Ingen diskriminering inom hjärtsjukvården

22 september 2009, av Pelle Billing

Av någon anledning har det blivit populärt att hävda att kvinnor får sämre sjukvård än män, och särskilt när det gäller hjärtsjukvården. Ifall så var fallet skulle det ju finnas all anledning att vara upprörd. Jämställdhet betyder ju att bägge könen ska ha lika möjligheter, och det inkluderar lika möjligheter till en bra vård.

Men kunskapsläget visar glädjande nog att det in föreligger någon diskriminering inom hjärtsjukvården. Joakim Alfredsson, läkare och forskare i Linköping, har i sin avhandling visat att kvinnor får lika bra hjärtsjukvård som män. Dessutom så skrev ju 15 ledande hjärtspecialister redan för ett år sedan att det är en myt att kvinnor får sämre hjärtsjukvård.

Hoppas denna kunskap kan sprida sig inom jämställdhetsdebatten, så vi slipper höra fler felaktigheter.

 

6 kommentarer på “Ingen diskriminering inom hjärtsjukvården”

 1. Nu kommenterar jag skriver:

  Kunskapen finns nog oftare än viljan att sprida sanningen. Så känns det i alla fall eftersom vissa individer håller för sina ögon och öron när man ger dem korrekt fakta – och de kan ju liksom inte ha missat hur det ligger till eftersom det handlar om deras intresseområde.

  Här är en bra länk till:

  http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Sa-godkanns-ett-lakemedel/Test-av-lakemedel/Test-pa-bade-man-och-kvinnor/

 2. Jonas P skriver:

  Kommentaren jag skrev på att tidigare inlägg passar nog bättre här. Klistar in det:

  Apropå diskriminering och förtryck av kvinnor i vården. Många hävdar att detta även gäller psykiatrin.

  Vad jag tänkt på, mycket eftersom jag själv jobbar i psykiatrin, är det faktum att det är närmare 70/30 fördelning på kvinnor respektive män i psykiatrin, både vad det gäller patienter (i både sluten- och öppenvård) och personal. Detta gäller även verksamhetscheferna, åtminstone i min organisation. Sedan är 100% av alla chefsjuksköterskor är kvinnor, och på de olika slutenvårdsavdelningarna är det sjuksköterskorna (som oftast är kvinnor) som är chefer. Läkarna är de enda som är “jämställda”, 50/50.

  Den naturliga frågan blir då såklart: Vem är det som diskriminerar och förtrycker kvinnorna i psykiatrin, när det är kvinnor som är i överlägsen majoritet?

  Filosofen Ken Wilber brukar i jämställdhetsdebatten tala om att för att en grupp ska kunna bli förtryckt så behöver den antingen vara i minoritet, eller så behöver den vara dummare eller svagare på något sätt. Kvinnorna är istället i överlägsen majoritet i psykiatrin, och det är knappast armbrytningstävlingar som avgör vem som får bestämma. Så… (Poängen är såklart helt enkelt att kvinnor inte diskrimineras, inte att de är korkade.)

  Ett lustigt tankeexpriment är att tänka sig att rollerna vore omvända. Att de som fick mest hjälp/vård i psykiatrin var män, och att männen också var i majoritet i personalgruppen. Då skulle nog många hävda att det var bevis nog för att kvinnor diskrimineras. Men när förhållandet är det omvända så letar man andra förklaringar, hela tiden med föreställningen att kvinnor diskrimineras.

  Tack f.ö. för en superb blogg, Pelle! Det är en vågad grej du gör och din röst är välbehövd.

 3. vmm skriver:

  Feministerna kommer säkert att jubla nu när dom kan bocka av en orättvisa.

  Eller så kommer dom att göra sitt yttersta för att försöka hitta fel i den här undersökningen och hävda att kvinnor faktiskt är diskriminerade i hjärtvården. Det skulle ju vara ett nederlag i den feministiska argumentationen om man inte längre kan hävda att vården diskriminerar kvinnor.

  Men får jag gissa så tror jag de flesta feminister varken hurrar eller buar utan bara skiter i en sådan här undersökning och dom kör på som vanligt och kommer att hävda att kvinnor diskrimineras när det gäller hjärtvården.

 4. Pär Ström skriver:

  Bra att du belyser detta, Pelle! Myten om att kvinnor får sämre hjärtsjukvård vevas om och om igen i media.

 5. [...] När ska verkligheten få genomslag i debatten? För övrigt har även Pelle Billing bloggat om detta (här). [...]

 6. [...] är på väg.” Att det har talats om det betyder inte att det är så! Det har jag själv tidigare skrivit om. Det känns oansvarigt av SR att skriva om rykten utan att man kollar upp ifall de verkligen [...]

Google