Inkompetens i omskärelse-debatten

05 augusti 2009, av Pelle Billing

SvD Brännpunkt skriver landstingsrådet (FP) Birgitta Rydberg om omskärelse av små pojkar.

Tyvärr visar hon om en skrämmande okunnighet för en som är politiskt ansvarig för just dessa frågor:

Denna religiösa sedvänja har definitivt inget samband med den avskyvärda kvinnliga omskärelse som pågår i vissa länder.

Fel. De har allt gemensamt, eftersom bägge sedvänjorna innebär att man skär av en del av könsorganen hos ett spädbarn. De milda formerna av kvinnlig omskärelse (som är förbjudna enligt lag i Sverige) är helt likvärdiga med manlig omskärelse.

Det finns inga medicinska risker om det sker på ett medicinsk säkert sätt på spädbarn.

Fel. Alla typer av kirurgi innebär en risk för patienten. Det är en av läkarvetenskapens grundbultar och Birgitta Rydberg borde känna till det. Och även om kirurgin går helt som den ska, så skär man bort vävnad som bidrar till att göra sex skönt för en man.

Omskärelse har funnits i tusentals år och sker i hela världen. Att tro att man som läkare kan hindra detta för att man saknar egen insikt i denna sedvänja är naivt. Men många föräldrar skulle nog dess- utom uppfatta det som att deras religion inte respekteras. Låt reli- gionsfriheten få råda även i denna fråga också i vårt land.

Läkarna är inte naiva, de är människor med kunskap, något som Rydberg uppenbarligen saknar i denna sakfråga. Sedan är det också mycket nedslående att läsa om den kulturrelativism som Rydberg står för. Alla sedvänjör kan inte accepteras i religionens eller kulturens namn. Att vi skär i små nyfödda pojkar är en av dem.

(Mer om omskärelse här.)

Uppdatering: Staffan Danielsson, riksdagsledamot från Centerpartiet, har skrivit en replik, där barnets integritet tas upp på ett föredömligt sätt. Tyvärr tar han inte upp de medicinska felaktigheter som Rydberg skriver om, men det är ju svårare att se detta som lekman.

 

34 kommentarer på “Inkompetens i omskärelse-debatten”

 1. Blogo skriver:

  Skönt att någon kunde formulera mina tankar. Tack PB

 2. I Dubai hade dom inte förhud skriver:

  En LITEN del på våra genitalier spelar stor roll.Hur kan man tro att penisen endast finns till för att alstra barn? Bland mina bekanta är det snarare tvärtom,de använder sina genitalier till allt utom att skaffa barn.Att onani försvåras avsevärt genom att enklaste formen ”dra huden fram och tilbax över ollonet” försvinner under ungdomen tycks inte bekymra någon.

 3. Zac skriver:

  Det roliga är att med hennes resonemang fungerar exakt lika bra på kvinnlig (mild) omskärelse…

  Jag ändrar två ord… (pojk => barn)

  ”Vakna upp! Det som sker idag är att ett antal barn omskärs av outbildade personer under omständigheter som innebär risker för allvarliga infektioner och andra skador. I enlighet med barnkonventionen bör vi med- verka till att detta inte sker genom att landstingen mot självkostnad hjälper föräldrarna att få ingreppet utfört på ett medicinskt säkert sätt.

  Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation att alla landsting ska erbjuda omskärelse på ett medicinsk säkert sätt grundas på vetskapen att flera tusen barn utsätts för risker. Skulle vi acceptera detta om det gällde något annat än religiös omskärelse?

  Rekommendationen måste bli genomförd i verkligheten. Om läkare i ett landsting inte kommer att utföra omskärelser måste berörda landsting upphandla denna tjänst hos en privat vårdgivare med rätt kompetens så barn inte utsätts för klåpare.

  Stockholms läns landsting har sedan många år erbjudit denna vårdtjänst på ett säkert sätt genom avtal med en privat läkare. Föräldrarna betalar 1000 kronor. Detta har inneburit att många små barn sluppit medicinska allvarliga skador.

  Omskärelse har funnits i tusentals år och sker i hela världen. Att tro att man som läkare kan hindra detta för att man saknar egen insikt i denna sedvänja är naivt. Men många föräldrar skulle nog dess- utom uppfatta det som att deras religion inte respekteras. Låt religionsfriheten få råda även i denna fråga också i vårt land.”

  Sicket liberalt dumhuvud….

  //Zac

 4. Adam Weisshaupt skriver:

  Naturligtvis är detta ett övergrepp på barnen, det verkar som om man valde mellan pest och kolera då man antingen hade att välja mellan att låta experter utföra ”säkra” ingrepp istället för att ingrepp med risker skulle få fortsätta.

  Detta är ett skrämmande budskap för vårt samhälle:-(
  Dock..

 5. Urban skriver:

  Det är intressant att notera att samma Folkparti skrev på Newsmill tidigare och ville förbjuda slöja på små flickor. Att skolkamraten i bänken bredvid fått sin förhud avskuren tyckte man inte var viktigt då slöja är patriarkalt och därför måste förbjudas medan avskuren förhud är religiöst. Det är så sjukt och det är bra att diskussionen kommer upp till ytan. Frågan är bara hur man organiserar motståndet för det här kan inte fortgå?

 6. Tommy Jonsson skriver:

  Att skära bort förhuden utan medicinska skäl på pojkar är lika könsstympande som att skära bort en del av de inre blygläpparna. Detta är förbjudet i svensk lag. Dubbelmoral och diskriminering av män.

 7. Michael skriver:

  Intressant är ju att en kvinna uttalar sig bergsäkert i frågan.

  Det är ju lika relevant som om jag skulle uttala mig om skillnaderna i vaginal och klitoral orgasm – jag kan observera, men inte veta eller förstå.

  Mest störande är dock argumenten att det skall tillåtas för att det skall ske på ett medicinskt säkert sätt – med samma logik så skall man tillåta barnaga, bara den sker på vårdcentraler så att vårdpersonal kan plåstra om efteråt.

 8. Urban skriver:

  Det största problemet i denna diskussion är att praktiskt taget inga män som är omskurna träder fram och protesterar. De är uppenbarligen nöjda med sin situation och verkar tycka det är helt okej att de aldrig själv fick välja huruvida förhuden skulle vara kvar eller inte.

  Jag anser att män har en slags ”slavmentalitet” och den blir så tydlig i denna fråga, dvs. män ska väl inte komma och kräva rätt till sin egen kropp.

  Så länge män tänker i dessa banor blir det svårt att komma åt problemet och att ändra på lagarna.

 9. lasse skriver:

  #2 … Att onani försvåras avsevärt genom att enklaste formen “dra huden fram och tilbax över ollonet” försvinner under ungdomen tycks inte bekymra någon.

  Det är väl just det som det grundläggande ”bekymret”. När förhudskarvande blev populärt i USA under den viktorianska tiden var det just den syndiga onanin som skulle bekämpas, sen har det producerats ”vetenskapliga” bevis för att mirakelkuren dessutom har allehanda förebyggande inverkan på åtskilliga åkommor. Det mesta verkar vara för att indirekt stödja den initiala undergörande effekten.

  Det finns även rabbiner som hävdar att den syndiga onanin är huvudskälet, bl a en känd judisk filosof/rabbin på 1100-talet. Den sistnämnde och andra som menar detta är iofs också sådana som menar att någon omskärelse inte behövs för att vara jude.

  Man får avlägsna sig ganska långt från Occams skalpell för att inte först och främst se dessa kirurgiska ingrepp på människans könsorgan som något som i grunden handlar om kontroll av människans sexualitet. Att det sen produceras allehanda ”rationella” ursäkter verkar mest vara en maskering.

 10. lasse skriver:

  #8 ”Det största problemet i denna diskussion är att praktiskt taget inga män som är omskurna träder fram och protesterar. De är uppenbarligen nöjda med sin situation och verkar tycka det är helt okej att de aldrig själv fick välja huruvida förhuden skulle vara kvar eller inte.

  Att fördöma omskärning som onormalt innebär ju indirekt en kritik av de män som är omskurna som onormala. Folk brukar inte gilla att ses som ”onormala”, och i det här fallet gäller det ju en synnerligen prestigefylld sak, den mannliga sexualiteten. Att den ifrågasätts är inte populärt. Få skulle erkänna potensproblem. Enligt opinionsunderökningar i USA förekommer det nästan inte alls att män har potensproblem men försäljningen av Viagra ger helt andra siffror.

  Förmodligen liknande psykologiska mekanismer som att mödrarna låter omskära sina döttrar även om de skulle kunnat undvika det, den misshandlade kvinnan försvarar den som misshandlat etc.

 11. Pelle Billing skriver:

  @lasse
  Ja, det kräver enormt mycket mod och trygghet i sig själv att som omskuren man träda fram och kräva ett stopp för sedvänjan. Man måste då erkänna att man själv aldrig fick välja, och nu får man leva med det.

  @Urban
  Ja, männens ”slavmentalitet” – eller mäns förbrukningsbarhet som jag kallar det – sitter djupt rotad, och att ta sig ur detta sätt att vara är en av huvudfrågorna för den spirande mansrörelsen.
  Jag har skrivit om den historiska förklaringen här.

 12. JSC skriver:

  Har det senaste dygnet läst massor av inlägg om detta, och jag håller med majoriteten – BR är riktigt, riktigt fel ute! En fråga har jag dock inte sett; finns det något samband mellan omskärelse och våldtäkt?

  Tydligen kan ju omskärelse resultera i allt från nästan ingen påverkan alls på förmågan att onanera, via svårigheter, hela vägen till – omöjligt. Frågar mig om det inte blir mer sannolikt att en person med nedsatt förmåga till självtillfredsställelse i sin frustration begår ett sådant övergrepp?

  Någon som vet, det finns ju statistik på nästan allt idag – kanske även på detta?

 13. lasse skriver:

  Ta bort det om det är för långt, har suttit och ”hetsat” upp mig i frågan. :-)

  Birgitta Rydberg rapportera på sin sida att:

  I ett svar med diarienr HSN 0907-0720 skriver hälso- och sjukvårdsnämndens chefläkare bl.a. nedanstående.

  “Det finns omfattande vetenskaplig forskning som visar att manlig omskärelse medför positiva medicinska konsekvenser.
  • Omskurna man har väsentligt lägre andel Peniscancer
  • Omskurna män insjuknar mer sällan i HIV/AIDS
  • Kvinnliga partners till omskurna män insjuknar mer sällan i virusöverförda cancersjukdomar som Livmoderhalscancer

  Om en manlig omskärelse genomförs på ett icke-professionellt sätt kan ollonet och penis skadas med risk för livslångt lidande för den drabbade. Under sådana omständigheter kan det MISSLYCKADE ingreppet rubriceras som stympande. Det är dessa komplikationer som UNDVIKS genom att erbjuda ett säkert medicinskt alternativ.

  Nu har jag bar skummat lite på nätet men för mig verkar det inte alls glasklart att de nämnda sakerna är absolut självklara och att det finns invändningar om den självklara olch givna betydelsen.

  ”Omskurna män insjuknar mer sällan i HIV/AIDS”

  Vad jag förstått så har man inte kunnat upptäcka något sådan samband i USA som har en stor andel omskurna och hade ännu större andel när HIV/AIDS upptäcktes.

  Andra stycket är som vanligt den traditionella religiösa riten klara sig inte en sekund utan den moderna läkarvetenskapen.

  I Stockholms

  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE
  2009-05-15

  I bilagan
  Sveriges Kommuner och Landsting
  Landstingstyrelserna, regionstyrelserna i Skåne, Västra Götaland samt Gotlands kommun
  Rekommendation rörande omskärelse av pojkar på icke medicinska grunder

  [skrivs detta bl.a.]
  Omskärelse på icke medicinska grunder anses inte vara hälso- och sjukvård i hälso- och sjukvårdslagens mening. Det är emellertid ett kirurgiskt ingrepp som enligt lagens motiv ska fullgöras i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

  Hela tiden återkommer det att den gamla religiösa traditionen inte är acceptabel utan den moderna läkarvetenskapen.

  Förbundet har goda kunskaper om att det finns olika uppfattningar om omskärelse hos bl.a. forskare och andra experter. En av frågorna som bl.a. diskuterats i samband med den lag om omskärelse som trädde i kraft 2001 var om omskärelse är ett så skadligt ingrepp att det skulle motivera en inskränkning i religionsfriheten. I den svenska grundlagen är religionsfriheten garanterad liksom i flera internationella konventioner som Sverige anslutit sig till.

  Vad det gäller omskärelse av pojkar på icke medicinska grunder kan det också diskuteras om det föreligger faktiska möjligheter för barnet att göra sin uppfattning gällande och därmed om ingreppet egentligen är förenligt med barnets bästa. I barnkonventionen regleras att barnets inställning till omskärelse skall klargöras så långt det är möjligt och att det enskilda barnets vilja skal beaktas.

  Frågan om omskärelse får också beaktas med utgångspunkt från den svenska integrationspolitiken, som syftar till att ”samhällets etniska och kulturella mångfald bör tas som utgångspunkt för den generella politikens utformning och genomförande på alla samhällsområden och nivåer.” (Prop. 1997/78:16, s 19)

  Förbundet konstaterar att regeringens och riksdagens uppfattning är att sådana ingrepp är förenligt med Barnkonventionen och att ett förbud skulle medföra en otillåten begränsning av religionsfriheten.

  Det återkommande är etniska, kulturella och religionsfrihets skäl. Att inte låta folk karva i små barn är en otillåten begränsning av religionsfriheten enligt våran regering och riksdag! Men om det inte sker med hjälp av den moderna läkarvetenskapen kan det vara livsfarligt.

  Om vi inte haft den moderna läkarvetenskapen att tillgå hur skulle våran regering och riksdag då ha ställt sig i frågan, förmodar att ”samhällets etniska och kulturella mångfald bör tas som utgångspunkt för den generella politikens utformning och genomförande på alla samhällsområden och nivåer.” fortfarande gällt.

 14. Access skriver:

  Jag undrar fortfarande hur det kan komma sig att människor på ledande politiska befattningar tror att religionsfriheten inte gäller barn? Birgitta Rydberg verkar inte fatta att barnet också har rätt till religionsfrihet och att föräldrarna därmed inte har rätt att begå övergrepp på barnet i DERAS religionsfrihets namn.

  Om min religion kräver att jag våldtar min granne, har jag rätt att göra det då? Kan jag till och med få göra det under Landstingets överinseende, så att eventuella skador på grannen minimeras?

 15. idxb skriver:

  Återigen, det största hindret mot ett förbud är judendomen och människors dåliga samvete över förintelsen. Kanske därför folk här hellre vill vara arga på folkpartister/kvinnor/slavmentaliteter?

  Om Sverige beslutade sig för att jämställa kvinnlig och manlig omskärelse, dvs om det blev fängelsestraff för föräldrar som låter det ske (både i Sverige och utomlands), hur länge innan någon ropar ”antisemitism”?

 16. lasse skriver:

  #15 ”Återigen, det största hindret mot ett förbud är judendomen och människors dåliga samvete över förintelsen. Kanske därför folk här hellre vill vara arga på folkpartister/kvinnor/slavmentaliteter?

  Bland det första man hittar när man ger sig ut i omskärningsträsket på internet är bl.a.
  jews against circumcision org
  De har även rabbiner på sin sida som menar att man inte alls behöver vara omskuren för att vara jude.

  Längre ner på den sidan är där några stycken från den kände 1100-tals rabbinen, filosofen och läkaren Moses Maimonides som lägger ut texten om omskärelse som en psykisk korriggering först och främst och i syfte att kontrollera sexualiteten.

  Judar är förstås också högljudda i försvar av omskärningen. Gällande de flesta åsiktsriktningar i samhället och nog är också judar organiserade för det ena eller andra. Som t.ex. ortodoxa feministföreningar som bl.a. har åsikter om den judiska skilsmässoproceduren och betydelsen av sk ”get”.

  Här kan man se nyttan av att generellt ha god utbildning.

  DN försöker väl emellanåt göra sina inbrytningar för koscherslakt men inte har det varit något större rabalder om antisemitism för det. Enligt någon uppskattning var det ca 40 st judiska omskärningar per år och i ett försök till överslag skulle det innebära att 40% av judiska pojkar blev omskurna. Tror inte att det generellt är tvingade att omskära.

 17. idxb skriver:

  Bland det första man hittar när man ger sig ut i omskärningsträsket på internet är bl.a. jews against circumcision org

  Det finns även bögar som är emot homosexuellt giftermål, men det betyder inte att deras åsikter är representativa för den gruppen människor.

  Vilket lämnar oss med argumentet att DNs artiklar mot koscherslakt är bevis för att politiker och folk i allmänhet inte är rädda för att bli kallade antisemiter.

  Här kan man se nyttan av att generellt ha god utbildning.

  Va?

 18. Geson skriver:

  enligt min religion, som kan ha omkring 100 miljoner troende, så ska lillfingret skäras av på alla vid 5 månaders ålder. forskning har visat att människor med religiöst avskurna fingrar inte dör av hjärt/kärl sjukdomar, och ingen av oss har någonsin fått någon sexuellt smittande sjukdom. för att hindra köksbordsoperationer som kan leda till bla. döden. så skulle det vara bra om min religion även den fick statligt finansierade operationer.
  skämtåsido..
  ska pojkars stympning finansieras av våra skattepengar ska även flickor stympas för skattepengar… och jag (som man) ska ha rätt att spotta/våldta lättklädda kvinnor för att staten ska få råd med detta kan man ta lite pengar ur våran ”flera tusen år framåt i tiden”- forskning, som brukar kallas normalt för genusforskning.

 19. Mannen skriver:

  @JCS,
  Jag har funderat påsamma sak.I Sverige finns det för närvarande inga utsikter att någon sådn forskning skulle bli godkänd av en etisk nämnd som skall godkänna sådan forskning innan den börjar.

 20. Mamma med söner skriver:

  Det finns inte ord starka nog för att beskriva vad jag tycker om denna tortyr-stympning-övergrepp på små försvarslösa gossebarn.Barn utnyttjas i hela världen för vuxnas egoism-fanatiska religonsuppfattningar och perversiteter.
  Det är väl en självklarhet att detta skall vara förbjudet i Sverige.
  Säkerligen kommer inte ett förbud att hindra dessa empatilösa människor att kringgå lagen genom att ta till bl.a ”köksbordstortyren”.Men det skulle kunna lösas genom en medicinsk kontroll av alla pojkar/flickor, innan dom nått myndighetsålder och då själv kan bestämma om dom vill genomgå denna religösa ritual.Vi har lagar som i många år förbjudit fysisk och psykisk aga/övergrepp på barn.För er som är motståndare men även ni som förespråkar denna barbariska handling, kan jag rekommendera en sida som heter ”IN MEMORY OF THE SEXUALLY MUTILATED CHILD” m.fl. liknande länkar.
  Tack för ordet.

 21. Urban skriver:

  Idxb: Självklart är det lätt att vara förbannad på något annat, men män inom judendomen protesterar inte (förutom ett par jag känner) och då är det svårt när de som blivit omskurna inte känner sig som några offer och tvärtom trivs med det. Samma sak gäller muslimska män vilket försvårar det hela ytterligare. Seden att könsstympa pojkar har sas. offrets sanktion.

  Om män av alla slag skulle sluta se sig själva som ”kanonmat” som ska hålla igång sedvänjor till priset av en förlorad förhud; eller förlora vårdnadstvister för att män inte ska komma och gnälla som kärringar; eller förväntas vara familjeförsörjare med huvudansvaret; eller inte ha någon rätt vid en abort; eller bara hålla käften i största allmänhet för att de är män och därmed ”de skyldiga”.

  Denna mentaltet av att ”uppoffra sig” finns hos judiska män, muslimska män, kristna män, sekulära män och praktiskt taget alla män. Det är det här som män måste inse, då kan en riktig förändring ske. Könsstympning av pojkar är en förvisso grym företeelse, men bara en del av en helhet som, anser jag, män måste se och förstå.

 22. David Holmberg skriver:

  Efter Rydbergs senaste kommentar så börjar beslutet att godkänna rekommendationen framstå klarare, hon har själv vägt ”för och emot” enligt egen utsago och de argument som hon presenterat är de här:

  Emot: Liberalt skäl (ingreppet sker utan barnets medgivande) .

  För: Minskad risk för köksbordskirurgi, religionsfrihet, minskad risk för HIV, minskad risk för livmoderhalscancer, minskad risk för peniscancer, ”medicinskt motiverat att utföra ingreppet i förebyggande syfte”.

  Detta är samtliga ”för och emot”-argument jag lyckats se i Rydbergs kommentarer. De är dock häpnadsväckande argument som samlats ihop och det är märkligt att det gått till så här i landstinget, de flesta argumenten saknar ju relevans när det gäller småpojkar boendes i ett land där hygienen är god.
  Jag har skrivit, mailat, men får inget svar på varför omskärelserna behöver ske genom landstingets försorg i Stockholm. Rydberg sa i debatten i ”Gomorron Sverige” så här:

  ”Vi rekommenderar alla landsting att erbjuda det här tilll självkostnadspris -inte subventionerat – utan för att det inte ska undantränga annan sjukvård ska det vara till självkostnadspris.” Senare har hon sagt att i Stockholm så låter landstinget operationerna utföras hos en privatläkare och kostnaden är 1000 kr, som föräldrarna får betala.

  Det finns alltså en duktig privatläkare som utför operationerna på ett säkert sätt, landstinget (”samhället”) ska då inte ta på sig någon som helst del i detta, låt det ske helt privat. Samhället ska inte utföra religiösa riter på småbarn.

 23. lasse skriver:

  ”Förbundsstyrelsens beslut [090417]
  Rekommendation rörande omskärelse av pojkar på icke medicinska grunder
  Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting”

  Frågan om omskärelse får också beaktas med utgångspunkt från den svenska integrationspolitiken, som syftar till att ”samhällets etniska och kulturella mångfald bör tas som utgångspunkt för den generella politikens utformning och genomförande på alla samhällsområden och nivåer.”

  Förbundet konstaterar att regeringens och riksdagens uppfattning är att sådana ingrepp är förenligt med Barnkonventionen och att ett förbud skulle medföra en otillåten begränsning av religionsfriheten.

 24. Pelle Billing skriver:

  @David

  ”Det finns alltså en duktig privatläkare som utför operationerna på ett säkert sätt, landstinget (”samhället”) ska då inte ta på sig någon som helst del i detta, låt det ske helt privat. Samhället ska inte utföra religiösa riter på småbarn.”

  Visst skulle detta vara ett litet steg i rätt riktning, men jag tycker samhället ska ta steget fullt ut och förbjuda omskärelse på alla barn – inklusive gossebarn.

  Det var ju fullt möjligt att stifta en lag mot kvinnlig omskärelse, så det finns inga hinder för att göra den lagen könsneutral.

  Vissa grundläggande principer måste ett samhälle stå upp för, och att operera bort kroppsdelar som är fullt friska på spädbarn som inte kan säga vad de vill är en av dessa principer, såsom jag ser det.

 25. idxb skriver:

  Jag kan inte tänka mig att det är tillåtet att plastikoperera ett spädbarns näsa utan anledning och att ge sig på någons könsorgan borde anses vara ännu värre. Men vi är ju inte mer sekulära än att Svenska Kyrkan lyckats få diskriminering inskrivet i nya äktenskapslagen.

  Gossebarn är för övrigt ett löjligt ord. (För alla jämställdheds-ivrare: flickebarn suger verkligen också.)

 26. Davïd Holmberg skriver:

  Jo, ett förbud mot småbarnsomskärelse vore rimligast men samtidigt är det inget som landstinget direkt kan råda över. Själv bor jag i Stockholm och kan helt enkelt inte förstå varför landstinget ska ha med detta att göra här, ett avståndstagande vore lämpligt.

  Ibland händer det att omskärelsen utförs när barnet är några år gamla. Hur ska en landstingsläkare agera när barnet uttrycker ovilja. Det kan ju barn göra vid andra smärtfulla ingrepp som dock är nödvändiga, ska läkaren trösta och övertyga pojken om att omskärelsen måste göras, eller rent av hålla fast pojken? Att bara omskära spädbarn bara för att de inte kan protestera tillräckligt hårt, känns inte heller som ett direkt övertygande argument.

  Jag tycker att Yngve Hofvanders rapport om läkare som slutat praktisera som ”omskärare” efter att fått samvetskval, borde sända kalla kårar längs politikernas ryggar:
  http://ltarkiv.lakartidningen.se/2002/temp/pda25574.pdf

 27. Mamma med söner skriver:

  idxb:Jag kan inte se att ordet gossebarn eller flickebarn skulle väcka aversion hos någon.Möjligtvis hos de som ivrar för stympning av barn.Gossebarn är ett flitigt använt namn i just sådana sammanhang, när man söker historisk information i ämnet.Vi är inne på 2000-talet-häxbränningarnas tid är förbi,liksom tron på tomtar och troll.Vi har en teknologi som förser hela världen med information.Organ som ivrar för mänskliga rättigheter och strävar för att tortyr och kränkningar inte skall förekomma osv.Att se en ring av skäggiga stora män runt ett litet spädbarn nöjsamt bevittna detta övergrepp,och i många fall suga blodet från vad som återstår av det sargade underlivet är vedervärdigt.
  I en dagstidning hade en läsare skrivit i kommentarfältet om sin avsky inför stympning.Han ställde en fråga till en jude om varför dom inte gjorde detta som vuxna istället.Juden svarade att man som vuxen vet att det gör ont och skulle därför tveka.men det VISSTE inte det lilla barnet!

 28. lasse skriver:

  På tiden att det här hade börjat motarbetas, att utsätta små pojkar för dessa risker är inte sunt, pojkar är dessutom betydligt känsligare än flickor både som foster och spädbarn. Spädbarnsdödligheten för pojkar är betydligt högre än för flickor, varför addera ytterligare en risk.

  Man frågar sig varför ytterligare ett antal pojkar skal behöva sätta livet till som spädbarn för att tillfredställa religiösa riter och stammärkning. Det är ett faktum att okänt antal pojkar får sätta livet till i USA som resultat av omskärelse, problemet är att det bokförs som dödsfall pga vilken komplikation som inträffat.

 29. Mr.Love skriver:

  Svar till JSC:
  -Du har helt rätt om omskärelse å heterosexuell våldtäkt.
  Det hänger självklart samman att unga uberkåta män med själv-tillfredställelse problem måste söka sig utåt (manligt-aktivt enligt bibeln) för nå satisfaction!
  Oomskurna kallas ju för passiva onanister hehe!
  Är killen/mannen dessutom fattig då blir det väldigt svårt att få knulla.
  Se statistik i Sverige om våldtäkter vilken regeringen oftast skyler bortsett från SD och andra rasistorganisationer.
  Våldtäksstatistiken visar tydligt att en omskuren underklass ”invandrare” begår 40% av våldtäkterna mot ”sexliberala”svenska tjejer som allltid är offren.
  Skillnader syns tydligt mellan fattiga omskurna och rika sådana, mycket mer än skillnaden mellan fattiga hedningar kontra rika såna!
  Fattiga hedningar är iaf rika sexuellt och betydligt friare.

 30. JSC skriver:

  Mr. Love(!)

  Nu finns det säkert en del andra förklaringar till att en ”underklass invandrare” är överrepresenterade, omskurna eller ej? Att statistiken inte gärna skyltas med kan nog enkelt förklaras med att den kan användas av mer brunfärgade gruppereringar för att ”bevisa” både det ena och andra? Men om det nu, alla andra förklaringar beaktat, finns ett statistiskt påvisbart samband måste det ovillkorligen upp på bordet – beroende på styrkan i sambandet utgör det ju möjligen ensamt skäl nog att förbjuda stympningarna?

  Även den mest godtrogne ivrare av religionsfrihet; som vill låta denna ”få råda även i denna fråga”, kan ju rimligen verka för ett, statistiskt bevisat, ingrepp som genererar våldsbrottslingar!? Å andra sidan förefaller ju även medicisk expertis tala för döva öron – så vad annat är att vänta?

 31. Pelle Billing skriver:

  Mr. Love,

  Jag har tagit bort tre av dina kommentarer.

 32. Mr.Love skriver:

  Räcker inte statistiskt påvisbart samband mellan kvinnlig könstympning och manlig?
  Endast manligt omskurna föredrar kvinnliga omskurna.
  Finns faktiskt inga länder utan manlig omskärelse som har kvinnlig stympning som norm!
  -Beroende på styrkan i sambandet utgör det ju möjligen ensamt skäl nog att förbjuda stympningarna?

 33. Gretas bar och kök skriver:

  Är jag Antisemit som anser att dagens Talibaner i Afghanistan har hämtat sin kvinnosyn och värderingar kring sex från Moses?
  Det skulle va kul att se en dokumentär om fattiga analfabet Talibaner försvara manliga omskärelse vilket ju dom gör!
  Skillnaden mellan dessa U-länder och Manhattan Judars sätt att försvara kön stympning är endast en klassfråga!

 34. grodan boll skriver:

  Omskärelse där sex är tabu leder ofta till berövade möjligheter för behaglig onani och klimax.
  De flesta unga omskärs utan vägledning, då sexualitet är något som traditionellt
  inte berörs inom muslimska familjer.
  Är det då konstigt att stympade män beter sig som känslomässigt outvecklade våldsverkare?
  Dessa områden har stympning som norm:
  Mellanöstern,Kosovo,Turkiet,Uganda och Somalien.
  Dessa länder är den naturliga penisen norm: Tyskland,Japan, Kina Thailand,
  Italien och Norden.
  Det är väldigt enkelt att se kvinnors sexuellt friare möjligheter i länder där inte heller män förtrycks sexuellt.

Google