Schyman erkänner kvinnlig fördel

14 september 2009, av Pelle Billing

Förutom att Gudrun Schyman idag har en debattartikel i SvD, så intervjuas hon i Expressens partiledarintervjuer (trots att hon inte leder något riksdagsparti). En kommentar hon lämnar i intervjun är synnerligen intressant:

– I andra delar av världen så finns det en beredskap att säga att vi måste satsa på kvinnors självständighet och möjlighet till egen ekonomi för det genererar välfärd, eftersom kvinnor är bärare av det civila samhället. Det sättet att se måste vi också våga ha här i västvärlden och i Sverige.

Så kvinnor har alltså en stark maktposition i det civila samhället? Jag har hävdat att flertal gånger att kvinnor har en tydlig makt vad gäller den sociala interaktionen mellan medborgare, och att Schyman här är inne på samma linje är glädjande. Dock så försöker hon ge sken av att detta är en börda för kvinnor, men detta är givetvis bara ett retoriskt grepp. Att män till stor del är bärare av industrin och näringslivet brukar hon inte kalla en börda, utan istället ett manlig privilegium.

Schyman är också tydlig med att kvotering endast är något som får gynna kvinnor:

Du är för kvotering. Veterinärhögskolan i Uppsala försökte kvotera in män men fick nej av tingsrätten. Tycker du att det är rätt att tingsrätten sa nej?
– Jag ifrågasätter inte den domen.

Är det någon som tror att svaret blivit detsamma om det var kvinnor man hade hindrat från att kvoteras in?

Schyman får också en riktigt bra fråga i intervjun, som hon inte klarar att besvara särskilt bra:

Hela ert parti bygger på frågan om jämställdhet. Men ni har hittills inte haft en manlig talesperson, och i er styrelse sitter inte en enda man. På er valsedel i EU-valet fanns bara kvinnor. Gör inte detta er till Sveriges mest ojämställda parti?
– Det kan man ju säga om man har en väldigt trångsynt föreställning om vad jämställdhet är. Målet är ju att kvinnor och män ska ha lika mycket makt och möjlighet att forma sina liv.

När man vänder radikalfeministernas definition på jämställdhet mot de själva, så vill de inte stå för sin egen retorik. Uppenbarligen är det roligare att peka finger mot andra än att leva som man lär.

Slutligen så säger faktiskt Schyman något om männen, och erkänner en viktig aspekt av den manliga könsrollen:

Hur många män tycker att det är toppen att ha en roll av att vara någon form av levande bankomat och göra karriär 120 timmar om dygnet och dessutom knappt veta vad barnen heter?

Här tar hon upp att männen ofta är en förbrukningsvara i samhället, och att männen gör en stor uppoffring när de arbetar istället för att få träffa sina barn. Tänk om Schyman kunde prata om detta lite oftare, och i förlängningen skrota ordet feminist och istället prata om en jämställdhetsrörelse som bryr sig om bägge könen?

Uppdatering: Läs även Schymans chatt med Expressens läsare, där hon säger att feminism bör undervisas på alla nivåer i skolan (dvs pojkar ska skambeläggas), och att förbifart Stockholm är ett manligt transportbehov (kvinnor äter inte den mat som lastbilar transporterar?).

 

4 kommentarer på “Schyman erkänner kvinnlig fördel”

 1. Kristina skriver:

  Jo, det var uppfriskande! Jag tycker att Gurdrun annars går över gränsen genom att ha ett för ensidigt perspektiv.

 2. idxb skriver:

  Gudrun är, som vi alla vet, inte särskilt skärpt. Hänger dock inte riktigt med här:

  När man vänder radikalfeministernas definition på jämställdhet mot de själva, så vill de inte stå för sin egen retorik. Uppenbarligen är det roligare att peka finger mot andra än att leva som man lär.

  En grupp människor som anser att de kämpar för sin egen grupps rättigheter — i det här fallet kvinnor — kommer förmodligen inte bestå till någon större del av de personer som de anser förtrycker dem. Den svarta rörelsen i USA har inte 50% vita medlemmar, det är väldigt ont om straighta människor i RFSL, osv. Ändå anser de sig båda jobba för jämlikhet.

 3. Access skriver:

  idxb:
  Det parti som kandiderar till parlament måste vara berett att representera hela befolkningen, inte bara ett visst kön. I ledningsposition ska ledarna ta hänsyn till hela befolkningen, därför är det direkt osmakligt när ett visst kön medvetet utesluts vid tillsättningen av kandidater. Det är att aktivt diskriminera hälften av den befolkning man kandiderar till att representera.

  Det är en vulgärtolkning av demokratibegreppet att den valda ledningen bara skulle representera sina egna väljare. Med ett sånt tänkande hamnar man snabbt i majoritetsstyre och minoritetsförtryck.

 4. idxb skriver:

  Det parti som kandiderar till parlament måste vara berett att representera hela befolkningen

  Nej, nu är du inne på det märkliga amerikanska begreppet ”bipartisanship”. Det är inget vi brukar syssla med i Europa.

  Här säger ett parti vad de tycker (inom lagens ramar) och så röstar folk. Om deras åsikter är allt för extrema måste de förvisso nog sedan kompromissa med andra partier för att få någon reell makt.

  Majoritetsstyre och minoritetsförtryck är helt omöjligt att undvika.

Google