikter kring jämställdhet så att tittarna blir välinformerade och sedan kan bilda sig en egen uppfattning. Samtidigt har ju Zaida Catalán all rätt att inte hålla med mig, och förespråka rättning i ledet hos SvT, men det jag har svårt att acceptera är att hon kommer med en mängd feministiska myter i sin artikel som ger oss en falsk bild av verkligheten. Låt oss gå igenom dessa myter:

Kvinnor som sliter ut sig själva genom att sköta tre jobb, sitt heltidsarbete, sitt föräldraskap och städning av hemmet, har inte bara sämre förutsättningar till att vara lyckliga i sina liv, men också till att göra karriär.

Kvinnor och män jobbar lika många timmar per vecka, när man summerar förvärvsarbete och arbete i hemmet – detta enligt SCB:s statistik som görs varje år. Således sliter bägge könen ut sig lika mycket och åtgärder för att minska stressen bör rikta sig till bägge könen, inte bara till kvinnor. Dessutom lever män flera år kortare än kvinnor, något som skulle kunna vara ett tecken på att det faktiskt är män som drabbas av den högsta stressen i sin könsroll.

Orsaksspiralen fortsätter alltså för varje generation där kvinnor har sämre lön än män (84 procent av mäns lön), mycket sämre pension (kvinnor har cirka 40 procent lägre pension än män) – alltså en mycket sämre möjlighet till ekonomisk självständighet.

Det stämmer att kvinnor i genomsnitt har en lägre ekonomisk självständighet än män, men låt oss vara ärliga om orsakerna kring detta. Män och kvinnor får samma lön för lika arbete, men kvinnor väljer lågavlönade jobb och väljer ofta flexibla jobba där man kan gå ner i arbetstid. Detta leder till lägre inkomster och lägre pension för kvinnor. Jag är öppen för att diskutera hur vi kan stärka kvinnors ekonomiska situation, men endast om vi gör det utifrån korrekta fakta.

Enligt Hallin blir pappor deprimerade av att vara hemma med barnen och ”mammor står ut med monotona rörelser som ständigt måste upprepas”.

Det går att förstå att Hallin menar att kvinnor är biologiskt förutbestämda att stanna hemma längre med barnen och män ska ut och arbeta.

Att förneka att det finns medfödda skillnader mellan könen är en hopplös kamp, även om många feminister fortfarande driver den. All forskning pekar på att dessa skillnader finns, och att de påverkar vårt beteende och livsval. Detta betyder inte att kvinnor ska vara hemmafruar och att män inte ska ha en nära kontakt med sina barn, men det kan mycket väl betyda att fler kvinnor är intresserade av en rejäl föräldraledighet, och att fler kvinnor än män vill jobba deltid under småbarnsåren. Varje familj kan lösa detta ”livspussel” på det sätt som passar de bäst, men viktigt att komma ihåg är att säkerställa kvinnans ekonomiska situation och att säkerställa mannens relation till barnen (och vice versa, i de fall då mannen helst vill vara hemma mer, och kvinnan helst vill jobba mer).

Catalán fortsätter sin artikel:

En konsekvens av Hallins filosofi om föräldraskap blir inte bara att mamman ska lägga ner sina strävanden att tjäna egna pengar, men också att barn ska växa upp med en frånvarande pappa som väljer att arbeta och inte odla närheten och relationen till sitt barn.

Som jag skrev ovan så är det inte bara en millimeter-rättvisa mellan föräldrarna som kan skapa en god kontakt till barnen och en god ekonomi för bägge två. Att endast förespråka 50/50-fördelning i alla lägen känns som en avsaknad av kreativitet, och en människosyn där man tror att alla individer är stöpta i samma mall. Ska vi tvinga alla människor att ha samma hobby och läsa samma böcker också?

Sedan kommer slutklämmen i artikeln:

SVT är skyldiga licensbetalarna en förklaring om varför man satsar en hel programserie med en psykoterapeut med särskilt konservativa värderingar som dessa.

Så varje gång som SvT inte följer den statsfeministiska doktrinen så ska de förklara sig? Hör inte Catalán själv hur dumt detta låter? Har feminismen blivit vår tids religion som inte får ifrågasättas?

 

1 kommentar » på “Samma myter återupprepas”

  1. Ingram skriver:

    Generellt sett kan man nog säga att såväl kvinnor som män (och inte minst genusförespråkare överlag) tenderar att göra kvinnor till martyrer nästan oavsett situation. Tänk bara på (den obevisade) hypotesen ‘könsmaktsordningen’.

    Grundläggande för könsmaktsordningens idé är synen på kvinnan som sexuellt objekt snarare än subjekt i det att kvinnan föder människans barn.

    http://sv.wikipedia.org/wiki/Könsmaktsordning

Google