Tännsjö ger sig in i debatten

26 september 2009, av Pelle Billing

Professorn i praktisk filosofi, Torbjörn Tännsjö, ger sig in i debatten kring kön, genus och surrogatmödraskap i en artikel på DN Opinion. Jag skriver inte under på allt han säger, men det är intressant att han vågar sig in på detta minerade fält och rör om lite i grytan.

Ty även om pratet om att vår könsmässiga tillhörighet är konstruerad inrymmer ett mått av sanning, i det att vi ”konstruerar” vissa normer för vad som är manligt och kvinnligt genom vårt sätt att leva och värdera varandras liv (vad som förr kallades könsroller), så finns ju robusta biologiska skillnader att peka på i de flesta fall. Vi tycks ha våra rent biologiska könsmässiga karaktäristika oberoende av uppfostran.

Tänk att vi har nått en punkt då det närmast är kontroversiellt att säga att människan är en biologisk varelse, trots att vi inte ens skulle existera utan vår biologi. Tännsjö verkar vara innepå att våra könsroller bestäms i ett komplext samspel mellan kulturella, ”konstruerade” faktorer och medfödda faktorer – och detta håller jag med om till fullo. Människan är en varelse där medfödda egenskaper ständigt samspelar med omgivningen och med förvärvade egenskaper, så vi kan inte förklara könsskillnader eller någon annan mänsklig egenskap genom att endast titta på kultur eller genom att endast titta på det medfödda.

Tännsjö tar även upp att gynekologen Lars Hamberger är tveksam till att börja transplantera livmödrar till individer som saknar en sådan, men som fullt ut vill leva som kvinnor (dvs transsexuella, eller kvinnor som föds utan fungerande livmoder). Själv har jag lite svårt att förstå varför man skulle stoppa den medicinska utvecklingen, även om jag tror det är en lång väg kvar innan man kan lyckas med ett sådant ingrepp. Alternativet som tas upp till livmodertransplantation är surrogatmödraskap, men själv ser jag ingen motsättning alls mellan dessa två alternativ:

Dessa kvinnor och par kan ju i stället anlita en surrogatmoder, för att få det barn de önskar, påpekar han. Han pläderar också för legalisering av en sådan ordning i vårt land.

Det är utmärkt att Lars Hamberger och Torbjörn Tännsjö är för en legalisering av surrogatmödraskap, men jag förstår inte varför de bara pratar om kvinnor och par. Enligt mig borde även män kunna göra ett avtal med en kvinna om surrogatmödraskap, vare sig mannen är straight eller bög. Den lagliga situationen i dagens Sverige är att surrogatmödraskap är förbjudet, medan insemination tillåts för kvinnor som är i ett parförhållande (med en man eller en kvinna). Jag hoppas man snart tar steget fullt ut och tillåter surrogatmödraskap och inseminering både för par och individer. Det rör sig inte om någon avancerad teknolgi som ska till, utan det skulle helt enkelt handla om att man legaliserar de praktiska möjligheter som alltid funnits tillgängliga för mänskligheten.

 

Kommentarsfunktionen är stängd.

Google