Om mig

Jag kompletterar de viktiga insikter vi har om kvinnofrågor, genom att visa på att det även finns konkreta mansfrågor som behöver vår uppmärksamhet.

Det missgynnar båda könen att jämställdhetspolitiken och jämställdhetsdebatten är mer eller mindre blind för mansfrågorna.

Ämnen jag gärna berör är:

  • Definitionen på ordet jämställdhet. Vi bör prata om lika spelregler mellan könen och inte lika utfall.
  • Mansfrågor, och vad män tillför samhället.
  • Hur och varför könsrollerna en gång uppstod. Denna förståelse är en befrielse för båda könen.

Jag har en bakgrund som legitimerad läkare inom psykiatrin och ett sedan länge grundmurat samhällsintresse. Jag har även undervisat argentinsk tango på professionell nivå i många år, vilket tvingar en att relatera till kön och könsroller på ett väldigt konkret vis.

Jag är delvis uppvuxen i Förenade Arabemiraten – där jag gick på internationell skola – vilket gjorde att jag tidigt kom i kontakt med många olika kulturer och värderingsstrukturer.

Min breda bakgrund möjliggör okonventionella perspektiv på könsfrågorna.

Google