En nyanserad bild av partnervåld

27 juni 2009, av Pelle Billing

För ett par dagar sedan så höll jag en föreläsning om forskningen kring partnervåld, där publiken i första hand bestod av kvinnor och män som möter familjevåld i sitt jobb på socialtjänsten, kvinnojouren eller på behandlingshem.

Få områden omges av så mycket myter som detta område. Bilden i media är att kvinnor är de enda som drabbas, och bilden hos feministkritiker är att män och kvinnor drabbas lika mycket. Ingen av dessa bilder stämmer överens med rådande kunskapsläge, och om man verkligen plöjer forskningen på ett seriöst sätt så framkommer följande:

 • Om man frågar män och kvinnor om de blivit utsatta för partnervåld det senaste året, så svarar 4-6 procent av bägge könen att de blivit utsatta, här ser vi alltså ingen könsskillnad.
 • Om man istället frågar kring livstidsprevalens, dvs om man någon gång under livet blivit slagen, så har cirka var fjärde kvinna och var femte man upplevt detta.
 • Om man tittar på kroniska offer, dvs de som blivit slagna tre eller fler gånger i sitt förhållande, så är det något vanligare med kvinnliga offer.
 • När man tittar på skador man ådrar sig, så blir kvinnor skadade 2-3 gånger så mycket som män.
 • Om man tittar på rädsla medan våldet pågår, så är det långt mycket vanligare bland kvinnliga offer.

Slutsatsen kan inte bli annat än att partnervåld är ett allvarligt samhällsproblem för bägge könen (vilket media och politiker ignorerar), och att kvinnor drabbas hårdare än män (vilket många feministkritiker ignorerar).

Det är hög tid att media och politiker börjar tala om detta samhällsproblem på ett nyanserat sätt, med korrekta fakta som grund. Det är bra att kommunerna får resurser för att bekämpa våld mot kvinnor – dessa resurser måste få vara kvar – men man måste även inse att resurser behövs för manliga offer (om än inte lika stora resurser som för kvinnorna).

Vad gäller våldsutövare måste trenden att erbjuda behandling fortsätta, och även våldsamma kvinnor bör erbjudas liknande behandling, om vi är intresserade av att röra oss i positiv riktning och minska partnervåldet i Sverige.

Källhänvisningar (ett urval):

 • British Home Office Research Study 191 (Mirrlees-Black, 1999)
 • Vold i parforhold – ulike perspektiver (Haaland et al, 2005)
 • National Family Violence Survey (Straus et al, 1976 och 1986)
 

27 kommentarer på “En nyanserad bild av partnervåld”

 1. Access skriver:

  Mycket bra nyansering!

  Det är lika lätt för många icke-feminister att bortse från övervikten av kvinnliga offer som det är för feminister att ‘glömma’ de manliga offren.

  Jag tycker du gör ett bra jobb med att hålla dig saklig och balanserad.

 2. Access skriver:

  En sak som man kanske bör nämna i sammanhanget är det som kom fram i examensarbetet ”Slagen man”. Det att män utsätts för en form av övergrepp från kvinnor som saknar motsvarighet åt andra hållet: Ekonomiskt utnyttjande.

  Läs ”Slagen man” här:
  http://www.pappaliv.se/pdf_filer/slagenman.pdf

 3. Tommy Jonsson skriver:

  Mycket intressant Billing!
  Hur togs föreläsningen emot av de som deltog?

 4. Pelle Billing skriver:

  Access, tack för länken till ”Slagen man”.

  Tommy, föreläsningen togs emot relativt väl. Ett par stycken i publiken var skeptiska i sina frågor, men många andra var nyfikna, om än lite överaskade över innehållet. Det är inte lätt när man plötsligt presenteras med en ny bild av hur något ligger till. Jag minns själv hur förvånad jag var för några år sedan när jag först stötte på forskningen om partnervåld.

 5. Tommy Jonsson skriver:

  Mycket intressant att få ta del av din rapport Billing. Bedömmer du att det finns förutsättning till flera föreläsningar utan att du behöver betala det ur egen ficka. Att t.ex. en myndighet ställer upp med lokal och arvode mot att personalen får gå på föreläsningen gratis på arbetstid?

 6. Pelle Billing skriver:

  Det var en föreläsning som folk betalade för att komma till (alltså ingen ideell föreläsning), och jag fick ett erbjudande att komma till en kommunal verksamhet i Skåne till hösten för att ha en liknande föreläsning (som de då betalar för). Jag tror helt klart att det kan finnas ett stort intresse för denna typ av föreläsning, bara budskapet börjar sprida sig.

 7. Tommy Jonsson skriver:

  Grattis Pelle Billing!
  Det är mycket bra gjort av dig. Kan intresset spridas i närområdet så låter det mycket intressant.

 8. Erik skriver:

  Vad menar du med att det inte finns ”åt andra hållet”, Access? Menar du att män aldrig utnyttjar kvinnor ekonomiskt? Vad beror isf detta på; att män oftast har mer/tjänar mer pengar än kvinnor eller att det är en specifikt kvinnlig egenskap att blåsa folk på pengar?
  För en gångs skull trodde jag att jag skulle få läsa ett blogginlägg här som inte var generaliserande(vilket jag också gjorde) men självklart ska det komma någon jeppe i kommentarsfältet och antyda att kvinnor och män är olika, till kvinnans nackdel så klart.

 9. Access skriver:

  Erik, läs ”Slagen man” så får du svaret. Istället för att påstå att jag generaliserar.

 10. Clabbe skriver:

  De undersökningar jag sett där man jämfört partnervåldet som män och kvinnor drabbas av så har skillnaden varit ganska liten.

 11. Kristina skriver:

  Mycket bra med en sån här nyansering!

 12. Gunnar skriver:

  Du gör ett väldigt bra jobb med att nyansera och göra tydligt förutsättningarna för könen i vårt samhälle. Här tar du fram fakta och belyser saker väldigt bra när det gäller fysiskt partnervåld.

  Men jag saknar alltid belysandet av det psykiska partnervåldet, vilket kan vara minst lika plågsamt och förödande för individen, både på kort och lång sikt.
  Förstår att det är väldigt mycket svårare att få fram fakta kring detta, men ändå.
  Jag har själv erfarenheter av hur fruktansvärt plågsamt och förödande psykiskt partnervåld kan vara!

  Jag undrar ibland om den högre självmordsfrekvensen hos män till viss del kan förklaras av psykiskt partnervåld, men inser hur tabu det är att ta upp något sådant.
  Att män skulle kunna ”misshandlas till döds” genom psykiskt våld som leder till självmord finns ju bara inte på kartan i samhällsdebatten idag. Ändå är det t.ex. känt att en del män tar livet av sig efter att mot sin vilja (och ibland svår kamp) berövats kontakten med sina barn efter en separation, vilket då kan anses vara en form av svår psykisk misshandel, anser jag.

  Följer med intresse din blogg här och får en del aha-upplevelser och nya insikter som känns bra.
  Lycka till med ditt fortsatta arbete att nyansera debatten mot ett mer humant samhälle!

 13. Pelle Billing skriver:

  Tack för kommentaren Gunnar. Jag håller med om att psykiskt våld är lika viktig som psykiskt våld. Det stora problemet är att all forskning om psykiskt våld endast har gjorts på utsatta kvinnor! Dvs man har förutsatt att bara kvinnor drabbas istället för att förutsättningslöst titta på bägge könen. Detta är en av de mest bizarra konsekvenserna av det feministiska synsättet på våld i hemmet.

  Jag skulle väldigt gärna skriva mer om ämnet om det fanns någon forskning att luta sig mot, men så är alltså inte fallet.

  Att män begår självmord så pass mycket mer ofta än kvinnor, är något som borde tas upp mer i debatten om könsroller och könsdynamik. Även om vi inte känner till den exakta anledningen till varför det är så, så är det i sig en signal till att vi behöver forska mer på varför män tar sitt liv såpass ofta, och även forska kring psykiskt våld i allmänhet.

 14. [...] i sommar höll jag en utbildning om våld i nära relationer, tillsammans med terapeuten Michael Högberg. Jag föreläste om vad forskningen kan lära oss om [...]

 15. [...] Regeringens handlingsplan mot våld skulle inkludera kvinnors våld mot män, och därmed ge en mer nyanserad bild av partnervåld [...]

 16. [...] jag har att tillägga är att när det gäller våld i nära relationer – som lika gärna kan drabba en man som en kvinna – så är det viktigt att komma ihåg att även om man har ett eget ansvar för sitt liv, så kan [...]

 17. totte skriver:

  @pelle: Jag jobber i vården(akut psykvård) och kan hålla med om mycket Gunnar säger.
  Kvinnors självmord är väldigt ofta ett rop på hjälp. Män ber inte om hjälp. dom lyckas. psykiskt nedbrutna av partner är som jag upplever det ofta ett problem. Inte det enda men likväl en gemensam nämnare.

 18. Pelle Billing skriver:

  totte,

  Ja, det finns massor som tyder på att det behövs mer forskning om psykiskt våld. Till att börja med måste manliga offer inkluderas i forskningen! Det är absurt att man bara forskar på utsatta kvinnor. Vad finns det egentligen för anledning att tro att män inte skulle vara utsatta för psykiskt våld i relationer?

 19. [...] Tilläggas ska även att Brå är ytterst försiktiga i sin rapport, troligen väl medvetna om att det är farlig mark att prata om kvinnors våld mot män. T ex är mäns våld i första hand grövre för att män är starkare, inte för att det är andra typer av våld som män tar till. Men helt klart är att rapporten fått genomslag, när t o m ROKS känner sig tvungen att citera den, och därmed synliggöra att kvinnor använder våld mot män. Min sammanfattning om våld i nära relationer kan du som vanligt läsa här. [...]

 20. [...] att det handlar om en förlängning av mäns allmänna förtryck av kvinnor. Denna teori har dock inget stöd i forskningen, och dessutom skulle livsöden såsom Glenns inte uppstå om det var en allenarådande [...]

 21. MoaLinn skriver:

  Så bra att du tar upp detta på ett nyanserat sätt Pelle!

  Ytterligare en viktig del i det hela är ju det faktum att män som blivit fysiskt misshandlade och inte trodda och inte hjälpta, sen har ett underläge när det kommer till den psykiska misshandel det innebär att bli anklagad för just det man blivit utsatt för. Det vill säga att många män som står anklagade i våra domstolar idag egentligen är brottsoffer som inte blir uppmärksammade för just detta.

  Det är ytterligt viktigt att man börjar forska på ett helt annat sätt i dessa frågor. En destruktiv relation är – oavsett vem som är den ”orsakande faktorn” – skadlig för båda parter. Den som är drivande i misshandeln känner sig inte sällan som den mest utsatte. Det är ju enkelt att förstå när man tittar på dessa vårdnadstvister där anklagelser haglar åt båda håll. Att då förutsätta att den ene parten ”ljuger” är att hårddra det lite för skarpt. Hon eller han förstår antagligen inte att h*n ljuger eftersom upplevelsen är precis så som h*n säger.

  En sista kommentar om ekonomiskt utnyttjande. Jo, det kan självklart förekomma också att en man utnyttjar en kvinna ekonomiskt. På flera olika sätt. En av de grymmare varianterna är väl när han tar makten över hela hemmets ekonomi och pottar ut små ”bidrag” till kvinnan, vilket inte är så ovanligt. Ett omyndigförklarande att som vuxen inte få sköta sin egen ekonomi.

  Men jag tror inte heller det är ovanligt att man, vilket hände mig, lever tillsammans med en drullputte som inte tar ansvar för familjens ekonomi och inte ”orkar” skaffa arbete, mår för dåligt för att ansluta sig till socialförsäkrings-systemen och ständigt sätter sina dilemman i fokus, eftersom hans ”geni” inte tillåter vanliga normala krav mellan makar. Om inte det var ekonomiskt och emotionellt utnyttjande så vet jag inte vad det skulle vara.

  Men ja, jag tror att det är vanligare bland kvinnor. Och det kan dölja sig bakom ideal om hemmafruar och ”utbrändhet/fibromyalgi”….

 22. [...] viktiga är att synliggörandet av denna typ av relationsvåld nu är igång, och då kommer sanningen aldrig att gå att [...]

 23. [...] implicita och explicita påståenden, och blandas upp med tveksamma procentsatser (med tanken på fördelningen av partnervåld är det ytterst tveksamt att män utövar 90 procent eller mer av allt [...]

 24. [...] [En nyanserad bild av partnervåld] [...]

 25. [...] väljer att lida i det tysta. Mörkertalet är stort, som det brukar heta.För de som känner till den akademiska forskningen om relationsvåld är den nya statistiken emellertid ingen överraskning. Forskningen har länge visat att [...]

 26. [...] [En nyanserad bild av partnervåld] [...]

 27. [...] tidigare visat – nämligen att kvinnor och män utsätts för partnervåld lika ofta (om än med delvis olika konsekvenser).Gunilla Krantz är verksam vid Göteborgs universitet, och hon använder bland annat Conflict [...]

Google