Fransk minister vill införa kvotering

17 oktober 2009, av Pelle Billing

Kvoteringsiverna verkar sprida sig runt om Europa. I Norge och Spanien är lagar redan stiftade om kvotering, och i Sverige pågår en intensiv debatt om ämnet. Nu uttalar sig även den franska jämställdhetsministern Nadine Morano i frågan:

Morano vill se fler kvinnor i bolagens styrelser och kan tänka sig en lag om kvotering:

– Det pågår en diskussion om det just nu, men inget beslut har fattats.

– Jag är inte den som älskar tvingande jämställdhetsåtgärder, men ibland är de ett nödvändigt ont, säger hon.

För det första så har kvotering inget att göra med jämställdhet, eftersom jämställdhet handlar om att alla ska ha samma möjlighet och rättighet att göra karriär, inte att lika många män och kvinnor måste göra karriär inom ett visst område. Sedan har jag svårt att förstå varför man vill tvinga folk att göra vissa livsval. Var inte poängen med att ha demokrati och frihet att individerna själva skulle bestämma hur de vill leva sina liv?

Kvoteringsförslagen runt om i Europa handlar inte om jämställdhet, utan de handlar om en strävan om att utplåna de medfödda skillnaderna mellan könen, vare sig folket är med på detta projekt eller inte. Själv tycker jag det är utmärkt att män och kvinnor inte längre behöver vara låsta i vissa roller, men jag kan inte förstå varför man ska tvinga folk att bete sig på ett visst sätt, eller varför man tror sig vara kapabel att utplåna de medfödda könsskillnaderna som tagit hundratusentals år att utveckla.

 

1 kommentar » på “Fransk minister vill införa kvotering”

  1. Access skriver:

    Faktum är väl att de faktiskt inte är ute efter att ”utplåna de medfödda skillnaderna mellan könen, vare sig folket är med på detta projekt eller inte”. Om det vore så skulle de kräva kvotering även till mindre attraktiva jobb än bolagsstyrelser och professorstjänster. Till exempel vägarbetare, soldater och byggarbeten. Eller varför inte förskolelärare, sjuksystrar och socialassistenter, där män är klart underrepresenterade?

    Nej, det handlar om att ett fåtal överklasskvinnor – med tillgång till både media och den politiska eliten – vill ha gräddfil till vissa välbetalda jobb. Utan att behöva konkurrera med motsvarande män på lika villkor.

    Svårare än så är inte den här frågan.

Google