Fegt angrepp av Magnus Eriksson

21 juli 2009, av Pelle Billing

I dagens SvD riktar litteraturkritikern Magnus Eriksson en svidande kritik mot gemensamma debattartiklar i allmänhet, och den debattartikel i Sydsvenskan som jag skrev tillsammans med Tanja Bergkvist i synnerhet.

Både jag själv och Tanja har idag på var sitt håll skrivit en replik till SvD, men då SvD ytterst sällan tar in repliker till kommentarer, så har dessa repliker avböjts.

Istället får ni avnjuta min replik till Magnus Eriksson här på bloggen:

I sin artikel “Upprop skapar fega åsiktskollektiv” går litteraturkritikern Magnus Eriksson till attack mot den debattartikel kring jämställdhet som jag själv och tio stycken andra skrev under i Sydsvenskan den 14 juli. Istället för att öppet kritisera sakinnehållet i artikeln, så gömmer sig Eriksson bakom pretexten att upprop på debattsidor är fega, och smyger sedan in en aggressiv kritik av sakinnehållet mot slutet av sin artikel. Kanske kritikern själv bör titta på sin egen feghet, innan han är så snabb att anklaga andra?

Faktum är att majoriteten av dem som undertecknat artikeln, vid tidigare tillfällen på egen hand skrivit artiklar eller böcker som är kritiska mot hur diskussionen kring jämställdhet ser ut i dagens Sverige. Således faller argumentet att dessa individer skulle vara fega platt till marken.

Eriksson hävdar även att vår debattartikel slår fast dogmatiska lögner och halvsanningar, utan att kunna visa att detta påstående stämmer. Verkligheten är istället en helt annan: alla våra påståenden i artikeln bygger på officiella regeringsdokument och rådande kunskapsläge inom den biomedicinska forskningen. Således hävdar staten i sin version av jämställdhet att det inte finns några medfödda skillnader mellan könen, medan det biomedicinska kunskapsläget tydligt visar att detta påstående inte stämmer.

Det som anklagas för att vara “grova generaliseringar” är alltså inget annat än den ideologi som framträder när man läser innantill i olika regeringsdokument kring jämställdhetsfrågor. Att Magnus Eriksson själv är okunnig om vad som står i dessa dokument – och vad modern biomedicinsk forskning visar – må vara förlåtet, men då kanske han också bör avstå från att uttala sig om ämnet.

Vad är det egentligen som är konstigt med att gå samman om politiska åsikter och projekt man vill driva? En gemensam debattartikel representerar inget annat än den minsta gemensamma nämnare som en grupp människor tillsammans står för och vill jobba mot. Detta står på intet sätt i motsatsförhållande till att på egen hand skriva intellektuellt utmanande artiklar, för att föra diskussionen inom ett visst debattområde framåt. Ska det vara så svårt att greppa att man faktiskt kan jobba på dessa två fronter samtidigt?

Slutligen undrar Eriksson huruvida alla som undertecknat debattartikeln verkligen står för innehållet. Då själva poängen med att skriva under en artikel är att ställa sig bakom dess innehåll, är denna undran en smula svår att förstå. Kanske är det så att han vägrar tro på att flera engagerade samhällsmedborgare har en annan åsikt än han själv har? Eller är det svårt att acceptera att en grupp människor identifierat brister i jämställdhetspolitiken som är kontroversiella? Eriksson undrar också mot vem eventuell kritik kan riktas. Även här är svaret enkelt: kritiken kan riktas mot alla som skrivit under artikeln, eftersom alla står för dess innehåll – och han är välkommen att börja rikta den mot mig.

Uppdatering: Här är Tanja Bergkvists replik.

 

6 kommentarer på “Fegt angrepp av Magnus Eriksson”

 1. [...] Uppdatering: Även Pelle Billing har kommenterat Erikssons artikel – här! [...]

 2. Tommy Jonsson skriver:

  Tack Pelle för debattartikeln och svaret på den oseriösa kritiken.

 3. Clabbe skriver:

  Snyggt! Vad är den där Magnus Eriksson för idiot egentligen?

 4. BekeZeke skriver:

  Håller fullständigt med Clabbe!
  (Men vem är den där Clabbe egentligen?)

 5. Paddan skriver:

  Magnus Eriksson är ju en riktig clown, en pajas… Det är inte ofta jag hyser mindre respekt för en individ än vad jag brukar göra för radikalfeminister, men Magnus Erikssons platta artikel tar bannemej priset.

  @Pelle
  Egentligen var den inte värd att svara på…

Google