Claes Borgström vill diskriminera män

14 september 2009, av Pelle Billing

Det skrivs massor om kvotering i tidningarna för närvarande. I en debattartikel i dagens SvD så är det den manlige feministen Claes Borgström som skyndar till kvinnornas undsättning. I artikeln serverar han oss den standardiserade statsfeministiska retoriken:

En av förutsättningarna för att ett samhälle ska kunna betraktas som reellt demokratiskt är att kvinnor och män har samma möjligheter till ett brett och jämlikt deltagande på alla samhällsområden.

Kvinnor som grupp är utsatt för en systematisk diskriminering.

Sanningen är givetvis att det inte finns några formella hinder alls för kvinnor att nå upp till toppen i näringslivet, och att många toppnamn aktivt letar efter kvinnor att rekrytera. Anledningen till att inte fler kvinnor når toppen är att det är långt färre kvinnor en män som satsar på det sätt som krävs för att nå dit; och dessutom är det färre kvinnor som ens vill nå upp till toppen och därmed offra hela sitt familjeliv. Detta utesluter inte att det kan finnas spår kvar av de ursprungliga könsrollerna, vilket missgynnar kvinnorna i näringslivet, men detta får vägas mot mäns underläge i hemmet (vårdnadstvister, barnbidrag, osv). Sammantaget så ligger bevisbördan på Borgström när han hävdar att kvinnor är utsatta för systematisk diskriminering.

Han fortsätter sedan med det klassiska missförståndet kring kompetens:

Det är också att godta myten att det inte finns tillräckligt många kompetenta kvinnor för att besätta hälften av platserna i styrelserummen i de stora bolagen

Frågan är inte om det finns tillräckligt många kompetenta kvinnor för att besätta hälften av platserna i styrelserummen, utan frågan är ifall hälften av de mest kompetenta är kvinnor. Om så inte är fallet, skulle det vara en mansdiskriminering att via lagstiftning kvotera in mindre kompetenta kvinnor. Således är kvoteringslagstiftning ett mycket dåligt verktyg, och det staten borde syssla med i stället är att ha tydliga sanktioner mot svågerpolitik och alla tendenser till att inte ta in den mest kompetente.

Sedan dras exemplet Norge upp:

Den nya [norska] lagstiftningen [om kvotering] uppfattas numera, efter skepsis och motstånd inledningsvis, som positiv i alla läger

Detta är en sanning med modifikation. Det som hänt är att en mindre grupp kvinnor i princip blivit professionella styrelsemedlemmar och sitter i flera olika styrelser.

Vi har ännu en gång kunnat konstatera att näringslivet saknar vilja och förmåga att självt åstadkomma en jämn fördelning av kvinnor och män i bolagsstyrelserna. Slutsatsen är att det krävs ny lagstiftning för att åstadkomma en förändring.

Att tvinga privata företag att göra avsteg från sin vanliga rekryteringsprocess är ett stort ingrepp i dess verksamhet. Hade det gällt något annat område än statsfeminismen så hade ingen ens tagit ett sådant förslag på allvar.

 

9 kommentarer på “Claes Borgström vill diskriminera män”

 1. Anders skriver:

  Då det gäller hur saker och ting går till i börsbolagsstyrelser är nog det minsta problemet könsfördelningen på ledamöterna. Det är klart många är duktiga och genomprofessionella, men det finns stora problem med att systemet där ägarna ska se till att styrelsen sköter sig inte funkar, för att ägarna är för splittrade… har man nått toppen kan man göra lite som man vill, så styrelser kan sitta och håva till sig orimliga förmåner och övervärdera sin arbetsinsats betydelse (går det bra = bra ledning, går det dåligt = dålig marknad) ”tja, vi kanske behöver några miljoner extra i fickan för att göra ett bra jobb” osv. Om det är en gubbe eller en tant som stoppar bolagets resurser i sina egna fickor skiter nog småspararna i.

 2. BekeZeke skriver:

  En aktiv dag idag (tappade räkningen på inlägg), allt mkt bra skrivet som vanligt :)

 3. Reino skriver:

  Det många glömmer är att den ekonomiska krisen framförallt slår mot männen som blir uppsagda från industrin. Kvinnorna i offentlig sektor får däremot 10 statliga miljarder. Detta stör mig inte, men ska man titta på krisen med ”genusglasögon” finner man att det är männen som råkat illa ut.

 4. Tommy Jonsson skriver:

  Ja Claes Borgström arbetar hårt för att s ska vinna valet och han få en plats i regeringen.
  Inte med ett enda ord nämner han den snedrekrytering som sker inom dagis, förskola, skola, socialtjänsten m.m.
  Bra inlägg som vanligt Pelle Billing.

 5. katten skriver:

  Lugn grabbar, när Gudrun kommer så blir det kvotering till utbildningarna för
  dagis, förskola och skola. Då kan ni söka dit. Och sluta gnälla. Själv ska jag
  börja prya på Börjes plåtslageri.

 6. Pelle Billing skriver:

  Jag satt precis och bloggade om detta Olof :) Inlägget är uppe nu. Men stort tack för tipset! Alla tips mottages tacksamt!

 7. Borgstöm skriver:

  Borgström skapade en serimördare tillsammans med polisen och åklagarna, genom att låta Thomas Quick läsa förundersökningprotokollen innan förhören varför Quick visste med säkerhet var exempelvis offren hade födelsemärken. Borgstöm var smart nog att anmäla sig själv till advokatsamfundet för att slippa en granksning. Borgströms sägs ha fått 40 miljoner i ”advokatsersättning” för att skapa en seriemördare tillsammans med svenska rättsväsendet
  och polisen.

Google