Det pågår en stormande debatt om våldtäkt i SvD för närvarande. Det hela tog sin början när SvD skrev om den nya rättspraxis som följde efter att Högsta Domstolen den 3 juli slog fast att man inte kan dömas till våldtäkt utan teknisk bevisning. Detta ställningstagande från HD var ytterst önskvärt, något jag tidigare skrivit om.

I samma SvD-artikel så gjorde dock åklagare Rolf Hillegren följande uttalande:

– När man säger våldtäkt tänker man mest på riktiga ruggiga våldtäkter. Men tar man en man och en kvinna som känner varandra och kvinnan säger att hon inte har lust i dag, men mannen kör ändå. Visst är det oschysst, men kanske inte värt två års fängelse. Det liknar mer en ordningsförseelse, säger han

Detta uttalande väckte givetvis en mängd känslor runt om i landet, vilket var fullt befogat. Hillegrens uttalande är minst sagt tvetydigt. Menar han att kvinnan står fast vid att hon inte vill, och att mannen tvingar sig på henne mot hennes vilja? Eller menar han att kvinnan inte vill men sedan ändå ställer upp för husfridens skull? Dessa två scenarier är väsensskilda. Det första är en våldtäkt, och det andra är inte alls ett brott. Inget av scenarierna representerar en ordningsföreteelse!

Att kalla en våldtäkt för ordningsförseelse, vilket man lätt kan tolka Hillegrens uttalande som, är givetvis inte acceptabelt. Föga förvånande  krävde även den starkt feministiska professorn i straffrätt Madeleine Leijonhufvud att Hillegren skulle avgå.

I dagens SvD har Hillegren fått möjlighet att förklara sig, vilket han gör på följande vis:

Där berörde jag ett högst teoretiskt exempel, nämligen fallet med kvinnan och mannen som har ett regelbundet sexliv. En dag gör kvinnan polisanmälan och påstår att en viss kväll upplyste hon sin man om att hon inte ville ha samlag, vilket inte respekterades av mannen. Trots det genomförde han samlaget, varvid hon förhöll sig passiv.

Det är dock min bestämda uppfattning att den relaterade gärningen inte förtjänar minimistraffet för våldtäkt som är två år. Däremot finns det ingen anledning att uttala sig om straffvärdet, då fallet aldrig lär hamna i domstol på grund av de beviskrav som gäller – inte på grund av ovilja att åtala.

Hillegren gör här ett bra förtydligande, nämligen att det alltid är straffbart att ha sex mot någons vilja, oavsett om man känner varandra eller inte. Däremot så försätter han sig i nytt blåsväder genom att uttala sig om vilket straffvärde olika typer av brott bör ha. Frågan är om en åklagare bör driva den typen av debatt i media? Jag har inget bra svar på den frågan. Å ena sidan vill vi nog alla se domare och åklagare som opartiska personer som står utanför den mediala debatten, å andra sidan har de en typ av specialkunskap som kan berika debatten.

Jag tycker det är tråkigt att Hillegren ger sig in i debatten på ett klumpigt vis, då det svenska rättssystemet äntligen slagit fast att män inte ska dömas till våldtäkt när ord står mot ord. Detta nya prejudikat från HD var en stor seger för alla som är intresserade av mansfrågor, och det Hillegren gör nu kan inte annat än skada rättssäkerheten för män – då hans uttalanden ger personer som Madeleine Leijonhufvud vatten på sin kvarn.

I gårdagens SvD kunde vi också läsa att Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) kommer att hålla en universitetsutbildning för åklagare kring sexbrott. Hillegrens uttalanden ger dels NCK utrymme i media, och dels framstår deras utbildning som önskvärd. Min åsikt är däremot att NCK är en organisation som sprider budskapet om ”mäns våld mot kvinnor” på ett sätt som inte stämmer med forskning och fakta. De är starkt påverkade av statsfeminismen (dvs radikalfeminismen i detta fall), och har inte den opartiskhet som krävs för att utbilda personer i vårt rättsväsende.

Jag föreläser själv om våld i nära relationer, och NCK står inte för en bild av partnervåld som är förenlig med forskning och fakta – därmed så är det ytterst tveksamt om de ska få utbilda åklagare eller andra personer inom rättsväsendet. Tyvärr har nu Rolf Hillegren gett dem en ökad legitimitet.

Uppdatering: Hillegren har blivit fråntagen rätten att handlägga sexualbrott.

 

23 kommentarer på “Bör ”Nationellt centrum för kvinnofrid” utbilda åklagare?”

 1. [...] Läs Rolf Hillegrens debattartikel i dagens SvD här. Se även här och här. Jag vill även rekommendera Pelle Billings genomtänkta bloggkommentar här. [...]

 2. Kristina skriver:

  Flera bra poänger här Pelle, inte mycket att tillägga, ett balanserat inlägg!

  Det var otydligt vad Hillergren menade först men han fick ju chansen att förklara sig i SVD. Men när Hillergren förklarar sig klantar han till det värre för sig:
  ”Att inte ha samlag mot någons vilja är en utmärkt umgängesregel som dock passar bättre i etikettböcker än i lagböcker”
  Inte utan att man hajar till. Reagerar. Blir arg.
  Att kräva hans avgång verkar vanskligt då det skulle kunna hota yttrandefriheten. Men om han vore polis och hans attityd visades i yrkesutövningen och faktiskt avskräckte någon från att våga anmäla brott vore läget ett annat.

  Och ja du har också en poäng i att utbildning i dessa frågor skall bygga på opartiska fakta så att den får tyngd och kan tas på allvar. Hur skall man annars hitta ett bra bemötande och en ökad rättssäkerhet för de inblandade?

 3. Pelle Billing skriver:

  Jag håller med Kristina, ett sådant uttalande är mer än klumpigt, det är direkt stötande.

  Kanske menar han att det är en skillnad mellan att man väljer att ha sex trots att man inte vill (man ”ställer upp”, frivilligt, för husfriden), och att man bli tvingad till att ha sex trots att man säger nej (vilket är våldtäkt). Men detta måste han i så fall kunna kommunicera långt mycket tydligare!

 4. katten skriver:

  En åklagare bör ha lärt sig att kommunicera tydligt. Åtminstone i frågor som gäller brott, straff och gärningsbeskrivning. Kan han inte det är han olämplig i yrket.

 5. Birger skriver:

  Det är det han gör. Det är ni som behöver gå en kurs i läsförståelse.

 6. Kristina skriver:

  Birger, hur tolkar du exemplet Hillergren tar?

  Jag citerar Pelle ovan: ”Menar han att kvinnan står fast vid att hon inte vill, och att mannen tvingar sig på henne mot hennes vilja? Eller menar han att kvinnan inte vill men sedan ändå ställer upp för husfridens skull? Dessa två scenarier är väsensskilda. Det första är en våldtäkt, och det andra är inte alls ett brott. Inget av scenarierna representerar en ordningsförseelse!”

 7. Erik skriver:

  ”efter att Högsta Domstolen den 3 juli slog fast att man inte kan dömas till våldtäkt utan teknisk bevisning”

  Om jag inte missminner mig så var det inte alls det man slog fast. Istället har jag för mig att det man kan få ut ur domen är följande:

  1. OM det finns stödbevisning så får dock denna ej gå emot målsägandens berättelse.

  2. Om den berättelse som målsäganden kommit med innefattar ett moment som rimligtvis borde kunna bevisas, men det ändå inte låter sig göras, så sänker det trovärdigheten på berättelsen. Antag att målsäganden hävdar att våldtäktsmannen hade med sig fem hundar när han bröt sig in i lägenheten och våldtog henne. Om det en timme senare inte finns det minsta tecken på förekomst av hund i hennes lägenhet så håller inte hennes historia.

  Innebörden av dessa punkter är inte alls att det alltid krävs stödbevisning, utan endast att det krävs när någonting i målsägandens berättelse leder till att stödbevisning rimligen borde ha funnits.

 8. profanum_vulgus skriver:

  Kristina:
  Vad han menar är att det finns gradskillnader mellan brott. Hans exempel, oavsett hur man väljer att utveckla det är ett brott (ordningsförseelser är brott) men inte ett brott som förtjänar att benämnas våldtäkt eller som förtjänar en straffskala som börjar på två års fängelse.

  Om man t.ex. utvecklar hans exempel enligt följande:
  A och B som har ett förhållande och brukar ha sex ligger till sängs. A vill ha sex och föreslår detta, B svara ”Inte i kväll”. A försöker övertala B genom att väcka B:s sexlust, t.ex. genom smekningar.
  —- Så här långt har A begått ett brott, oavsett vad som följer. Om smekningarna är jämförbara med samlag så är brottet våldtäkt. Om A t.ex. berör B:s kön (och B är en kvinna) så är det våldtäkt. Om A berör B:s kön med sitt kön är det våldtäkt.

  Frågan är då om den beskrivna gärningen ovan är värd minst 2 års fängelse. Jag har själv utsatts för den beskrivna gärningen mer än 100 gånger av ungefär 10 personer.
  Men jag kan inte säga att jag anser att dessa ska avtjäna 4-5 års fängelse var, eller att jag känner att jag blivit våldtagen.

 9. Erik skriver:

  profanum_vulgus:

  En försiktig smekning utanpå hennes underliv är ingen våldtäkt i lagens mening.
  Du måste stoppa in fingrarna (eller penis) i vagina eller anus för att det ska vara våldtäkt. Finns en del praxis på just detta om du är nyfiken och orkar leta.

  För övrigt:
  Om hon avvisar de smekningar du exemplifierar med och du respekterar detta så kommer du inte att dömas för någonting, det vågar jag lova. Det går inte att hitta en enda dom från en svensk domstol som tyder på nåt annat. Om domen ändå finns så vill jag gärna se den.

  Men din poäng är väl, antar jag, att det finns mer eller mindre straffvärda beteenden och det har du självklart rätt i.

 10. Kristina skriver:

  profanum_vulgus:

  Det är mycket viktigt, precis som du säger, att göra gradskilnad mellan olika brott. Och att det är noga med detaljerna.

  Det är just där som Hillergren brister. Han missar att göra klart vilket scenario han menar vilket borde vara grundläggande om man tillåter sig att ta exempel.

  Och att säga att “Att inte ha samlag mot någons vilja är en utmärkt umgängesregel som dock passar bättre i etikettböcker än i lagböcker” är väl att skapa förvirring om man bara vill belysa att det finns gradskillnader i enskilda fall?

  Erik: Intressant förtydligande om HD:s dommar, alltid lär man sig något nytt. :)

 11. matt skriver:

  Kristina:

  Helt rätt, Hillergren har ju inte varit tydlig. Jag tror att en del av problemet är att samtycke i en jurists ögon är något som skall vara explicit, därmed skulle det om den formuleringen infördes i lagboken betyda att man måste fråga innan och få ett rakt svar ja / nej (jag hörde om en musiker som bad sina ragg att skriva på ett avtal innan de hoppade in i sänghalmen, men jag tror inte att någon hade velat göra det med en partner). Jag kan inte komma ihåg något tillfälle då jag eller min flickvän har explicit bett om lov (inte ens muntligt), samtycke i de flesta människors tillvaro är implicit (dvs tolka kroppssignaler, eller dylikt), men det går inte att formulera en lag baserad på att folk skall läsa tankar.

  Jag tror inte att Hillegren är en såpass hemsk människa, men han saknar vissa kommunikations-förmågor, och jag vet flera (inklusive mig själv) som har svårt att beskriva något ”tekniskt” för en lekman (jag är forskare inom ett helt annat område och har ofta svårt att tona ner resonemang till en ”populärvetenskaplig” nivå utan att dumma till hela resonemanget eller öppna upp för en riktig groda som i detta fallet).

 12. Pelle Billing skriver:

  Mycket intressant diskussion detta.

  Erik, jag håller med om att jag överdrev lite kring vad HD slog fast den 3 juli. Men det var hur som helst ett viktigt steg i rätt riktning. Tack för den mer detajerade info som du bidrar med. Vet du förresten om domarna finns online?

  Jag håller med er som säger att Hillegren är otydlig. Troligen beror det på två anledningar: att han i sig är otydlig och att hans tekniska kunnande skulle behöva översättas till ”vanligt språk”. Således är det svårt för mig att bedöma vad han egentligen tycker om våldtäkt. Kanske har han ”sunda” åsikter (enligt mig), kanske har han det inte. Jag kan faktiskt inte uttala mig eftersom jag inte förstår vad han menar.

 13. Pelle Billing skriver:

  Se även uppdateringen som jag precis la in sist i bloggposten.

 14. Calle skriver:

  Ang. uppdateringen så står det ju ganska klart och tydligt i artiklarna att det gemensamma beslutet om andra arbetsuppgifter är fattat sedan tidigare, innan medias hetsjakt drog igång. Att de därför i rubriker och annat försöker ge sken av att han skulle fått det som nån sorts straff nu blir ju bara löjligt. Men media är som alltid media och skall alltid tas med en ganska stor näve salt.

 15. Anders skriver:

  Nja… jag tycker inte, att Hillegren är otydlig i denna Brännpunkts-artikel.

  Hillegren: “Att inte ha samlag mot någons vilja är en utmärkt umgängesregel som dock passar bättre i etikettböcker än i lagböcker.”

  Jag tolkar Hillegrens formulering så här:

  Att genomföra ett samlag utan någons samtycke är hänsynslöst handlat mot vederbörande.

  Men alla hänsynslösa handlingar är tyvärr inte möjliga att genom lagstiftning underställa brottsbalken – hur önskvärt detta än månde vara.

  Man bör inte lagstifta, om det i praktiken är omöjligt att bevisa, att någon betett sig hänsynslöst mot någon annan.

  Ty att lagstifta mot något som är omöjligt att bevisa är ett kraftfullt slag i luften.

  De, som drabbas av hänsynslösa handlingar som är omöjliga att bevisa, har tyvärr ingen som helst glädje av en lagstiftning, som i praktiken är omöjlig att tillämpa.

  ——-

  Den aktuella meningen i sitt sammanhang:

  Hillegren: ”jag [anser] att man inte ska lagstifta om samtycke, då frågan ändå är central i alla våldtäktsmål. Att inte ha samlag mot någons vilja är en utmärkt umgängesregel som dock passar bättre i etikettböcker än i lagböcker.

  Våldtäkt utan våld är inte bara en språklig anomali. Det är dessutom en gärning som i stort sett är omöjlig att bevisa. De enda som skulle gagnas av en samtyckesregel i lagstiftningen är populistiska politiker som på känt maner skulle kunna visa handlingskraft, trots ett meningslöst agerande. De offer man säger sig vilja värna skulle dessvärre inte ha någon glädje av regeln.”

 16. JJ skriver:

  Jag kan tänka mig alla tillfällen där kvinnan precis innan hon får orgasm skriker ut ”Neeeej”.
  Då gäller det att raskt hoppa av, precis innan det ”gottiga” börjar och fråga vad hon menar.

 17. idxb skriver:

  JJ, du har all tid i världen. Hon fejkar.

  …bara för att föra diskussionen ännu högre än du just gjorde.

 18. Misshandlad kvinna skriver:

  Jag tycker man ska granska vilka våldtäktsanmälningar Hillegren haft på sitt bord under 30 år och se hur många ärenden som avskrivits eller lagts ner – ifall det finns allvarliga cold cases där. Om det är så att hans inställning präglat tjänsteutövningen till den grad att grova brott förbisetts och inte gått till åtal så kanske de behövs tas upp igen. För ett brottsoffer, anhöriga omgivning kan upprättelse betyda oerhört mycket.

 19. Lawnmoverman skriver:

  Jag tycker att vi borde diskutera ett väldigt tabubelagt ämne istället och det är falska våldtäktsanmälningar. Det finns inte många som vågar prata om detta allvarliga och medvetet glömda ämne.Många polisdistrikt i Sverige är trötta på alla falska anmälningar (minst 20% enligt utredare och befäl) för dom stjäl nämligen tid och energi och resurser från riktiga sexbrott och för all del övriga brott. Det finns ett stort antal kvinnor som bara dom senaste åren dömts för falsk angivelse i Sverige men oftast så skrivs anmälningarna av för Polisen upptäcker att anmälan inte stämmer och att den som anmäler har ljugit om många saker. Man kan ibland se en liten notis i nån tidning att en kvinna dömts för falsk angivelse men det är sällan. Ni kan själva söka information på google, det finns en hel del intressant att läsa där. Sök på falska våldtäkter tex.

 20. Pelle Billing skriver:

  Lawnmoverman,

  Jag vet att det finns ett par studier i USA på falska anmälningar som visar att problemet är betydligt större än man skulle tro.

  Har du någon koll på svenska studier, eller har du haft direktkontakt med poliser som jobbar med våldtäktsanmälningar?

 21. [...] om våldtäkt rasar vidare i svensk media efter debaclet kring åklagare Rolf Hillegrens uttalanden i [...]

 22. [...] som sattes igång av Rolf Hillegrens klumpiga uttalanden (se här och här) har ännu inte nått sitt slut. I dagens SvD Brännpunkt är det f d chefsåklagaren [...]

 23. [...] att det centrum som har som uppgift att jobba mot våld mot kvinnor, och som t o m utbildar vårt rättsväsende i dessa frågor, har en ledarstil som åtminstone de anställda uppfattar som psykisk misshandel. [...]

Google