Sahlins kvoteringsförslag saknar stöd hos folket

18 augusti 2009, av Pelle Billing

I dagens SvD:

I söndagens valtal i Nacka lanserade Mona Sahlin det nygamla förslaget att kvotera föräldraförsäkringen.

Enligt en Demoskopundersökning för några år sedan är åtta av tio svenskar mot kvoterad föräldraförsäkring

Dagens svenska politiker- och feministelit vill införa åtgärder som det folk de representerar inte är intresserade av.

Den statsfeministiska ideologin går inte bara emot den rådande forskningen, utan den går även emot den utveckling som de flesta väljare vill se.

 

6 kommentarer på “Sahlins kvoteringsförslag saknar stöd hos folket”

 1. idxb skriver:

  Vilken tur att det är demokrati som styr Sverige då, och inte en några år gammal Demoskopundersökning.

 2. Kristina skriver:

  Jag håller med om att vi inte skall göra något mot majoritetens vilja. Intressant är också vilka (andra) vägar har vi att gå mot mer uttag av föräldrardagar bland män (med antagande om att det finns en majoritet som önskar denna utveckling!)?

 3. Pelle Billing skriver:

  Mäns uttag av föräldraledig stiger sakta men säkert. I september 2003 låg det på 17,8 procent och i september 2007 låg det på 21 procent. Det är en ökning med 18 procent på fyra år.
  (http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&dokid=GW02Sf315)

  Sedan är frågan vad slutmålet är? Officiellt är målet 50/50-fördelning mellan könen, enligt det statsfeministiska synsättet, men frågan är om det målet är realistiskt med tanke på medfödda könsskillnader.

  Jag tycker att det är önskvärt att män ska skapa en nära kontakt med sina barn, men 50/50-fördelningen tror jag är en utopi.

 4. Kristina skriver:

  Det är intressant vad män tycker är slutmålet, det finns säkert olika synsätt här.

  Männens längtan att verkligen lära känna barnen är ju en av de viktigaste argumenten för mer uttag för män. Sedan finns andra skäl också: det positiva i att barnet får en nära relation till sin pappa tidigt i livet. Det kan också vara positivt för en relation om man delar på ”hemmaföräldrarskapet” då man har man lättare att kommunicera omkring barnet.

  Att alla skall dela lika är väl inte önskvärt, däremot är det nog bra om fler alls tar ut dagar. Jag anser att man bör (om det är praktiskt möjligt) prioritera barnens bästa framför ekonomisk nytta/vinning. Om familjens eget val skall råda så bör inte ekonomin vara den tyngst vägande faktorn.

 5. Medborgare X skriver:

  Pelle!

  Återigen ser vi politiker tala sig varma för kvoterad föräldraledighet, men helt missa den viktigaste reformen för att verkligen jämställa föräldraskapet, nämligen automatisk vårdnad om det nyfödda barnet även för pappan!

  Pappor kommer aldrig att ta ut lika mycket föräldraledighet som mammor så länge de ses och behandlas som en andra klassens förälder av samhället, varesig föräldraledigheten är kvoterad eller ej!

 6. Pelle Billing skriver:

  Medborgare X,

  Jag håller med. Först måste följande tre reformer införas:

  1. DNA-testa alla nyfödda
  2. När DNA-testen är klar, så gäller automatiskt gemensam vårdnad mellan föräldrarna
  3. Delat barnbidrag per automatik mellan föräldrarna

  När dessa åtgärder är genomförda så har bägge föräldrarna samma status i sitt föräldrarskap, och det är först då man kan utvärdera hur mycket föräldrarledighet männen tar ut.

  Jag vill också poängtera att individualiserad föräldraförsäkring inte är någon typ av diskriminering, som t ex kvotering till bolagsstyrelser är. Jag tycker själv inte att det är någon bra idé, eftersom jag tror att familjer mår bäst av att kunna förvalta föräldrarledigheten på ett flexibelt sätt, men det är som sagt ingen strukturell orättvisa att införa det.

Google