Mer om Malmöfestivalen

21 augusti 2009, av Pelle Billing

Nyligen skrev jag om det kvantitativa jämställdhetsarbete som Malmöfestivalen bedriver, och i gårdagens Sydvenskan så framgår det att 50/50-fördelning av manliga och kvinnliga artister kommer att bli än viktigare i framtiden:

Första åtgärden blir att räkna antalet kvinnliga och manliga musiker i år.

– Vi ska göra en kartläggning och använda den som bas. Är det en stor obalans ska vi försöka utjämna den och se till att förutsättningarna blir mer likartade, säger Ilmar Reepalu [kommunstyrelseordförande i Malmö]

Precis som är vanligt i jämställdhetsdebatten, så blandar Reepalu ihop olika begrepp. Att jobba för likartade förutsättningar mellan könen (ja, mellan alla individer och grupper) är inte samma sak som att jobba för en 50/50-fördelning mellan män och kvinnor. Att jobba för en likartade förutsättningar kan leda till att det blir en en mer jämn könsfördelning, men det skulle också kunna leda till att det blir en mindre jämn könsfördelning – det är omöjligt att veta i förväg. Att utjämna den kvantitativa könsfördelningen är något helt annat, och leder väldigt lätt till diskriminering av kompetenta personer som ej anställs p g a att de råkade födas till man eller kvinna.

Vidare kan man läsa i artikeln:

Victoria Ahlbergs och Anna Anderssons motion innehåller också ett förslag om åtgärder bortom Malmöfestivalen: att Socialdemokraterna ”aktivt arbetar för att festivaler och andra musikarrangemang som finansieras med offentliga medel bokar minst 40 procent med sikte på 50 procent musiker som är kvinnor.”

Malmös socialdemokrater ska presentera den idén på partikongressen i november

Själv är jag emot ett sådant förslag, men visst har man all rätt att verka för det i vanlig demokratisk ordning. Det jag däremot har svårare att förstå är varför man endast riktar in sig på kön? Varför inte även kvotera in bögar, flator, transor, unga, outbildade, funktionshindrarde, invandrare (alla subgrupper), osv? Är det så att kvantitativ jämställdhet för friska, vita, heterosexuella kvinnor blivit viktigare än kvantitativ jämlikhet för alla grupper?

 

3 kommentarer på “Mer om Malmöfestivalen”

  1. Urban skriver:

    Var så säker Pelle, snart kommer de sistnämnda grupperna att börja kräva representation. Och ska vi ha kvotering i skattefinansierade verksamheter som denna festival så tycker jag inte det är så konstigt att ”alla ska med”. För varför är det bara kvinnor som ska kvoteras in?

  2. Det stämmer att man inte kan stirra sig blind på siffror. Poängen med motionen är att markera att det finns politiska medel för att arbeta mot målet jämställdhet – vilket är betydligt mer svårdefinierat än statistiska siffror. Vi når inte attitydförändringar utan reella verktyg som exempelvis kvotering.

  3. Pelle Billing skriver:

    När du säger målet jämställdhet, vad menar du då? För mig är ett av de största problemen att man inte definierar vad som menas med jämställdhet.

    Vad är slutmålet? När har jämställdhet uppnåtts?

Google