Feminismen är värdekonservativ

09 september 2009, av Pelle Billing

Feminismen beskrivs ofta som en progressiv rörelse, både inifrån och utifrån. Ju mer radikal feminismen är, desto mer anses den ”utmana rådande strukturer” och vilja ”krossa patriarkatet”. Men frågan är om feminismen egentligen är särskilt progressiv, när man skalar av alla ytliga slagord och tittar på vad som de facto förespråkas.

Det som symboliserar feminismen i svensk politik och media är följande påståenden:

 • Kvinnor är förtryckta
 • Kvinnors sexualitet exploateras
 • Kvinnor diskrimineras
 • Det behövs mer resurser till kvinnor

Kort sagt, kärnan i vad mainstream-feminismen i dagens Sverige säger är: kvinnor är offer.

Uppfattningen om att kvinnor är utsatta individer som behöver skyddas och tas om hand om är allt annat än progressivt. Det är en av mänsklighetens äldsta värderingar, som grundar sig på att man historiskt sett alltid behövt skydda kvinnor för att säkerställa att det föds tillräckligt med barn så att samhället/kulturen överlever.

Så de krav som feminister regelbundet ställer i tidningar och inom politiken, är egentligen inget annat än en förlängning av det synsätt på kvinnor som alltid har funnits. Feministiska kvinnor anspelar helt enkelt på den beskyddarinstinkt i män som är djupt ingrodd sedan ett par hundra tusen år tillbaka. Feministiska män, eller manliga politiker som fattar feministiska beslut, får som belöning för sitt agerande att de fortfarande kan känna sig som kvinnornas beskyddare – i ett samhälle som annars avsäger sig alla gamla former av ridderlighet.

Det är viktigt att nämna att det fortfarande finns feminister (kvinnliga och manliga), som framför allt betonar att det viktiga för kvinnor är att försörja sig själv, ta ansvar för sitt eget liv och kämpa sig till det man vill uppnå i livet. Men tyvärr är det inte denna feminism som dominerar i det mediala flödet, i praktiken så hörs eller syns den nästan inte alls – vare sig i media eller när jag hör feminism diskuteras i min omgivning.

Radikalfeminismen och statsfeminismen kan således liknas vid en maskerad, där deltagarna har nya kläder på sig, men under ytan har ingenting alls förändrats.

 

12 kommentarer på “Feminismen är värdekonservativ”

 1. Medborgare X skriver:

  Pelle!

  Jag håller med dig. Det har även slagit mig då och då hur vårdekonservativ feminismen många gånger är. Att den ofta bygger på att män förväntas förändra på saker och ting åt kvinnorna!

  Det är inte ofta man hör någon feminist ställa krav på kvinnor, eller tala om skyldigheter för kvinnor. Istället förväntas män agera riddare och hjälpa de väna jungfruarna…

  Hur progressivt är det på en skala?

 2. Zac skriver:

  Skit är skit – oavsett hur man klär det, eller i vilket mode…

  //Zac

 3. Pär Ström skriver:

  Så rätt! Den intressantaste frågan är: Hur kommer det sig att en hel värld sväljer det hela?

 4. Lavazza skriver:

  Feminismen är väl inte alltid och inte bara värdekonservativ, men det är den feminism som de flesta kvinnor kan enas om och som därmed får störst genomslag. ”Kvinnors rättigheter och mäns skyldigheter” då får man med sig både feminister och vanliga könsrollskonservativa kvinnor (eller snarare där är överlappningen störst och det gemensamma engagemanget starkast, feminister är ju också mer eller mindre könsrollskonservativa, som alla andra). Mäns rättigheter eller kvinnors skyldigheter blir med nödvändighet mer perifera frågor, även om få uttryckligen säger att det ska vara så.

 5. BekeZeke skriver:

  Ännu en klockren analys!

 6. Erik skriver:

  Pelle:

  ”Det som symboliserar feminismen i svensk politik och media är följande påståenden:”

  Så sant, jag utvecklar dem lite

  ”*Kvinnor är förtryckta”

  - Människor väljer fel, de skall göra som vi säger! Vi säger kvinnor vill bli chefer, det finns ingen grund annat än att vi tycker könen är lika men vi säger det och då skall ni banne mig lyda för vi är den nya adeln som gör som vi vill.

  ”* Kvinnors sexualitet exploateras”

  - Vi säger även kvinnor inte gillar att idka könsumgänge med män (se mina svar i annan tråd, oppositionen flyr fältet utan argument för nånting annat än ”för MIG är det så här och då skall ni lyda annars är jag inte med längre!”) men OM kvinnor skall behöva knulla (de vill ju inte, och de vill inte för vi säger så) då skall de banne mig ha bra betalt för det,.

  ”* Kvinnor diskrimineras”

  - Betyder exakt samma grundlösa myt som det första påståendet.

  ”* Det behövs mer resurser till kvinnor”

  - Baseras på exakt samma grundlösa myt som första påståendet

  I grund och botten är det inget annat än ett avancerat och väl dolt cirkelresonemang. ”Kvinnor borde i högre grad bli chefer för att könen är lika för vi säger det för att vi tycker kvinnor borde i högre grad bli chefer och vi tycker att om de inte blir det är de förtryckta för vi tycker att kvnnor borde välja mer som vi beodrar dem och gör de inte det är de förtryckta för att vi säger det för att vi anser att om de inte vore förtryckta skulle de göra som vi säger för vi har alltid rätt för vi är den nya adeln som har rätt per definition och inte behöver komma med några argument till nånting, annat än förståss kvalitativ forskning för den styr vi över”)

  ”Feministiska kvinnor anspelar helt enkelt på den beskyddarinstinkt i män som är djupt ingrodd sedan ett par hundra tusen år tillbaka. Feministiska män, eller manliga politiker som fattar feministiska beslut, får som belöning för sitt agerande att de fortfarande kan känna sig som kvinnornas beskyddare – i ett samhälle som annars avsäger sig alla gamla former av ridderlighet.”

  En klockren och helt korrekt beskrivning, de säger vi inte skall ha gamla roller, sedan ser de noga till att placera sig själva i den enda position som tillåter just de gamla roller de PÅSTÅR de vill avskaffa. Det är av denna anledning du får en ohelig allians mellan chauvinistiska gammaldags män och feministiska kvinnor. De feministiska kvinnorna har ju inget alls emot chauvinism som gynnar feminismen. De beter sig glatt som försörja hemmafruar samtidigt som de pratar om hur kvinnor skall klara sig själva.

  ”Radikalfeminismen och statsfeminismen kan således liknas vid en maskerad, där deltagarna har nya kläder på sig, men under ytan har ingenting alls förändrats.”

  Radikalfeminismen är en maskerad där samtliga kom dit nakna men hade kommit överrens om att bara de tillräckligt högt skrek de VISST hade kläder på sig skulle ingen säga kejsaren är naken.

 7. Clabbe skriver:

  Mycket klokt skrivet!

  Feminismen går dessutom hand i hand med de mest konservativa högerkrafterna i synen på pornografi. Men där den extremkonservativa högern ser _all_ porr som skamlig, ser feminismen i regel bara heterosexuell porr – och alla attribut som kan kopplas dit – som förkastlig.

 8. Tanja Bergkvist skriver:

  Pelle – det var en väldigt bra poäng – hade inte tänkt på det faktiskt! :-)

 9. Kristian skriver:

  Menar man inte från feministiskt håll något i stil med:
  ”Kvinnor är förtryckta av könsrollerna och offer för en könsmaktsordning. Vi fåtalet upplysta feminister har insett detta, gjort oss själva fria från förtrycket (alt förtryckarskapet) och kämpar nu för att göra dig fri genom att upplysa dig om hur det faktiskt verkligen förhåller sig. Tills du är fri kommer du att förbli ett offer alternativt förtryckare och därmed upprätthålla förtrycket – medvetet eller omedvetet.”
  Så som feminist skulle man väl här hävda att den ”ofrigjorda” kvinnan är ett offer, men den frigjorda kvinnan är stark, typ… Så värdekonservatismen sträcker väl sig bara till problemställningen, right?!

  Ett par skuggor som frodas här är väl att man lätt identifierar sig som hjälte och riddare genom att faktiskt utmåla alla kvinnor som oupplysta offer – då finns det alltid någon att rädda. Sedan, ej att förglömma, finns det ju definitivt tendenser till maktfullkomlighet inom feminism. Man hittar ett maktmedel – utmåla män som förtryckare, härskarteknik etc – och utnyttjar det så långt det är möjligt.

 10. [...] Lektion 10: ”Idag ska vi prata om feministiska visioner och pussytiva affirmationer…  Vi konstaterar att all materia är föränderlig och stadd i rörelse. Att det är skillnaden som gör skillnad, och att vi kan visa den för varandra. Tillsammans med den postkoloniala och feministiska tänkaren Chandra Mohanty vill vi föreställa oss ”en värld där våra val styrs av glädje och inte bara av plikttroget slit; där fria och fantasifulla intellektuella utforskningar är en fundamental rättighet. ” Alltså: all materia är föränderlig och stadd i förändring och skillnaden är det som gör skillnad. Detta har mänskligheten förvisso känt till sedan Aristoteles dagar. Men pussytiva affirmationer var något nytt. Och en värld där våra val styrs av glädje vore bra, men det jag ser i annalkande är en värld där våra val styrs av genusvetarna. Frågan är: Är dagens feminism i själva verket värdekonservativ? [...]

 11. [...] I en debattartikel i dagens SvD så är det den manlige feministen Claes Borgström som skyndar till kvinnornas undsättning. I artikeln serverar han oss den standardiserade statsfeministiska retoriken: En av [...]

 12. Baby Gamber skriver:

  Vänster och höger inom politiken kan lika gärna benämnas manligt och kvinnligt. Männen är vänster och kvinnorna höger, i stort sett, undantag finns ju alltid. Är det en tillfällighet att högerpartiet i Sverige (falskskyltat till Centerpartiet), Framskrittspartiet i Norge, och Dansk folkeparti i Danmark alla leds av kvinnor? Tror inte det. Skulle kvinnor kvoteras in i alla styrelser och politiska instanser blir det nog hårda tag,
  befarar Baby Gamber!

Google