Får man tvångsvårda gravida?

21 september 2009, av Pelle Billing

En mycket intressant debatt drar igång på Aftonbladet idag, kring huruvida man ska få tvångsvårda gravida kvinnor som missbrukar. Åsa Regnér, generalsekreterare för RFSU, sammanfattar vad debatten handlar om:

Regeringen föreslår att LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall) ändras. I dag kan en person bara tvångsvårdas om hon eller han utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående. Regeringen önskar att ett nytt kriterium läggs till i lagen: utsätter sitt ofödda barn för en påtaglig risk att födas med en skada orsakad av missbruket

Jag tänker själv inte ta ställning i denna debatt, åtminstone inte i nuläget. Frågan är dock ytterst intressant, eftersom den kommer att göra att två starka samhällskrafter kommer att ställas mot varandra:

  • Den feministiska åsikten om att en kvinnas rätt till självbestämmande över sin egen kropp inte får ifrågasättas
  • Den långvariga svenska traditionen av att sätta barnens rätt framför allt annat

Man kan givetvis kritisera hur jag formulerat punkterna ovan. Har ett foster något att göra med barnens rätt? Har kvinnans självbestämmande över sin egen kropp något att göra med det blivande barnets kropp?

Jag tar upp denna debatt eftersom den med nödvändighet kommer att tangera frågor som ofta diskuteras inom de feministiska och maskulistiska rörelserna.

 

Kommentarsfunktionen är stängd.

Google