Malmöfestivalen är ”jämställd”

19 augusti 2009, av Pelle Billing

Det verkar finnas ett oändligt antal exempel i dagens Sverige på att jämställdhet anses betyda att man har lika många män och kvinnor på alla samhällspositioner (förutom vissa jobb då, såsom sophämtare, soldat och byggnadsarbetare… för de jobben är ju tunga och farliga och utförs därmed bäst av män). Ursäkta sarkasmen men ibland är det tröttsamt att ständigt bemöta samma felaktiga resonemang i media.

Senast i raden av förvirrade jämställdhetsivrare är Malmöfestivalen, som stolt konstaterar att man är jämställda eftersom nästan hälften av artisterna på de största scenerna är kvinnor.

Hur många kvinnliga artister man har säger i verkligheten väldigt lite om huruvida jämställdhet råder. Man skulle kunna ha 80 procent kvinnor och vara helt jämställda, och att man i nuläget har c:a 50 procent kvinnor skulle kunna vara ett tecken på diskriminering mot män (ifall kvinnor kvoteras in i det tysta). Poängen är att jämställdhet mäts inte med hur många män och kvinnor som har ett visst jobb, utan det mäts utifrån om män och kvinnor har samma möjligheter att skaffa sig en viss utbildning och huruvida arbetsplatser sedan anställer den som är mest kompetent – oberoende av kön.

 

7 kommentarer på “Malmöfestivalen är ”jämställd””

 1. Liberal skriver:

  För den könsideologiskt förblindade är det att _känna_ sig god över själva upprättandet, och uppfyllelsen, av den könsplanekonomiska procent-dogmen, själva siffrorna, som är huvudsaken. Att bara få _känna_ sig som *duktig*, *upplyst* och *god* feminist/kommunist – som vanligt helt utan reality check.

  Och alla oss individers egna livsval, oavsett kön, trampar den självgoda och genusupplysta, könshatande, men främst manshatande elitfeministen ned i den ideologiska sörjan, utan att blinka. Detta på självrättfärdighetens, verklighetsförnekelsens genus-stig mot det könsplanekonomiska procent-talet.

 2. Feminix skriver:

  Sverige skulle vara ett betydligt bättre land om fler tänkte som du!

 3. Magnus skriver:

  Hejsan Pelle!

  Nedanstående motion från Socialdemokraterna väckte stark debatt om jämställdhetsarbetet inom Malmöfestivalen.
  http://victoriaahlberg.blogspot.com/2009/03/gor-jamlika-karriarsvagar-for-man-och.html

  Vi kräver:
  - att Malmöfestivalen bokar minst 40 %, med sikte på 50 % kvinnor till alla sina musikscener, senast till Malmöfestivalen år 2011.
  - att jämställdhetsarbete ska vara ett uttalat fokusområde för Malmöfestivalen.
  - att Malmöfestivalen årligen rapporterar om könsfördelningen av bokade artister.
  - att Socialdemokraterna aktivt arbetar för att festivaler och andra musikarrangemang som finansieras med offentliga medel bokar minst 40 %, med sikte på 50 % musiker som är kvinnor.
  - att Malmö Arbetarkommun efter en redaktionell anpassning av att-satserna, antar motionen som sin egen och skickar den vidare till partikongressen 2009.

  Tycker för egen del att jämställdhet är så mycket mer än 50/50 inom samtliga områden.
  Tycker motionen är ett stort skämt, och förstår inte hur någon kan stoltsera med att ha skrivit en sådan motion?

  Mvh,
  Magnus

 4. Pelle Billing skriver:

  Hej Magnus!

  Ja, vad ska man säga. Det sjukliga fokuset på 50/50-fördelning verkar inte vet några gränser. Förespråkarna för kvotering (för det är kvotering det handlar om) verkar glömma tre saker:

  1. Jämställdhet och icke-diskriminering handlar om att välja den mest kompetente, inte att anställa eller hyra in någon på basis av vilka könsorgan de har.

  2. Även om man nu skulle envisas med kvotering, så borde man rimligen utgå från de proportioner som finns på marknaden. Dvs om det är 60 procent manliga musiker och 40 procent kvinnliga, eller vice versa, så är det de proportionerna man rimligen bör respektera.

  3. Varför endast kvotera in på kön? Vad hände med bögar, flator, transor, invandrare, funktionshindrade, olika samhällsklasser, osv? Eller är det så att feministiska kvinnors kamp för kvotering av kvinnor tar sitt ursprung i att man vill ha personliga fördelar, och därmed så bryr man sig inte om andra grupper i samhället?

 5. Hieronemus skriver:

  Risken finns ju att publiken uteblir från de kvinnliga artister som kvoterats in för att de inte anses tillräckligt intressanta. Hur skall man da förhålla sig till denna förödmjukelse av kvinnor? Tvinga publiken att gå till samtliga föreställningar?

 6. Urban skriver:

  Fast jag tycker att kvotering kan vara okej när det handlar om skattefinansierad verksamhet. Det är därför jag vill se bögar, flator, transpersoner, invandrarer, funktionshindrade och olika åldersgrupper m.fl. grupper där diskrimineringsgrunder föreligger. För jag vill inte annars vara med och betala med mina surt förvärvade pengar.

  Kan man be om en skattereduktion bitte?

 7. [...] skrev jag om det kvantitativa jämställdhetsarbete som Malmöfestivalen bedriver, och i gårdagens [...]

Google