Om mig

Den här bloggen är inte aktiv längre. Dock finns det fortsatt en hel del intressant att läsa här. Kolla i första hand in ”viktiga artiklar” och ”klassiska inlägg” i högermarginalen.

Syftet med bloggen var att komplettera de viktiga insikter samhället har om kvinnofrågor, genom att visa på att det även finns konkreta mansfrågor som behöver vår uppmärksamhet.

Det missgynnar nämligen båda könen att jämställdhetspolitiken är mer eller mindre blind för mansfrågorna.

Huvudteman för bloggen är:

  • Definitionen på ordet jämställdhet. Vi bör prata om lika spelregler mellan könen och inte lika utfall.
  • Mansfrågor och vad män tillför samhället.
  • Att könsrollerna utvecklades som en konsekvens av historiska omständigheter, inte med syftet att förtrycka någon. Denna förståelse är en befrielse för båda könen.

Trevlig läsning.

/Pelle Billing

Google