Om maskulismen existerade…

03 augusti 2009, av Pelle Billing

Så skulle följande reformer redan vara genomförda:

 • DNA-testning av alla nyfödda för att fastställa faderskap. Detta behövs för att säkerställa barnets emotionella och ekonomiska trygghet, och för att män ska veta lika säkert som kvinnorna vilka barn som är deras.
 • Autmatiskt delad gemensam vårdnad mellan föräldrarna när ett barn föds, oberoende om paret är gifta eller inte
 • Delat barnbidrag. Om du har en förälders skyldigheter, så ska du ha en förälders rättigheter. Att ge män skyldigheter och inte rättigheter är orättfärdigt.
 • Informationsplikt för gravida kvinnor. Den presumptiva fadern ska informeras om att han troligen kommer att bli pappa. Detta för att han ska kunna organisera om sitt liv för att möta sitt stundande föräldraransvar.
 • Flera pågående utredningar för att få svar på varför pojkar får sämre betyg i skolan och varför snart endast en tredjedel av studenterna på universitet och högskolor är män.
 • Manlig omskärelse skulle vara förbjuden, och omfattas av samma lag som kvinnlig omskärelse.
 • Att tre fjärdedelar av alla hemlösa är män skulle föranleda utredningar kring varför män lättare faller ut de sociala trygghetssystemen, och huruvida det lever kvar en norm att män bara är önskvärda i samhället när de presterar.
 • Att nästan alla dödsfall på arbetsplatser utgörs av män skulle ses som ett stort problem, och skrivas om i dagstidningarna
 • Mönstringsplikt även för kvinnor, alternativt en övergång till yrkesarmé utan mönstringsplikt för någon.
 • Kvinnofridslagen skulle övergå till en människofridslag.
 • En stor utredning om fängelsedomar i Sverige, för att kartlägga i vilken utsträckning som män döms till längre straff än kvinnor för identiska brott, och för att kunna ta fram en handlingsplan för att komma tillrätta med detta problem
 • Ord mot ord skulle aldrig räcka för att döma en våldtäktsanklagad, precis som i alla andra brottsmål.
 • Regeringens handlingsplan mot våld skulle inkludera kvinnors våld mot män, och därmed ge en mer nyanserad bild av partnervåld
 • Mansjourer skulle få mer pengar (om än inte lika mycket pengar som kvinnojourer, eftersom effekterna av partnervåld är värre för kvinnor i genomsnitt)
 • Vårdnadstvister skulle lösas på ett sätt som var bäst för barnen, och mäns underläge i dessa tvister skulle avskaffas

Uppdatering: Har valt att kalla rörelsen för maskulism, istället för maskulinism, då detta ord språkligen motsvarar feminism – samt används på detta vis i engelskspråkiga länder.

 

29 kommentarer på “Om maskulismen existerade…”

 1. Tommy Jonsson skriver:

  Mycket bra uppräkning Pelle.
  Barnafadern bör också automatiskt kallas till Föräldravårdscentralen, bättre namn på denna institution, för att få stöd i sitt blivande föräldrarskap och för att bekräfta föräldraskapet.
  Gemensam vårdnad är det juridiska ansvaret för barnet och delad vård eller växelvis boende om baanet bor halva tiden hos sina inte sammanboende föräldrar. I dessa fall är det av vikt att barnet har fullvärdigt boende hos båda sina föräldrar och är folkbokförd i båda sina hem.

 2. DrKejs skriver:

  Lägg till:

  Abortlagstiftningen ändras så att den blir mer jämställd. En man ska precis som en kvinna själv kunna välja om han vill göra abort. Eftersom det inte är mannen som gör den fysiska aborten ska han kunna göra en juridisk abort om kvinnan vill behålla barnet.

  Familjerådgivning under graviditeten och tiden efter för att minska antalet barn med ensamstående föräldrar.

  Vid ansökan om enskild vårdnad ska familjerådgivning erbjudas. Om någon av parterna tackar nej till erbjudandet ska detta ligga den föräldern till last och den andra föräldern interimistiskt erhålla enskild vårdnad.

  Om någon av föräldrarna mot den andra föräldern obstruerar umgänge med barnet ska den andra föräldern interimistiskt erhålla enskild vårdnad; yttermera ska all obstruktion ligga den föräldern till last vid avgörande av vårdnad.

  mm

  mm

 3. Access skriver:

  Kom att tänka på den här, och hittade länken efter lite rotande:
  http://hem.bredband.net/b145951/Bytkon.jpg

 4. Pelle Billing skriver:

  @Tommy
  Håller med.

  @JJ
  Tack för länken, en imponerande sammanställning!

  @DrKejs
  Jag är tveksam till juridisk abort av barn. Visst skulle det göra situationen mer rättvis för män gentemot kvinnor, men det skulle vara till stor nackdel för barnet som föds – därför så stödjer jag det inte.
  Att erbjuda familjerådgivning vid vårdnadstvister tycker jag däremot är en bra idé.

  @Access
  Lol, den hade jag inte sett tidigare.

 5. DrKejs skriver:

  Pelle

  I princip håller jag med dig om att det inte vore så bra om det kunde missbrukas. Just abortfrågan är faktiskt ett dilemma som är mycket svårt att hantera. Vi kan inte gå tillbaka till abortförbud, detta tror jag nog att de flesta inte skulle acceptera.

  Situationen för de män som inte vill ha barn och som har flickvänner som utan att säga till om det plötsligt slutar med preventivmedel är rätt prekär. De kommer utan att vilja det bli tvingade att dels få barn, dels kommer de med stor sannolikhet att inte ha någon som helst vårdnad samt bli betalningsskyldiga i 18 år, allt för att deras flickvänner lurat dem.

  Jag hävdar att den juridiska aborträtten skulle innebära att människor, både män och kvinnor, tänkte till lite innan de gjorde något dumt som att idka könsumgänge utan preventivmedel.

  När det gäller nackdel för barnet som föds så ser jag inte att det behöver vara det. Många av de barn som föds där pappan antingen är helt ovetande eller har blivit lurad på något sätt har ändå ingen pappa utan mamman har enskild vårdnad. Misstänker att det är väldigt få av dessa barn som har en pappa, och för deras del så skulle dessa pappor med viss sannolikhet ha avstått från att utnyttja den juridiska aborten.

 6. Pelle Billing skriver:

  ”Situationen för de män som inte vill ha barn och som har flickvänner som utan att säga till om det plötsligt slutar med preventivmedel är rätt prekär. De kommer utan att vilja det bli tvingade att dels få barn, dels kommer de med stor sannolikhet att inte ha någon som helst vårdnad samt bli betalningsskyldiga i 18 år, allt för att deras flickvänner lurat dem.”

  Mina första fyra punkter reglerar en hel del av detta. Kvinnan blir i så fall enligt lag skyldig att informera den presumptiva fadern, och när barnet föds så DNA-testas det så att faderskapet blir 100 procent säkert. Pappan får sedan gemensam vårdnad om barnet, och om föräldrarna bor ihop eller har delad vårdnad så får han även halva barnbidraget.

  Mina förslag löser inte det faktum att ett barn sätts till världen utan mannens medgivande, men det gör att mannen har jämställda rättigheter med kvinnan när barnet väl är på väg.

  Det är svårt att lagstifta bort vissa biologiska faktorer. En man som har oskyddat sex riskerar att bli pappa, och en kvinna riskerar att bli gravid 9 månader mot sin vilja. Och ja, kvinnan kan lura mannen, men det är svårt att lagstifta bort varje detalj. Förmodligen så minskar driften att lura en man om man vet att man inte kan utesluta mannen när barnet väl är på väg.

 7. Pelle Billing skriver:

  Även om en man blivit lurad till att göra en kvinna gravid, så är det ju långt mer motiverande att gå in i en papparoll och ta ett ekonomiskt ansvar om man säkert vet att det är ens eget barn, och man får samma föräldrarättigheter som kvinnan.

 8. noirs skriver:

  Det här var ett riktigt bra inlägg Pelle!

 9. Clabbe skriver:

  @ Pelle: ”En man som har oskyddat sex riskerar att bli pappa, och en kvinna riskerar att bli gravid 9 månader mot sin vilja.”

  Varför bortser du från att kvinnan kan ta abortpiller i början av graviditeten?

 10. Vänlig skriver:

  Maskulinism? Tja, kanske det.

  Men faktum är att om bara sunt förnuft och saklighet fick råda, medmänsklighet, så skulle de ovan uppradade samhällsdefekterna snart vara ett skamligt minne blott. Och könsideologier så som feminism skulle vara förpassade till historiens avskrädeshög.

  Maskulinism – Humanism – Feminism. Kompassriktningar.

  Maskulinism är ett oprövat kort, och jag är på mycket goda grunder skeptisk till könsideologier rent principiellt. Feminism är uppenbart helt passé, en mångfaldigt bevisat destruktiv och könshatisk ideologi. Min röst lägges på Humanism.

 11. Mr Galahad skriver:

  Vart skriver jag på??

  Bra listat Per och jag håller även med dig i abort-frågan, det är omöjligt att en sådan lagstiftning inte skulle drabba barnen i första hand. Vilket vore helt fel väg att gå.

  Samtidigt håller jag i sak med ”vänlig” i att humanismen borde vara den ledande ”ismen”. Dock finns det en naturlig ”pendel” effekt som vi nu ser mer och mer av.
  Feminismen har knuffat och tacklat sig fram under många år och det vi nu upplever är att pendeln är på väg tillbaka och att stanna den på mittstrecket dvs den rena humanism som kanske är det bästa förhållningsättet, är en ren omöjlighet. Pendeln kommer att slå över. Hur mycket kan vi män däremot påverka i ganska hög grad. Det är viktigt att inte låta sig förbittras och dra alla feminister över samma kam etc, det finns ju de som är ganska vettiga trots allt.

  Vi vill faktiskt ha ett rättvist samhälle, varken mer eller mindre.

  //Mr Galahad

 12. Kristina skriver:

  Jo, det är kloka punkter som listas!
  Håller om mycket du skriver, Mr Galahad. Är lite oroad att pendeln kan slå över för långt istället. Kan vi kvinnor och män bromsa hur mycket tror ni?
  Mr Galahad, jag tror att vi får ha kvar ett manligt och ett kvinnligt perspektiv ett tag till innan vi är redo att komma samman helt!

  Hade ett långt samtal med en vänninna om liknande frågor. Vi har båda sökt en ”egen” form av feminism som (fortfarande liksom den klassiska kvinnokampen) syftar till jämställdhet. Men begreppet kanske har förbrukats att detta måste kallas något annat? Som sagt tror jag att det behövs ett kvinnligt perspektiv vid sidan av det manliga ett tag till…

  När (om?) vi kommer att kunna samlas under ett gemensamt begrepp föreslår min vännina termen ekvivalism. I begreppet läggs att samma förutsättningar och rättigheter skall gälla samt att få utvecklas efter sina individuella talanger/ anlag och intressen.

 13. Pelle Billing skriver:

  @Clabbe
  ”Varför bortser du från att kvinnan kan ta abortpiller i början av graviditeten?”

  Jag bortser inte från det. Men långt ifrån alla kvinnor vill göra abort, vare sig det gäller en medicinsk eller kirurgisk abort. Alla aborter innebär en medicinsk risk och en emotionell påverkan, så därför tycker jag det är rimligt att säga att en oönskad gravidet kan vara ett stort problem för en kvinna.
  Därmed inte sagt att mäns rättigheter vid oönskade graviditeter är något jag är nöjd med. Det är bara det att jag hittills inte hittat någon bättre lösning än de punkter jag har listat.

  @Vänlig, Mr Galahad, Kristina
  Kloka tankar och viktiga resonemang.
  Jag instämmer i att då feminismen varit så stark så behövs det en medvetenhet om mansfrågorna, innan vi kan ha en gemensam rörelse.
  Ekvivalism är ett bra ord. Undrar hur feminismen hade utvecklat sig om man valt detta namn istället? Troligen hade rörelsen inte spårat ur lika mycket.

 14. Kristina skriver:

  Jo fast nu tänkte jag inte på termen ekvivalism som alternativ till feminism utan till humanism, alltså mitten av kompassen (som Vänlig nämner) riktiningen och målet så att säga!

 15. Pelle Billing skriver:

  Jag förstod det Kristina, jag bara tillät mig att spekulera ett tag.

  Håller med om att det namnet skulle kunna funka. Ett annat bra ord är jämställdhet. Som jag skriver högst upp: ”Jämställdhet och feminism är inte samma sak”.

  Ett helt nytt ord är dock tilltalande. Kanske kan det vara läge för det om några år.

 16. Lavazza skriver:

  Jag lyssnar just på gårdagens Studio Ett om dödsolyckor och andra allvarliga olyckor i jordbruket. Jag tänker mig samma reportage med ett maskulinistiskt genusperspektiv. Då skulle det inte (som nu) handla om jordbrukarnas ansvar, utan handla om de ekonomiska och genusbundna strukturer som gör att just män drabbas så hårt.

 17. Pelle Billing skriver:

  Exakt. När det gäller kvinnor så pratar man om strukturerna som gör att kvinnor drabbas, och när det gäller män så pratar man om att ta ansvar osv.

  Sanningen är att det alltid finns bägge dimensionerna: vi påverkas av strukturer, men vi kan alltid ta ansvar för att göra så gott vi kan själva. Det vore ärligare om man tog upp bägge dimensionerna oberoende av om man diskuterade män eller kvinnor.

 18. Lavazza skriver:

  Det som är knepigt i diskussionerna är inte vad som sägs, utan vad som inte sägs. Det är ju inte så många feminister som är så dumma att de explicit säger att mäns problem per definition alltid är individuella eller har en annan ”acceptabel” förklaring, medan så aldrig är fallet med kvinnors problem. Eller att kvinnors fördelar alltid är individuella eller har en annan ”acceptabel” förklaring, medan så aldrig är fallet med mäns fördelar. När man däremot ser till vad som sägs och inte sägs i tillräckligt många konkreta fall, så blir mönstren klara.

  Det vore intressant med en diskussion där utgångspunkten är att man har sagt att motsvarande inte gäller för det motsatta könet, om man inte tar upp det motsatta könets situation. Men det skulle bli en för saklig diskussion för de flesta (både feminister och icke-feminister).

 19. Pelle Billing skriver:

  ”Det vore intressant med en diskussion där utgångspunkten är att man har sagt att motsvarande inte gäller för det motsatta könet, om man inte tar upp det motsatta könets situation. Men det skulle bli en för saklig diskussion för de flesta (både feminister och icke-feminister).”

  Detta skulle bli en oerhört konstruktiv diskussion, men tyvärr går de flesta diskussioner i media ut på att man ska försvara var sin ståndpunkt.

 20. Stefan skriver:

  Tack för en fantastiskt fin blogg – klok, saklig och inspirerande.

  Bara en liten detalj angående ”maskulinismen”: det bör vara ”maskulism” (till mascul-us ‘man’, jfr feminism, ej ”femininism”, till femin-a ‘kvinna’; avledningarna masculin-us och feminin-us är ‘manlig’ resp. ‘kvinnlig’) – d.v.s. mansideologi, ej ”manlighetsideologi”.

  Själv kallar jag mig sedan åtskilliga år gärna maskulist. Mest på skoj – åtminstone än så länge.

 21. Leroy skriver:

  Bra deklaration!

  Ser gärna att det blir en motion.

  ”Vem i hela världen kan man lita på?”

  Leroy

 22. Pelle Billing skriver:

  @Stefan

  Tack för berömmet :)
  Ja, på engelska heter det masculism, men det verkar som att ordet maskulinism är det som fått genomslag i Sverige (om man nu alls kan säga att det fått genomslag). Din analys är korrekt men tyvärr är inte språket alltid logiskt.

  @Leroy

  Tack. En motion i vilket sammanhang?

 23. Stefan skriver:

  Väl bekomme, det är välförtjänt.

  Google ger 1.010 träffar på maskulism och 1.400 på maskulinism, om det nu säger så mycket. Då det är ett ord som kanske har potential att lanseras för en större allmänhet vore det kanske lämpligt att i så fall välja den mer korrekta varianten.

  Det är lätt att förstå hur ”maskulinism” har uppstått: det är en bildning efter mönstret av feminism, där -in- har missperciperats som ekvivalent med -in- i ordet maskulin.

  Poängen med begreppet maskul(in)ism är väl att det skall fungera som en regelrätt motsvarighet till feminismen men i form av tillvaratagande av mäns intressen och rättigheter, och då förefaller det kunna vara av vikt att ordet inte går att misstolka som ”det manligas ideologi”, ”strävan efter maskulinisering” o.dyl.

 24. Pelle Billing skriver:

  Stefan,

  Jag ska fundera på det här med maskulism och maskulinism (och undersöka det hela ytterligare). Tack för att du tar upp det för det är en viktig fråga inför framtiden. Jag har kontakt med de flesta i Sverige som sysslar med de här frågorna, så kanske är det möjligt att komma överens gemensamt om vilket ord som är lämpligt att använda.

 25. Åke skriver:

  Hej!

  En bra uppräkning. Det behövs mer maskulism i vår samhällsdebatt.

 26. leifer skriver:

  Bra lista men vad betyder punkten
  ”Att klä sig alltför utmanande på en arbetsplats skulle inte vara tillåtet, utan skulle betraktas som en form av sexuella trakasserier”

  Känns lite omodernt att kvinnors ska gå i tält.

 27. Pelle Billing skriver:

  Den punkten har misstolkats en hel del, så den är struken ur mitt manifest. Visste inte att den låg kvar här, men nu stryker jag den.

Google