Radikalfeminismen översatt

08 september 2009, av Pelle Billing

På dagens DN Opinion skriver S-kvinnornas ordförande Nalin Pekgul om den jämställdhetspolitik de vill föra:

Jämställdheten kräver förstärkta välfärdstjänster. Det kan inte uteslutas att skatterna måste höjas.

Visst låter det bra när man säger att ”jämställdheten kräver”? Det anspelar på en basal form av rättvisekänsla hos oss alla. Men det som egentligen menas när folk säger ”jämställdheten kräver” är för det mesta: ”min personliga önskan att stödja kvinnor utifrån den radikalfeministiska ideologi jag bekänner mig till, kräver att…”. Så nästa gång du läser uttalandet i en tidning, gör översättningen i ditt eget huvud så du vet vad som egentligen menas.

Äkta jämställdhet – dvs lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter mellan könen – är ett värde som är viktigt att försvara i samhället, därför kan vi inte låta ordet kidnappas av ideologiska särintressen.

Pekgul skriver vidare:

En förstärkning av välfärdstjänster som barn- och äldreomsorg, kombinerad av en lag om rätt till heltid och av ändrade regler i föräldraförsäkringen kommer att jämställa kvinnors arbetsvillkor med männens.

Kvinnor har redan jämställda arbetsvillkor med männen, då alla utbildningar och alla arbetsplatser är öppna för bägge könen. Det finns alla möjligheter för en ung kvinna att välja en utbildning som leder till ett välbetalt heltidsjobb. Något som ofta glöms bort i debatten är dessutom att de flesta lågstatusyrken domineras av män – något som sällan eller aldrig tas upp när jämställdhet diskuteras.

På resor och när jag tagit emot utländska gäster har jag många gånger blivit upprörd över manliga politiker som säger sig arbeta för mänskliga rättigheter men utgår från att dessa rättigheter enbart gäller män. Om jag till exempel tar upp kvinnors situation i det palestinska eller det kurdiska samhället svarar männen att just nu har de så mycket viktigare uppgifter att ta itu med. De har inte tid att bekymra sig om hur kvinnorna har det.

Det är ett vanligt missförstånd att länder som inte nått lika långt i sin utveckling som industrialiserade demokratier, sysslar med kvinnoförtryck och därmed är i skriande behov av en feministisk politik. Sanningen är att dessa länder helt enkelt har kvar de traditionella könsrollerna, könsroller som missgynnar bägge könen på olika vis. Kvinnor är ofta fast i hemmet med små möjligheter att påverka samhällsbygget. Männen förväntas å andra sidan vara förbrukningsbara och ta på sig alla farliga jobb och eventuell krigsföring, samtidigt som man kanske är ifrån sin familj hela dagen för att kunna försörja dem.

Givetvis kan man inte prioritera kvinnornas situation i ett sådant outvecklat samhälle. Det viktiga är att få igång industrialiseringen, demokratin och freden – då det är dessa faktorer som på sikt leder till ett bättre liv för bägge könen. Det är först när denna typ av välstånd har utvecklats som ideologiska rörelser såsom radikalfeminismen har möjlighet att få fotfäste.

Men arbetsmarknaden är tudelad; kvinnor styrs mot branscher där lönerna är låga och arbetet i stor utsträckning organiseras som deltidsarbete och behovsanställning.

”Kvinnor styrs mot branscher”… Är kvinnor inte längre subjekt med förmåga att göra sina egna val i livet? Visst påverkas vi av vår kultur, men det är väl magstarkt att beskriva kvinnor som nickedockor som inte kan göra egna val. Om jag var kvinna skulle jag bli enormt upprörd av denna beskrivning.

Slutligen kan man fråga sig varför det endast finns kvinnoförbund hos de politiska partierna? Med tanke på att män har lika många utmaningar att ta sig an, så vore det rimligt att de politiska partierna även instiftade mansförbund.

 

11 kommentarer på “Radikalfeminismen översatt”

 1. den 8 september 2009
  Anonym sa…
  Är det inte dags att göra ide slut med Män för jämställdhet istället Anders? Vad kan de göra annat än att rida på sina mulor där i Kabul?
  Cowboy
  den 31 augusti 2009 16:34
  Anonym sa…
  Du kanske missförstod mig tidigare Anders men varför urtjasfsa med de där gubbarna i Män för Jämställdhet, de är bara i fotspåren på ett allomfattande destruktivt manshat. Som du är inne på själv, skit i de! Låt Talibanerna härja som de vill, men strunta i dem….
  Cowboy
  den 7 september 2009 16:44

  Anders Hammarlind sa…

  Ja det gjorde jag säkert vaquero , men tanken är väl mer som, var som, den ljuvliga kombinationen grädde och jordgubbar. Jag tog bort din kommentar helt fel, ledsen för det. Men låtom dem härja i MFJ även om de gör sig – överpompöst – som talesmän för alla män generellt och övergripande och med ett rejält monopolbegär( på att få sätta agendan, styra all debatt). De är alla mäns röst, ja pyttsann. De tar självsvådligt patent på att veta allt och bäst och att män är ruttna sillar överlag.
  Men ok, nu lägger jag dem på hyllan under rubriken hårdför klasskampen blev hårdför könsrollskamp och därmed föga intressant. Så visst, nu struntar jag i dessa ”gubbar”.
  den 8 september 2009 10:32

 2. Anders skriver:

  Per Billing:

  Dina kommentarer är berättigade, men i den här artikeln är det primära att argumentera för att HÖJA SKATTERNA.

  Dessa skattehöjningar motiveras med att syftet är s.k. jämställdhet mellan män och kvinnor – men det är en KULISS.

  Det primära för det socialistiska blocket är skattehöjningar i syfte att tillföra mer pengar till de friska, arbetsföra men bidragförsörjda individer, som idag är det socialistiska blockets centrala väljare.

  Det är ekonomisk jämställdhet mellan folk som jobbar och friska, arbetsföra personer som av olika skäl inte jobbar, som det socialistiska blocket eftersträvar.

  Tidningen Kommunalarbetaren: ”Kostnaderna för socialbidragen skenar”

  ”I de 154 kommuner som är med i den senaste undersökningen har kostnaderna ökat med 13 procent mellan första halvåret 2008 och första halvåret 2009. Det motsvarar ungefär 1,2 miljarder kronor.

  Några av kommunerna har fördubblat sina kostnader under den jämförda tiden.”

  I någon tidning läste jag, att fyra av tio av de nytillkomna socialbidragstagarna är under trettio år.

  Det är alltså främst pga resultatet av den egna skol- och invandringspolitiken som socialdemokraterna vill höja skatten.

  Men det kan partiet (att lätt insedda skäl) inte tala klarspråk om. :-)

  Anders S

  PS Stort tack för länken http://www.yakida.se/dn2.html

 3. idxb skriver:

  @Pelle

  Kvinnor har redan jämställda arbetsvillkor med männen, då alla utbildningar och alla arbetsplatser är öppna för bägge könen.

  Så tycker jag. Men du anser ju att deras hjärnor, över lag, är bättre lämpade för vissa yrken. Så då bör man väl höja lönen för de yrkena.

  Givetvis kan man inte prioritera kvinnornas situation i ett sådant outvecklat samhälle. Det viktiga är att få igång industrialiseringen, demokratin och freden

  Jag tycker inte att man kan vänta på industrialisering och demokrati om kvinnor (och homosexuella) drabbas av hedersmord, eller om flickskolor bombas av religiösa fundamentalister, eller om kvinnor inte får köra bil.

  Männen förväntas å andra sidan vara förbrukningsbara och ta på sig alla farliga jobb och eventuell krigsföring, samtidigt som man kanske är ifrån sin familj hela dagen för att kunna försörja dem.

  Har du varit i Saudiarabien?

 4. katten skriver:

  ”Något som ofta glöms bort i debatten är dessutom att de flesta lågstatusyrken
  domineras av män – något som sällan eller aldrig tas upp när jämställdhet diskuteras. (Pelle)

  ” ‘ Kvinnor styrs mot branscher.’ Är kvinnor inte längre subjekt med förmåga att
  göra sina egna val i livet? Visst påverkas vi av vår kultur, men det är väl magstarkt att beskriva kvinnor som nickedockor som inte kan göra egna val* ”
  (Pelle)

  De som läst dig noga visste nog redan att du använder olika mått på män och kvinnor. Vi får väl säga då att män är nickedockor – som finner sig i lågstatusyrken!

 5. Kristina skriver:

  Pelle, bra poäng i att man borde diskutera och försöka ta tag i båda könens situation, även i mindre utvecklade länder.
  Men även idxb har en viktig poäng: demokratisering och välståndsuppbyggnad i all ära men det kan finnas mer problem som är mer akuta och bör hamna tidigare på agendan. Visst man skall ha respekt för kulturer, men visst det går att arbeta för mänskliga rättigheter ändå! Nalin sätter fokus på kvinnornas situation. Man borde sätta fokus på både män och kvinnor men ifrån deras olika verklighet menar jag, eftersom både kvinnors och mäns mänskliga rättigheter kränks, men på olika sätt.

 6. Jocke skriver:

  Det är väl så att i primitiva och odemokratiska samhällen så far mer eller mindre alla människor illa på olika sätt. Jag tror därför att vi i väst främst ska försöka leda dessa länder mot demokrati, därefter kommer även de andra problemen att lösas efterhand.

  Om vi däremot enbart riktar in oss på att lösa exempelvis kvinnors eller homosexuellas situation i dessa länder gör vi ett grundläggande fel. Då blundar vi för alla andra som också far illa, men vi blundar också för helheten och vad som är roten till problematiken. Det blir så att säga som att försöka lindra symptomen istället för att bota sjukdomen.

  Så att lobba för demokrati, rättvisa och mänskliga rättigheter i det stora hela är det enda rätta. Det gynnar alla, även kvinnor och homosexuella.

 7. idxb skriver:

  @Jocke

  Då blundar vi för alla andra som också far illa

  Nej, det gör vi inte. Att skydda en flickskola i Afghanistan gör inte att världen glömmer bort att det finns andra problem i det landet.

 8. Jocke skriver:

  @ idbx

  Jo, det är exakt vad vi gör och det sker hela tiden.

 9. idxb skriver:

  I Irak limmar de igen homosexuella mäns anus och ger dem sedan ett ämne som orsakar diarre. Detta leder till en långsam, smärtfylld död när de inre organen brister.

  Jag anser att det är viktigare att bekämpa det än att Iraks industrialisering kommer igång.

  Alla som inte tycker det saknar empati, vilket brukar vara kopplat till att man aldrig själv har tillhört en utsatt grupp.

 10. Jocke skriver:

  ”I Irak limmar de igen homosexuella mäns anus och ger dem sedan ett ämne som orsakar diarre. Detta leder till en långsam, smärtfylld död när de inre organen brister.”

  Snälla du, ge mig en källa till detta påstående.

  Vad används för lim till att börja med? Ge mig en källa (helst tre av varandra oberoende dock), en trovärdig sådan.

 11. idxb skriver:

  http://www.hrw.org/en/reports/2009/08/16/they-want-us-exterminated

  Men nej, låt oss istället invänta att Iraks industrialisering har börjat ta fart.

  Verkar mycket vettigare att engagera sig i hur förtryckta svenska män och kvinnor är av sina könsroller. Och att bemöta varenda dumhet Gudryn Schyman någonsin vräkt ur sig i Aftonbladet.

Google