Uppdaterad 26 september 2012.

Se även denna uppföljning av inlägget.

För ett tag sedan så skrev jag om avsaknaden av mansorganisationer i samhället. Detta blir extra tydligt när en mansfråga dyker upp i media, och det inte finns några organisationer som kan gå ut med en tydligt åsikt i frågan. Så fort en kvinnofråga kommer upp till debatt däremot, så verkar det alltid finnas massor av organisationer och nätverk som kan uttala sig om frågan.

Jag tänkte därför göra en liten inofficiell lista över organisationer som jobbar för mans- respektive kvinnofrågor, för att få någon slags bild över hur det ser ur.

Jag kommer att fylla på listorna allt eftersom, och skrik gärna till i kommentarsfältet om du kommer på någon organisation eller nätverk.

Organisationer som jobbar för män:

 1. Moderatmännen (nybildat nätverk, ännu ingen hemsida)
 2. Säg Nej till Omskärelse av Pojkar
 3. PappaBarn
 4. Sveriges Mansjourers Riksförbund
 5. Papparättsgruppen
 6. Dinbror.se
 7. MaNet
 8. Män på LUT
 9. Round Table Sweden
 10. Svenska Frimurare Orden
 11. C:a 7 stycken mansjourer i Sverige

Organisationer som jobbar för kvinnor:

 1. Centerkvinnorna
 2. Feministiskt Initiativ
 3. Moderatkvinnorna
 4. Kristdemokratiska Kvinnoförbundet
 5. ROKS (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige)
 6. Sveriges Kvinnolobby (paraplyorganisation för svensk kvinnorörelse)
 7. Liberala Kvinnor (Folkpartiets Kvinnoförbund)
 8. S-kvinnor (Socialdemokraternas kvinnoförbund)
 9. Amnesty Sverige (har numera ett radikalfeministiskt fokus på mäns våld mot kvinnor)
 10. Nationella Sekretariatet för Genusforskning (även om namnet är könsneutralt så är ursprunget feministisk teori)
 11. Bang (feministisk kulturtidskrift)
 12. Fredrika-Bremer-Förbundet (feministisk organisation)
 13. Höjdarna (Nätverket för företagsamma kvinnor)
 14. Women in Progress (affärsnätverk för kvinnor)
 15. Hilda (stödjer kvinnliga jurister, trots att fler kvinnor än män läser juridik)
 16. Vänsterpartiet (de har inget kvinnoförbund, men istället kvalificerar sig partiet som helhet som en organisation som jobbar med kvinnofrågor)
 17. Doris Film (vill stödja film som görs av kvinnor)
 18. Svenska Kvinnors Vänsterförbund
 19. Nätverket för Feministiskt Självförsvar i Sverige
 20. Nationellt Centrum för Kvinnofrid
 21. Nordisk Institutt for Kunnskap om Kjönn (den nordiska varianten av Nationella Sekretariatet för Genusforskning)
 22. Regeringens jämställdhetspolitik
 23. Unifem Sverige (United Nations Development Fund for Women)
 24. W.I.S.P. (Women in Swedish Performance Arts)
 25. Malmö Fria Kvinnouniversitet
 26. Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
 27. Sveriges Kvinnojourers Riksförbund
 28. KvinnorKan
 29. Kvinnor för fred
 30. Kvinnofronten
 31. KSAN (Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor)
 32. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
 33. IKKR (Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter)
 34. Gröna Kvinnor
 35. 1.6miljonersklubben (för kvinnors hälsa)
 36. DEA-föreningen (För Kvinnohistoriskt Museum)
 37. Q-jouren (hjälp för våldsutsatta, kvinnliga missbrukare)
 38. Revolt (feministisk organisation)
 39. Kvinnofolkhögskolan
 40. Kvinnohöjden (feministisk kurs- och gästgård)
 41. Syster Yster (feministiskt forum för kvinnliga studenter på Linköpings Universitet)
 42. Forum För Feministiska Föräldrar (notera att bägge firandena av Fars Dags ställdes in p g a för få anmälningar…)
 43. Feminetik (stor feministisk online-community)
 44. Elektra
 45. Tidskrift för Genusvetenskap
 46. Zora (feministisk förening för kvinnor och tjejer)
 47. SIOS Kvinnokommitté
 48. Forum – Kvinnor och Funktionshinder
 49. Kvinna till Kvinna (stödjer kvinnors organisering i konfliktområden)
 50. Varken hora eller kuvad (feministisk gräsrotsrörelse)
 51. Tidskriften Ful (queerfeministisk tidskrift)
 52. Systrar.net (feministiskt forum för kvinnor)
 53. Kvinnokonventionen.se (bevakar FNs alla kvinnokonventioner, backas upp av ett 20-tal organisationer)
 54. Kvinnliga Akademikers Förening
 55. Business and Professional Women in Sweden
 56. Stödstrumporna inom Svenska Kyrkan
 57. Kvinnofridslinjen
 58. Enter (Stadsmissionen hjälper unga tjejer, men inte killar)
 59. Operation Kvinnofrid
 60. Skogsägarkvinnorna
 61. flicka.se
 62. Nätverket Göran
 63. Ruter Dam
 64. Kvinna till kvinna
 65. Män för jämställdhet (för jämställdhet, för kvinnofrid, mot mäns våld och övergrepp)
 66. C:a 170 stycken kvinnojourer i Sverige
 67. Musiklinjen för kvinnliga instrumentalister
 68. Kvinnors Byggforum
 69. FKF – Föreningen för Kvinnliga Forskare i Uppsala
 

64 kommentarer på “Organisationer som jobbar för kvinnor respektive män”

 1. vmm skriver:

  Genast blev det problem ;) Feministiskt initiativ kommer aldrig att gå med på att kallas för en organisation som jobbar med kvinnofrågor. Dom kommer att säga att dom jobbar för folk av alla kön och är minst lika mycket för mäns rättigheter som för kvinnors rättigheter. Dom är för ALLAs rättigheter! Men visst, jag tycker det råder en viss fokusering på kvinnor när det gäller FI men alla får ju tycka som dom vill.

 2. Pelle Billing skriver:

  vmm,

  Jag är intresserad av faktiska förhållanden, inte av politisk korrekthet. Jag räknar alla feministiska organisationer som organisationer som jobbar med kvinnofrågor.

 3. vmm skriver:

  Billing: jag hade tänkt skriva en kommentar men jag såg att du redan skrivit den åt mig, haha. I alla fall tänkte jag skriva att alla feministiska organisationer är kvinnoorganisationer. Per definition, skulle jag vilja säga. Feminism är en åsiktsinriktning som har som axiom att man anser att kvinnor är underordnade och att man tycker det är fel. En feministisk organisation som INTE är inriktad på att kämpa främst för kvinnors rättigheter anser jag därför är en omöjlighet. En feministisk organisation som inte främst kämpar för kvinnor är inte feministisk… Ja, du/ni fattar nog vad jag menar. Logiskt sett är alla feministiska organisationer kvinnorättsorganisationer och sedan får FI säga vad dom vill.

 4. Info skriver:

  FELIRA

  Man kanske inte ska glömma Birgitta Ohlssons FELIRA, ”ett liberalt feministiskt nätverk grundat av folkpartisten Birgitta Ohlsson 2003. Nätverket, som är fristående från Folkpartiet har cirka 1000 medlemmar och 11 lokalavdelningar.” En parallell till Feministas, alltså.

  F.ö. finns ju en uppsjö av kvinnonätverk, specialiserade på vissa begränsade kvinnofrågor. Till exempel

  NÄTVERKET VÄRNPLIKTIGA KVINNOR
  NÄTVERKET HILDA FÖR KVINNOR I KARRIÄREN
  NÄTVERKET KVINNOR PÅ SJÖN
  KVINNORS NÄTVERK
  NÄTVERKET IT-KVINNOR I NORRBOTTEN
  WOMEN IN PROGRESS
  NÄTVERK KVINNA
  QVINNOR I VARBERG
  NÄTVERK FÖR FÖRETAGSAMMA KVINNOR
  WILHELMINA AKADEMIEN
  NÄTVERK FÖR KVINNOR I RÄDDNINGSTJÄNSTEN (ny grupp i Kommunal ska arbeta med frågor som specifikt rör kvinnliga brandmän)
  NÄTVERKET FÖR INVANDRADE LESBISKA KVINNOR
  NÄTVERK LESBISK

  osv.

 5. Erik skriver:

  Organisationer som jobbar med kvinnofrågor: Jadu här är ett axplock:

  Socialdemokraternas kvinnoförbund

  Vänsterpartiets kvinnoförbund

  Centerns kvinnoförbund osv.. (kanske nåt enstaka partis kvinnosektion som inte gör det)

  SSU (på ett träningsläger hittades följande slogan: Mansslakt – kvinnomakt, kommentarer knappast nödvändiga)

  Ung Vänster

  Amnesty International

  Unicef

  Rädda Barnen

  FN

  Europarådet och liknande delar av EU som sysslar med socialpolitik (Där man spred lögnen att mäns våld mot kvinnor var främsta dödsorsaken åldrar 15-44)

  Den författarorganisation som Liza Marklund tillhörde vars ordförande ansåg det var författarens uppgift att ljuga och kalla det sant.

  Vetenskapsrådet

  JämO

  RFSU

  behöver vi fortsätta?

 6. Adam Weisshaupt skriver:

  På 80-talet var det några skandaler kring det hemliga frimureriet i Sverige där antogs att medlemmarna hjälpte varandra på ett icke acceptabelt sätt. Nu har vi ett helt öppet frimureri av kvinnoorganisationer som helt i det öppna verkar för ett kön och glömmer det andra. Detta skapar ett samhällskaos utan like och båda könen (människan) drabbas av detta. Maskulinism behövs så att inte vågskålen tippar över, om den nu inte redan gjort det?

 7. Pelle Billing skriver:

  Många bra förslag så här långt, fler idéer mottages tacksamt!

 8. Info skriver:

  Några fler bidrag:

  LESBISK NU
  GRUPP 8
  KVINNOLIGAN (upphörde 1978)
  LESBISK FRONT/LESBISKA FEMINISTER
  LESBISKA LIGAN
  KVINNOHISTORISKA SAMLINGARNA VID GÖTEBORGS UNIV.BIBLIOTEK
  KVINNOKULTUR OCH KVINNOFILM
  DORIS FILM

 9. Tommy Jonsson skriver:

  På manssidan vill jag nänmna:

  Umtgängesrätts Föräldrarnas Riksförening UFR, Stockholm

  Sveriges Mansjourers Riksförbund SMR, Skövde Etablerat 1987

  Ovansstående har anslutna Mansjouer i Malmö, Kalmar. Oskarshamn, Västervik, Eskilstuna, Skövde, Örebro och Uppsala. vilande på flera orter för tillfället.

  Riksförbundet För Familjers Rätt RFFR, Stockholm

  Observera att ovanstående har kvinnor i Förbundsstyrelsen, på kansli och i de olika föreningarna.

  Jag vill också starkt hävda att ovanstående i första hand arbetar för barnets självklara rätt till båda sina bioloogiska föräldrar. Därför vill vi inte gärna kalla oss för mansförening utan föreningar med ett äkta barnpersspektiv.

  Jag återkommer och fyller på dem jag saknar ovanför.

 10. Pelle Billing skriver:

  I nuläget: 58 organisationer för kvinnor och 6 stycken för män. Generellt sätt är organisationerna för kvinnor betydligt större och mer välorganiserade, och får mer bidrag från staten.

 11. katten skriver:

  Vi har föreningsfrihet här i landet.
  Glöm inte Fredrika Bremer-förbundet. Det fyller 125 år i år!!!
  På manssidan kan ni gott ta med några av de ordensliknande grupperna där
  kvinnor är strängt förbjudna; t ex herrklubben Samlingen på Arsenalsgatan i
  Stockholm. Pelle skulle nog vara välkommen där (man måste bli invald på
  rekommendation av två tidigare medlemmar).

 12. Info skriver:

  KUNGLIGA OPERAN I STOCKHOLM

  Anordnar fr.o.m. 14/11 särskilda tjejkvällar där kvinnor i alla åldrar kan träffas utan att besväras av män och könsmaktordningen. (Undantagandes spåren av de män som en gång ritade och byggde operahuset.)

 13. Info skriver:

  För säkerhets skull meddelas, att Kungl. operans tjejkvällar inleds den 14/10 (inte 14/11).

  Hädangångna förefaller numera KVINNOPARTIET och STÖDSTRUMPORNA vara. Kvinnopartiet startade i början av 1990-talet med bl. Anita Linner i styrelsen och Maria Hurtig som partisekreterare. Stödstrumporna var ett feministiskt nätverk, formellt bildat ett par månader före riksdagsvalet 1994 av journalisten Maria-Pia Boëthius, forskarna Agneta Stark och Ebba Witt-Brattström m. fl. Slagordet bland gatudemonstrerande feministaktivister var: ”Maria-Pia for president!”

  Huruvida följande organisation är aktiv f.n. är mig obekant:

  STÖDSTRUMPORNA INOM SVENSKA KYRKAN (”Vi vill nå kvinnor inom och utanför kyrkans krets. Vi vill även nå kvinnor i skiftande livsvillkor eller förändringar.”)

 14. Noger skriver:

  Lite gott och blandat, en del kanske redan finns med i listan

  Organisationer som arbetar för kvinnofrågor:
  S-kvinnor, m.fl politiska kvinnoförbund
  Nationellt centrum för kvinnofrid (Kvinnofridslinjen, kvinnofridsmottagningen)
  Kvinnofridsenheten (Akademiska sjukhuset)
  1,6-miljonersklubben (vars uppgift är att upplysa kvinnor över 50 om att de är förbisedda av den medicinska forskningen och felbehandlade i hjärtsjukvården, trots att fakta pekar åt annat håll. Det ironiska är att en manlig motsvarighet finge heta 1,5-miljonersklubben, gissa varför!)
  SKR (Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, konkurrent till ROKS)
  Hjärt-Lungfonden (en ideell insamlingsorganisation, samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt-lungsjukdom. Hävdar i nationella kampanjer att kvinnor underbehandlas och dör i klasar av hjärtsjukdomar)
  Nationella Sekretariatet för Genusforskning (Ger ut ”Genusperspektiv”)
  Centrum för rättvisa (kallar “positiv särbehandling” för diskriminering om kvinnor drabbas (jfr SLU), men vidtar inga åtgärder för att förhindra kvotering i andra sammanhang).
  Stadsmissionen (driver verksamheten ”Enter” som bara tar emot flickor som ”haft det jobbigt”, grabbar göre sig inte besvär)

  Feministiskt Initiativ ska definitivt vara med; det är ju bara att titta på deras huvudpunkter och politiska plattform.

  Organisationer som arbetar för mansfrågor:
  PappaRättsGruppen

 15. katten skriver:

  Brödraskapet Wolfpack, Hells Angles och Bandidos med flera motorcykelgäng
  hör definitivt hemma på den manliga sidan. Håll till godo!

 16. Pär Ström skriver:

  Mycket bra initiativ att göra denna lista, Pelle, jag ska genast blogga om det.

 17. Info skriver:

  STOCKHOLM MARATON

  är en årligen återkommande långdistanslöpning, som på intet sätt är reserverad enbart för herrar. Den kortare varianten

  VÅRRUSET

  är däremot strikt förbehållen kvinnor. Eller, som det heter numera, ”tjejer”. En tjejtävling, som under buller och bång anordnas varje år i en lång rad svenska städer och där flickvänner, fruar och äkta män får nöja sig med att stå bredvid och heja.

 18. Info skriver:

  KVINNOFRONTEN

  Här

  http://www.kvinnofronten.nu/lankar.htm#kvorgsverige

  hittas en mängd feministlänkar till

  Kvinnoorganisationer – Sverige
  Feministiska nätverk (mindre grupper)
  Kvinnoorganisationer – andra länder
  Kvinnotidningar
  Övrig media & mediekritik
  Diverse
  Kvinnohistoria
  Konst och musik
  Personliga hemsidor
  Personliga hemsidor – engelska
  Skolor & kursgårdar
  Feministiskt självförsvar
  Kvinnor och arbete
  Sexualiserat våld
  Kvinnosjukdomar
  Jämställdhet
  Forskning & statistik
  Myndighetslänkar
  FN, EU och liknande
  Konsument
  Sport
  Övriga organisationer
  Övriga organisationer – internationellt
  Övrigt – internationellt

 19. Pelle Billing skriver:

  Tack för all hjälp! Fortsätt gärna ge förslag. Vi är nu uppe i 7 organisationer för män och 63 för kvinnor.

 20. Mannen skriver:

  Kvinnoorganisationer:
  Tostan Sverige, tostan.se
  Röda Korset
  Operation kvinnofrid
  Skogsägarkvinnorna

  Kanske inte direkt organisationer, men ändå:
  flicka.se
  http://www.flicka.nu/ (Rädda barnen, pojke.nu finns naturligtvis inte …)

 21. Mormor skriver:

  Otroligt bra idé!

  På manslistan kanske man kan lägga till eventuell prostatacancer-organisation.

  Ska bli intressant att följa utvecklingen av listorna!

 22. Josefin Utas skriver:

  Men hallå. Det finns en poäng med att visa att det finns allt för få organisationer som driver mansfrågor. Men det blir inte direkt nån större poäng av att man definierar precis allt att vara för kvinnor – även om det handlar om män också, som ex Amnesty – och samtidigt bortser från de stora organisationer som är klart bara för män och har varit, ex frimurarna.

  Jag menar jag kan säga att DO numera är en mansorganisation, för att de inte ville ta upp frågan om könsdiskriminering mot de där 31 kvinnorna på psykologutbildningen där man kvoterat in män istället. Och jag ska jag på en del i en öppen föreläsningsserie om män nästa vecka om den manliga självbilden där några särskilt inbjudna män och alla deltagarna utbyter erfarenheter och tankar. Ska vi kalla det feministiskt och bara för kvinnor, bara för att även kvinnor är tillåtna att deltaga!? Nej, det blir ju larvigt.

  Jag förstår att ditt syfte är gott Pelle, men det är svårt att kämpa emot aversionskänslan. Att det mest bara ser ut som ett försök att ”gotta sig i” att det är så stor skillnad. Som om man borde skämmas för att man är kvinna, fastän det handlar om frivilligt organiserande och inget tvång eller måste.

  När jag lugnat ner mig så inser jag dock att det snarare är en betydligt större känga mot männen. Det är ju trots allt 50:50 av män och kvinnor i Sverige. Och ser det ut som ovan, så engagerar sig inte männen tillräckligt och/eller stöttar kvinnorganisationerna för mycket. Eller borde kvinnor organisera sig mindre som lösning på ”problemet”? Vad tycker du? Eller ska kvinnor starta mansorganisationer också…?

 23. Josefin Utas skriver:

  Jag kan sammanfatta det så här kanske:
  det hade sett betydligt bättre ut och varit mer konstruktivt om du Pelle bara listat mansorganisationerna. De renodlade sådana. För att få en överblick över vilka som finns idag. Att det finns fler för kvinnor är knappast någon överraskning eller en hemlighet. Antalet är väl dessutom inte det viktiga, utan vad organisationerna gör och hur det ser ut i samhället, vilka problem som finns och inte. Det kan inga såna här listor visa. Särskilt inte om de förvrängs enligt det jag skrev ovan.

 24. Erik skriver:

  Josefin Utas:

  Vi har ju haft flera givande diskussioner så jag vet att du är en smart härlig tjej som bara precis som många andra inblandade ibland blir lurad att tro på de mest upprepade påståendena. Därmed så hoppas jag du inte tar denna kritik personligt för nu måste jag tyvärr bli lite oense med dig i sakfrågan. Det handlar om semantik.

  En mansorganisation är en organisation där de har som del av agendan att driva mansfrågor. En organisation vars medlemmar bara är män frimurarna och liknande herrklubbar exempelvis är inga mansorganisationer. OPEC är ingen mansorganisation, de driver oljefrågor inte mansfrågor. NATO driver försvarsfrågor, det är heller inte mansfrågor. Jag var den som skrev Amnesty och anledningen till det är att de driver just kvinnofrågor, men inte mansfrågor.

  DO driver inte mansfrågor, däremot har de nu även vägrat att driva kvinnofrågor. De har sålunda visat betydligt mer hängivenhet till jämställdhet än Jämo gjorde.

  ”Och ser det ut som ovan, så engagerar sig inte männen tillräckligt och/eller stöttar kvinnorganisationerna för mycket. ”

  Klockren analys och nära vad jag själv också kom fram till. Anledningen det ser ut som det gör är att personer med makt och pengar följer könsrollerna. Dvs resultatet blir att männen skapar och stöttar kvinnoorganisationer medan kvinnorna inte skapar och stöttar mansorganisationer.

  Warren Farrell kommer fram till samma sak i sin bok ”myth of male power” Han säger att chauvinistiska män (som höga politiker ofta är) har gemensamt med kvinnliga feminister att de vill motsvara könsrollen att skydda kvinnor.

 25. Erik skriver:

  katten:

  ”På manssidan kan ni gott ta med några av de ordensliknande grupperna där
  kvinnor är strängt förbjudna; t ex herrklubben Samlingen på Arsenalsgatan i
  Stockholm.”

  Att kvinnor är förbjudna innebär inte föreningen driver mansfrågor. Att kvinnor är förbjudna innebär att föreningen ser sig som en minoritetskultur som använder segregation för att undvika kulturimperialism. Hmmm vilken annan grupp är det i samhället som förespråkar egna enklaver för att undvika att tvingas anpassa sig till det normala tro?

 26. Pelle Billing skriver:

  Josefin,

  Som Erik skriver så har jag definierat det hela som ”organisationer som jobbar med mansfrågor/kvinnofrågor”, dvs inte organisationer som bara har manliga eller kvinnliga medlemmar.

  Syftet med min lista är:
  1. Att visa att männen måste börja organisera sig! Det är bra att det finns spirande pappaföreningar, men det behövs en långt större bredd, mängd och storlek på organisationerna som driver mansfrågor. Männen själva måste vakna upp och organisera sig och det är ett av mina huvudsyften med den här bloggen.
  2. Att visa att organisationerna som driver kvinnofrågor är många, och att många av de får statliga bidrag.

  Jag kan förstå att listan är provocerande, men det är trots allt bara en kartläggning för att exponera hur det ser ut.

  Jag har avböjt att ta med flera olika förslag på kvinnoorganisationer, men inte ett enda förslag på mansorganisationer. Så jag kan inte se att listan är orättvis i nuläget.

 27. Pelle Billing skriver:

  Tack för de senaste länkarna!

  Jag har även tagit bort ett par länkar för att göra listan ännu mer stringent.

 28. kritiker skriver:

  ”Jag menar jag kan säga att DO numera är en mansorganisation”

  Ursäkta men, HAHAHAHA… Du anser Super-DO med radikalfeministen Katri Linna i spetsen vara en ”mansorganisation”. Nja …

 29. Josefin Utas skriver:

  Bra svar Erik och Pelle! Det känns mer nyanserat nu. Men jag har fortfarande lite funderingar om en del saker på listan (och som saknas på den manliga). Men hinner tyvärr inte skriva mer just nu.

 30. Noger skriver:

  ”Göran – Ett nätverk för kvinnor”
  http://www.natverketgoran.com/natverket/

  Syftet är att bygga upp kontaktnät – som utesluter män!

 31. Pelle Billing skriver:

  Vad gäller manliga nätverk så är ju Rotary numera öppet för bägge könen, så jag har svårt att se att det återstår några nätverk för män i karriären där man aktivt exkluderar kvinnor. Men jag kan ha fel och mottar gärna fler förslag på organisationer som arbetar med mansfrågor resp kvinnofrågor.

 32. Josefin Utas skriver:

  Män för jämställdhet
  http://www.mfj.se/

  Rikskriscentra för män
  http://www.rikskriscentraforman.se/Sida08.htm
  Här ingår ex Manscentrum i Stockholm.

  Det finns många kriscentrum och liknande stödverksamheter speciell för män, även från kommuner och inte som fristående organisationer. Men de är ju omöjligt att få med alla dem!

  Sen finns ju antifeministerna, som i alla fall påstår sig vara för män, även om jag själv har en annan åsikt (att de inte är för några människor alls..). Men deras hemsida verkar inte fungera just nu:
  http://www.antifeminist.nu.

  MaNet är ett manligt nätverk för män som utbildar sig till lärare. Finns på facebook som jag förstått.

  Mer om utbildning: KUPP, ”kritisk utbildningspolitisk grupp”
  http://kupp.wordpress.com/about/

  Sylvester för bögar har åtminstone tidigare varit ett stort stöd för de killar som behövt ”komma ut”’
  http://www.sylvester.se/

  Nystartade ”Killfrågor” för yngre män
  http://www.killfragor.se/

  Ungman, från sex och samlevnad
  http://www.ungman.info/

  Sen finns det herrklubbar.
  * Frimurarna (finns enstaka kvinnoinslag, i övrigt bara män). Står Ruter Dam med på listan så borde frimurarna vara med också. Och ”Round table Sweden” (för unga män)
  * The Royal Bachelors’ Club
  * Sällskapet

  Menprofem har tidigare haft en svensk gren som verkar lagt ner. Det kanske kommer igen?
  http://www.europrofem.org/

 33. Josefin Utas skriver:

  Test: jag lyckas inte lägga några inlägg här sedan igår.

 34. Josefin Utas skriver:

  Konstigt! Det funkade ju! Då måste det vara något problem med mina länkar. Får väl ta bort dem då.

  Fler förslag:

  ”Män för jämställdhet”, mfj.

  ”Rikskriscentra för män”, en paraplyorganisation. Här ingår ex Manscentrum i Stockholm.

  Det finns många stödverksamheter speciellt för män även från kommuner och inte som fristående organisationer. Men det är ju omöjligt att få med alla dem.

  Sen får man inte glömma antifeministerna, som i alla fall påstår sig vara för män, även om jag själv har en annan åsikt (att de inte är för några människor alls..). Men deras hemsida verkar inte fungera just nu märkte jag.

  MaNet är ett manligt nätverk för män som utbildar sig till lärare. Finns på facebook om jag förstått rätt.

  Mer för män inom utbildningsväsendet: KUPP, ”kritisk utbildningspolitisk grupp”.

  För de homosexuella känner jag till ”Sylvester”. Har åtminstone tidigare varit ett stort stöd för de killar som behövt ”komma ut”’. Vet såna som det varit viktigt för.
  Men jag undrar om det inte finns fraktioner av RFSL t.ex. som är bara för män också.

  Nystartade ”Killfrågor” för yngre män.

  ”Ungman”, från sex och samlevnadsmottagningarna.

  Sen var det det med herrklubbarna. Står Ruter Dam med på listan så borde ex frimurarna vara med också. De håller på med personlig utveckling, eller vad man ska kalla det, av medlemmarna, vilket förstås slår igenom utanför ”klubben” också. Så jag skulle definitivt kalla det något som gynnar män ute i samhället. Gemenskap i sig gynnar ju människor som är del av sådana. Det är ju därför de skapas. Finns också:
  * Round table Sweden
  * The Royal Bachelors’ Club
  * Sällskapet
  Bara för att deras agendor hålls hemliga så betyder det inte att de inte sysslar med något (om man jämför med Ruter dams mer öppna sådana).

 35. Tommy Jonsson skriver:

  Kvinna till Kvinna som i dag går till hårt angrepp på vår utrikesminister för att han inte tagit upp några kvinnofrågor internationellt och på sin blogg

 36. Pelle Billing skriver:

  Josefin: Har man massa länkar i sin kommentar så slår spamfiltret till. Men jag har godkänt en version med länkar nu.

 37. Pelle Billing skriver:

  @Josefin
  Män för jämställdhet hamnar på listan över de som jobbar med kvinnofrågor, eftersom deras primära fokus är att stoppa mäns våld mot kvinnor. Antifeminist.nu tror jag är nedlagt sedan en bra tag tillbaka.

  Rikskriscentrum jobbar också med män aggressivitet, och mäns våld mot kvinnor – men jag har trots allt satt upp dem på listan som jobbar med mansfrågor (för de trots allt män, till skillnad från Män för Jämställdhet som jobbar med att svartmåla män och att driva kvinnofrågor).

  Killfragor.se har inte startat ännu, men kan givetvis komma med på listan när de är igång. Royal Bachelor’s Club har Ladies Evenings…

  Men flera av dina förslag har kommit med, efter samma urvalskriterier som för organisationer som driver kvinnofrågor (eller exklusivt hjälper ena könet).

 38. Tommy Jonsson skriver:

  Makalösa Föräldrar i Stockholm påstår sig att arbeta för båda föräldrarna, men på den tiden jag bodde i Sth var det ensamma mödrar som gärna sökte kontakt med andra ensamma mödrar.

  Manliga Nätverket som startades på Rädda Barnen. Var med där och det skulle vara PK och arbeta mot mäns våld mot kvinnor på uppmaning av kvinnorna i Förbundsstyrelsen.

  Rädda Barnen

  BRIS, Barnets Rätt I Samhället

  Alla ovan arbetar för barnets rätt till sin mor, men ej fadern enligt min bestämda uppfattning.

  Fin lista du börjar få fram Pelle. En mycket bra ide.

 39. Josefin Utas skriver:

  Jag tror ärligt talat att mfj (män för jämställdhet) skulle känna sig besvikna över din kategorisering av dem. Och Rikskriscentrum tycker du är på gränsen att hamna där också. Det som är en ren stödorganisation för män med alla typer av problem. Nu hade just de tur och denna gång hamna på ”rätt” planhalva, men hur blir det nästa? Det du gör är dömer. Just det är risken med att hålla på och kategorisera. Ger din kategorisering verkligen mer än den kostar…?

  Enligt mig har män, precis som kvinnor, rätt att slippa bli offer, d.v.s. bli utsatta för våld, förtryck m.m. Att då jobba för att förebygga våld är i högsta grad något som gynnar män, för de drabbas av våld. Eller vad hände med argumentet ”män drabbas lika mycket av våld som kvinnor om inte i ännu mer”!?

  Men, män har också rätt att slippa bli FÖRÖVARE! Att arbeta med att försöka få människor som använder våld att lära sig sluta med det, eller förebygga sådant genom att hjälpa personer att bygga självkänsla t.ex. det är väl verkligen något som gynnar män. För det är de som är de vanligaste förövarna. Självklart så finns det kvinnliga förövare. Men att män arbetar med de manliga, ska det verkligen kallas vara för kvinnornas skull?! För mig känns det helkonstigt. Det är som ett osynliggörande av männens rättigheter. Eller kanske man ska säga ett ignorerande av hur män mår.

  Summerat: det må vara hänt att Mfj och mansjourerna inte formulerar sig om sina verksamheter på det mest ”optimala” eller ”korrekta” sättet. Jag stör mig på en del de skriver eller säger. Det skulle gå att göra det betydligt mindre provokativt och neutralt. Men det består i alla fall av män som GÖR något! De sitter inte på sina rumpor och bara gnäller eller struntar i andra människor. Att de gör något, det är jag övertygad om gynnar män. Inte bara har det en positiv effekt för dem som de hjälper. De är också goda förebilder för andra män.

  Jag är glad ju fler män som vill engagera sig. Jag tänker inte förringa deras syn på saken eller deras insats. Eller värdera den i hur mycket eller lite som kommer just männen till godo. ATT det gör det är jag övertygad om. Och det är det som räknas. Ju fler välmående människor (kvinnor som män) det finns i världen, ju gladare blir åtminstone jag.

 40. Sötis skriver:

  Vad gnäller du så mesigt om, Josefin? Du känner dig ju uppenbarligen hotad, i och med ditt fluffiga gnäll. Surprise, verkligheten knackar på. Offerkoftan är helt uppenbart inte bara svartvitt ”din”?

  Om det inte var för den uppenbart sjuka, och statligt sponsrade, könsideologin (istället för rasideologin) ‘femin’-ism så hade inte, till exempel, denna blogg behövts. Då hade vi naturligtvis bara intelligent, sakligt och vetenskapligt talat om människor. Om de helt unika individer, som vi alla faktiskt är.

  Men nu finns ju den uppenbart sjuka, statligt sponsrade könsideologin: ‘femin’-ism: Lögnbaserad offerskap; så kallad genusvetenskap. Statligt sponsrad, som sagt.

  Övergår _verkligen_ denna barnsligt enkla – manliga – logik verkligen din förmåga till eget tänkande – bortom de könsideologiska offerdogmerna?

 41. Pelle Billing skriver:

  Josefin,

  Man kan skilja på om en organisation:
  1. Gör något för män
  2. Har en positiv syn på män

  MFJ gör inget för män vad jag kan utläsa från deras hemsida, och har inte en positiv syn på män. Dessutom så underminerar de mäns rättigheter genom de remissvar de ger till lagstiftarna (t ex vad gäller vårdnadstvister). Genom att de är en feministisk organisation med i grunden radikalfeministiska värderingar så kan man inte säga annat än att de jobbar för kvinnor.

  Rikskriscentrum gör någonting för män, vilket är oerhört positivt. Huruvida de har en positivt syn på män är väl lite blandat. De tror att våldsutövande män kan hjälpas vilket är positivt, men de är en del av det etablissemang som osynliggör att män drabbar av våld i nära relationer, vilket är negativt. Det var inte på gränsen att de skulle hamna på ”fel” lista, utan de är övervägande en positiv kraft som jag ser det.

  Man kan fortsätta att diskutera detaljerna i min lista men huvudsyftet var relativt enkelt: att visa att det finns långt fler, och framför allt långt större och starkare, organisationer som jobbar för kvinnor och med kvinnofrågor. Detta tycker jag att jag har visat med god tydlighet. Nästa steg är sedan slutsatserna vilket som sagt blir två olika som jag ser det:

  1. Dags för oss män att börja organisera oss bättre!
  2. Dags för oss män att börja protestera mot statsfeminismen och att massa pengar från regeringen går till kvinnojourer och kvinnoorganisationer, utan att att ens hälften av de pengarna ges till män och mansfrågor.

 42. Erik skriver:

  Josefine Utas:

  ”Jag tror ärligt talat att mfj (män för jämställdhet) skulle känna sig besvikna över din kategorisering av dem.”

  De kan säkert inbilla sig de är en manspositiv organisation men faktum är att de är företrädare för den typiska formen av välvilligt manshat som beskrivs i böcker som ”Legalizing misandry” och ”The War on boys”

  ”Och Rikskriscentrum tycker du är på gränsen att hamna där också. Det som är en ren stödorganisation för män med alla typer av problem.”

  Nej rikskriscentrum är inte i närheten av lika illa som MFJ.

  ”Nu hade just de tur och denna gång hamna på “rätt” planhalva, men hur blir det nästa? Det du gör är dömer.”

  Det han gör är bedömer och det är inte tur som styr vem som hamnar var utan vilken inställning de har till manlighet och grabbighet. MFJ är uttalat negativa och förespråkare av ”män ändra er gör bot och bättring” attityden medan RKC är neutrala.

  ”Enligt mig har män, precis som kvinnor, rätt att slippa bli offer, d.v.s. bli utsatta för våld, förtryck m.m.”

  Där har du mycket snack och lite verkstad. Med tanke på hur mycktet mer resurser som läggs på att kvinnor skall slippa våld så är bevisligen den sanna åsikten den som dominerat vårt samhälle de senaste tusen åren. Att kvinnor har MER rätt att inte bli utsattta för våld. Att mäns och kvinnors rätt skulle vara lika är åsikten folk tycker borde gälla, inte den som bevisligen empiriskt gäller.

  ”Att då jobba för att förebygga våld är i högsta grad något som gynnar män, för de drabbas av våld.”

  Vilken av dessa organisationer jobbar för att förebygga att kvinnor slår sina män? Vilka har behandling för våldsamma kvinnor?

  ”Men, män har också rätt att slippa bli FÖRÖVARE!”

  Det där är bara en reversal av oanstående. Bevisligen har inte män och kvinnor samma rätt att slippa bli förövare precis som de bevisligen heller inte har samma rätt att slippa bli offer. Det är en fråga om vad vi VÄLJER och hur vi fördelar resurser, inte huruvida kan säga saker som låter bra.

  ”Att arbeta med att försöka få människor som använder våld att lära sig sluta med det, eller förebygga sådant genom att hjälpa personer att bygga självkänsla t.ex. det är väl verkligen något som gynnar män.”

  Det gynnar män att arbeta med våldsamma kvinnor och lära dem sluta slå sina killar men jag tror inte särskilt många av organisationerna på listan sysslar med den saken.

  ”För det är de som är de vanligaste förövarna.”

  Inte i romantiska relatoner nej, I romantiska relationer är de vanligaste förövarna av våld kvinnor. Detta visar typ varenda studie som gjorts sedan 70-talet antingen är det lika eller så är det våldsamma kvinnor som dominerar. Murray Strauss har ju själv sagt han trodde att eftersom män verkar mer våldsamma utomhus var det bara för honom att visa det var likadant inomhus. Men hans resultat visade något helt annat och för honom helt oväntat.

  ”Självklart så finns det kvinnliga förövare. Men att män arbetar med de manliga, ska det verkligen kallas vara för kvinnornas skull?!”

  Det spelar ingen roll vad det kallas (jag måste döpa den här ideologin till något snart). Syftet med att behandla en våldsam människa är att hjälpa personen som blir utsatt för våldet. Skulle en våldsam människa slå på sandsäckar skulle ingen lägga tusentals kronor på att hjälpa denne med dyra behandlingar.

  ”För mig känns det helkonstigt. Det är som ett osynliggörande av männens rättigheter. Eller kanske man ska säga ett ignorerande av hur män mår.”

  Att inte behandla våldsamma kvinnor ignorerar definitivt hur de kvinnornas pojkvänner mår. Att inte behandla våldsamma män ignorerar hur de männens flickvänner mår.

  ”Summerat: det må vara hänt att Mfj och mansjourerna inte formulerar sig om sina verksamheter på det mest ”optimala” eller ”korrekta” sättet.”

  Det är väl snarare precis som Kathy Young skriver helt korrekt i samhällets ögon att de sprider den sorts ”välvilliga” manshat som de flesta tar för givet är ok? Det finns ju en orsak boken jag läser heter ”Legalizing misandry”

  ”Men det består i alla fall av män som GÖR något!”

  De består av män som gör något som a) inte hjälper och alltså stjäl resurser mot vad som skulle hjälpa och b) som vi män gott klarar oss utan.

  ”De sitter inte på sina rumpor och bara gnäller eller struntar i andra människor. Att de gör något, det är jag övertygad om gynnar män.”

  Nej vad de gör gynnar inte män (som grupp) det gynnar vissa män (inte minst dem själva) medan det kraftigt missgynnar män som grupp.

  ”Inte bara har det en positiv effekt för dem som de hjälper. De är också goda förebilder för andra män.”

  Javisst, och för män som grupp är det förståss en katastrof att det bästa sättet du kan bli förebild är genom att ägna dig åt manshat som Dr Phil. Men som Kathy Young påpekar, det är omöjligt att ägna sig åt manshat utan att det automatiskt innebär man har nedsättande åsikter om de kvinnor som valt vara med de männen. Det är som när jag debatterade på passagen och en kvinna sade att tjejer inte gillar players. Jag sade som det var, struntsnack!

  ”Jag är glad ju fler män som vill engagera sig.”

  Själv kräver jag kvalitet och empiriskt stöd. De som engagerar sig utan dessa två motiveras inte av att hjälpa andra utan ser sitt arbete som terapi.

  ”Jag tänker inte förringa deras syn på saken eller deras insats. Eller värdera den i hur mycket eller lite som kommer just männen till godo.”

  Deras manshat kommer säkerligen några få män till godo precis som en och annan bortkommen man haft nytta av att lyssna på Dr Phil när han sprider säger ”Män kan inte kommunicera, de måste lära sig genom att titta på kvinnor” Men för varje man som hjälps är det hundra som missgynnas genom den attityd som sprids. Vilket syns mer och mer på betygen i skolorna.

  ”ATT det gör det är jag övertygad om. Och det är det som räknas.”

  Nej, det är inte vad man försöker göra som räknas, Kommunisterna försökte skapa rättvisa och klasslösa samhällen. Men det som räknas i min värld är faktiskt de arbetsläger som blev resultatet. Dvs det viktiga för mig är vad de gjorde, inte vad de pratade om och inte gjorde.

  ”Ju fler välmående människor (kvinnor som män) det finns i världen, ju gladare blir åtminstone jag.”

  Problemet är att män blir inte mer välmående av Dr Phil, MFJ & Co, Det är bara några få män som blir det på mängder av andra mäns bekostnad eftersom vad de verkligen gör är ursäktar sånt här.

  http://www.amazon.com/Down-Boy-Girls-Guide-Housebreaking/dp/0740741845/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1255728821&sr=8-1

 43. idxb skriver:

  Frimurarna jobbar med att ”utveckla” sina medlemmar och bör definitivt listas som en mansorganisation (med ett väldigt mäktigt, globalt nät av medlemmar).

  Kan spamfiltret ställas in så att det klipper av inlägg som är onödigt långa?

  ”Sötis”: du byter namn då och då, men din fixering vid ordet ”offerkofta” avslöjar dig. Kanske dags att uppdatera ditt ordförråd. Offerluva? Offerdildo? Bloggar om mansrollen hade f ö visst behövts även om feminismen inte funnits.

 44. Josefin Utas skriver:

  Pelle och Erik, har begränsat med tid, så kan inte bemöta allt. Men här är lite, riktat till båda:

  Angående mfj: organisationer vars synsätt skiljer sig åt från det ni själva har, det kommer ni inte kunna undvika att handskas med på något sätt. Vi kvinnor är möjligen lite mer vana vid sådant, eftersom vi behövt göra det nu rätt länge. Det finns hur många sorters feminister och feminism som helst, samt sådana som inte kallar sig det alls, och sedan finns dessa i olika grupper och organisationer. Men trots att man är så olika så har man ändå rätt mycket gemensamt, även i åsikter.

  Tips: vill man komma någonstans kan man inte kosta på sig att vara småaktig. Man borde försöka samexistera med sådana grupperingar som kanske inte riktigt är så som man önskar att de skulle vara. Om man går samman och stöttar varandra i de saker man faktiskt tycker lika om, så kommer man att komma längre än om dissar andra bara för att de inte har riktigt helt rätt fokus eller formulerar sig perfekt etc. Mångfald är faktiskt något positivt som man kan utnyttja. Men bara om man tror på att det kan vara det. Man väljer själv.

 45. Josefin Utas skriver:

  Erik:

  ”Nej vad de[mfj] gör gynnar inte män (som grupp) det gynnar vissa män (inte minst dem själva) medan det kraftigt missgynnar män som grupp. ”

  Vad är det då som skulle gynna män ”som grupp”? Vad skulle behöva göras nu, och av vem/vilka, om du fick bestämma?

 46. vmm skriver:

  Josefin skrev: ”Sen får man inte glömma antifeministerna, som i alla fall påstår sig vara för män, även om jag själv har en annan åsikt (att de inte är för några människor alls..). Men deras hemsida verkar inte fungera just nu märkte jag.”

  Antifeministiska Samfundet är nerlagt sedan länge. Dom påstod sig aldrig vara för män (går säkert att hitta enskilda medlemmar som gjorde det, men Samfundet som helhet). Dom påstod sig inte heller vara för kvinnor så Josefin har helt rätt i att dom inte var för några särskilda människor alls utan mer ville ha en mer sansad jämställdhetsdebatt.

 47. Erik skriver:

  Josefin Utas:

  ”Vad är det då som skulle gynna män “som grupp”? Vad skulle behöva göras nu, och av vem/vilka, om du fick bestämma?”

  Män som grupp skulle gynnas av mindre manshat i samhället, och med manshat menar jag den kulturellt negativa synen på manlighet. Idag granskas manlighet av sk ”forskare” som om det vore en sjukdom. Sexism mot män är den sista politiskt korrekta fördomsbastionen med enorm skada på mäns välmående.

  Vidare så var poängen med min monolog om polisen att huruvida något gynnar män eller kvinnor är helt en fråga om perspektiv. Å ena sidan så missgynnas män av att hela tiden ansättas av ”välvilliga” manshatare som skall rädda världen. Å andra sidan missgynnas kvinnor av manhat dels i och med att de lever ofta med en av de värst utsatta männen.

  Dels i och med att det enda sättet en man kan komma undan eländet är att tjäna förbaskat mycket pengar och därmed så tenderar nästan alla personer som tjänar mycket pengar vara män för de har en motivation som kvinnorna saknar.

 48. Pelle Billing skriver:

  Frimurarna har lagts till, samt det faktum att det finns 170 stycken självständiga kvinnojourer i Sverige.

 49. [...] Förra veckan påbörjade jag en kartläggning över vilka organisationer det finns i Sverige som jobbar för kvinnor respektive män. Listan uppdateras fortfarande och finns att läsa i det ursprungliga inlägget. [...]

 50. EP skriver:

  @Josefin Härligt att du tar debatt!

  från Soc:
  http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9015/2007-109-8_20071098.pdf

  Utdrag:
  ”De flesta ansökningar gäller målgrupperna våldsutsatta kvinnor och deras
  barn i allmänhet. Regeringen nämner i uppdraget särskilt att barnens situation
  behöver uppmärksammas av kommuner, kvinnojourer och brottsofferjourer.
  Så har alltså också skett. Övriga grupper som särskilt nämns i regeringens
  direktiv förekommer i mindre omfattning, som kvinnor med utländsk bak-
  grund, funktionshinder och missbruksproblematik. Ett mindre antal ansök-
  ningar (9 stycken) avser insatser till män som utövar våld. De flesta av dessa
  kommer från kommuner, eller kommuner i samarbete med kvinnojourer.”

  ”Män som utövar våld i nära relationer 9 ansökte 7 beviljades”

  Av följande sökande:

  Manligt nätverk för kvinnofrid
  Mansmottagning
  Mansorganisation

  fick:

  Det manliga nätverket för kvinnofrid Trollhättan och Vänersborg 219 000

  Uppenbarligen är mansorganisationerna inte ens betrodda att ta hand om de utövande männen. Mitt antagande att de övriga två var de om inte fick på samma grunder såtillvida de inte sökte på andra grunder.
  Statistiken är inte så detaljerad att den anger vilka som sökte på vilka grunder.

  mvh EP

 51. Erik skriver:

  Här är ett tips till alla kritiker av genussäljare och postmodernism.

  Påpeka att genusforskare låter precis som Sverigdemokrater när de utmålar en mikrodel av gruppen män som representativa för manlig kultur och därmed utmålar manlig kultur, manliga vanor och manliga roller som ett problem.

  http://aktivarum.wordpress.com/2009/10/23/akessons-retorik-ar-hamtad-fran-strukturernas-varld/

 52. Erik skriver:

  Försenad genuskritik

  För nån vecka sedan bestämde jag mig för att analysera maskulinitetsforskningen och använda denna analys som argument mot den metodik de använder. Jag hade sett en dokumentärfilm (eller snarare försökt se) och visste att personen som uttalar sig utbildat myndighetspersoner och använts av BRÅ.

  Men sedan så landade Jimmie Åkessons artikel om islam som en bomb och det första jag tänkte efter att ha noga läst hans artikel var

  ”Shit, han låter ju precis som en genusvetare”

  Snabbt satte jag mig ner och skyndade fram en ny analys, inte baserat på mansforskning utan på sverigdemokratforskning. Anledningen till detta är nog ganska uppenbart: Responsen på Åkessons artikel slår alla rekord men framför allt ”han kritiseras metodiskt”

  Därmed så är legitimiteten för kritik av genusforskarens metodik idag högre än den någonsin varit. Den kritiseras redan i form av Åkessons artikel.

  Av denna anledning så gör jag nu en snabb avslutning av första delen av min analys. Filmen jag analysera består av sju delar på youtube så nu kommer det att bli sju inlägg som visar att denna metodik är urdålig och skapar fördomar. Vilket är precis vad responsen på Åkessons artikel redan bekräftat.

  Som sagt, åkesson låter som en genusvetare, likheterna blir tydligare när man lyssnar på en genusvetare.

  http://aktivarum.wordpress.com/2009/10/24/rorelsen-mot-maskulinitet-del-1/

 53. Gunnar skriver:

  Pelle Billing
  Jag vill bara uppmärksamma dig på att den mer officiellt riktiga Pappa-Barn föreningen har hemsidesadressen http://www.pappa-barn-sverige.se/ .
  Den du länkar till är den ”ursprungliga” föreningen som inte har accepterat att föreningens medlemmar har röstat fram en ny styrelse för föreningen…

 54. Akantus skriver:

  Feministtokarna har inte bara en hel drös med organisationer som jobbar för deras ideologiska intressen, hela Sverige är en feministisk stat. Den första, och förhoppningsvis sista.

  Sweden, the feminist utopia of the world, som en spanjor en gång sade.

 55. Tomas W skriver:

  Intressant tolkning att sätta Män för jämställdhet endast bland de organisationer som arbetar för kvinnor. Vi själva tycker att vi arbetar för jämställdhet för pojkar och män och flickor och kvinnor. Det skulle vara intressant att veta hur du tänker där Pelle.

 56. Pelle Billing skriver:

  Hej Thomas,
  När jag googlar MFJ så står det följande:
  ”Verkar för jämställdhet och kvinnofrid med fokus på förändring bland män. Alla mår bättre av jämställdhet!”

  Ni har ett starkt fokus på mäns våld mot kvinnor, och ni skriver även om destruktiv grabbighetskultur. Detta är ett smalt spektrum av jämställdhetsfrågor, och sammanfaller med feminismens syn på män och manlighet.

  Jag har inte sett er prata om de verkliga mansfrågorna: farliga jobb, hemlöshet, självmord, kvinnors våld mot män, män som offras i krig, pappadiskriminering vid vårdnadstvister, att kvinnor får hela barnbidraget, att män inte får automatisk gemensam vårdnad av sina barn, osv osv

  Således ser jag er som en kraft som förstärker paradigmet att män skulle vara överordnade och mer skyldiga till könsrollerna – något som inte stämmer när man vågar se hela verkligheten. En organisation som förstärker myten om männen som ansvariga/skyldiga, och kvinnor som offer, är inte en organisation som jobbar för männens bästa.

  Visst kan man även prata om mäns våld mot kvinnor, men det blir inte trovärdigt när man osynliggör alla de viktiga mansfrågorna.

 57. [...] bekant så finns det redan betydligt fler organisationer i Sverige som tillvaratar kvinnors intressen än som tillvaratar mäns intressen, så denna lag [...]

 58. [...] myself about organizations that focus on equal rights or the rights of women. I will work through this list and become aware and educate myself of the work that is made in this [...]

 59. [...] myself about organizations that focus on equal rights or the rights of women. I will work through this list and become aware and educate myself of the work that is made in this area. I will also look if [...]

 60. Christina Nauckhoff skriver:

  Hej:
  Här en ny mansförening:
  http://piff.nu/
  Pappor för individuell pappaförsäkring

 61. Avat Sharifi skriver:

  Hej Pelle Billing
  Vill gärna rekomendera att ni tillägger även vår hemsida på er lista
  http://www.pelafadime.se
  Tack på förhand!
  Med vänliga hälsningar
  Glöm Aldrig Pela och Fadime Riksföreningen
  Avat Sharifi

 62. Robert skriver:

  Hej,

  Jag råkar vara frimurare av andra graden och skulle inte påstå att vi verkar specifikt för män på något vis mer än att vi jobbar med vår personliga utveckling. Dock kan endast män vara medlemmar av Svenska Frimurare Orden, men våra damer är mer än välkomna på gemensamma middagar och annat som ordnas. Läs gärna mer här:
  http://www.frimurarorden.se/index2.html

  T.ex. jobbar vi med Caritas, vi skänker bland annat pengar till kvinnorättsjourer, forskning inom pediatrik, kulturarbete m.m.

  Om nu SFMO ska tas upp, bör kanske även andra ordenssällskap tas med (Såg att RTL var med), de är ganska många:
  http://www.arnell.cc/listor.htm

  Odd Fellow, Sällskapet etc…

  Vänligen,
  Robert

 63. Anonym i kostym skriver:

  Vad var det för organisation som höll till i korsningen Blekingegatan-Östgötagatan?

Google